of 59162 LinkedIn

Gemeenten kunnen IKB nog verder uitbreiden

Als gemeenten daar zelf voor kiezen, kunnen ze de medewerkers een uitbreiding aanbieden op de huidige mogelijkheden in het Individueel Keuzebudget. Zo zouden de gemeenteambtenaren kunnen kiezen voor een fiets of de vergoeding voor eventuele vakbondscontributie.

Het Individueel Keuzebudget geeft ambtenaren de vrijheid om zelf te kiezen tussen meer verlof of meer salaris. Maar de regeling geeft gemeenten ook de mogelijkheid om de doelen voor hun werknemers uit te breiden. Een fiscaal aftrekbare fiets bijvoorbeeld.

Voormalige toelagen

Ambtenaren wilden meer vrijheid om te kiezen tussen extra verlof of juist een financieel extraatje. Nu het Individueel Keuzebudget (IKB) in de cao is opgenomen lijkt dat te gaan lukken. Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe regeling in bij gemeenteambtenaren. Het budget is afhankelijk van het salaris en bestaat bij gemeenteambtenaren uit de voormalige eindejaarsuitkering, de vakantietoelage en de levenslooptoelage.
 
Moderniseren cao 

Deze flexibele manier om arbeidsvoorwaarden te gebruiken is een aanzet om de cao te moderniseren. Het Individueel Keuzebudget wordt dus gevormd door een aantal elementen van de jaarlijkse beloning samen te voegen. Vervolgens wordt daarvan elke maand een twaalfde deel aan de medewerker toegekend. Die kan maandelijks de keuze maken wat hij wil doen met het bedrag waar hij recht op heeft. Het is mogelijk het opgebouwde IKB-budget uit te laten keren in geld, om te zetten in vakantie-uren of te reserveren voor uitbetaling op een later moment in het jaar.


Positieve reacties
Het nieuwe systeem vraagt wel wat meer aandacht van de ambtenaren. VNG: ‘Medewerkers moeten leren ermee om te gaan. Tot nu toe hoefde je niet na te denken over de datum waarop je de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering kreeg. Dat is vastgelegd. Maar binnenkort ga je zelf financiële keuzes maken. Verschillende sectoren, waaronder de waterschappen hebben het IKB al ingevoerd. Een woordvoerder van de VNG zei hier eerder over: ‘De ervaringen die andere organisaties met het keuzebudget hebben zijn heel positief. Als medewerkers er eenmaal aan gewend zijn, willen ze het IKB niet meer kwijt.’
 
Fiets of vakbondscontributie 

Individuele gemeenten kunnen de opties van het IKB uitbreiden als daar behoefte aan is. Medewerkers zouden dan bijvoorbeeld hun budget kunnen inzetten voor een fiets of hun contributie voor de vakbond. ‘Hierdoor kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die de fiscus biedt om fiscaal gunstig loon uit te ruilen tegen bestedingsdoelen in het IKB,’ aldus de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Monique (Beleidsadviseur P&O) op
Wat mij - buiten hetgeen al geschreven is - nog stoort is de opmerking dat gemeenten de opties kunnen uitbreiden als er behoefte aan is. Natuurlijk kan dat. Vergeet dan alleen niet te vermelden dat dit voor heel veel kleinere gemeenten ten laste komt van de WKR en die vrije ruimte is er meestal niet meer. Hierdoor betaald een werkgever (lees gemeente) 80% eindheffing over die fiets van de ambtenaar of over het bedrag van de uitruil. Kortom geen volledig verhaal, dat medewerkers op het verkeerde been kan zetten.
Door jan op
Wat mij stoort aan dit soort berichtgeving is dat er altijd gesproken wordt in algemene zin. AMBTENAREN WILDEN DIT.... Mij is niets gevraagd en eerder zijn er ook al veel reacties gekomen die lieten blijken hier ook niet om gevraagd te hebben. Waar komt dit dan vandaan? Of dit gaat werken of niet zal de komende tijd moeten blijken. Dat het extra rompslomp zal geven is wel duidelijk. Hopelijk krijgen de P&O medewerkers er iemand bij dit systeem kan gaan verwerken.
Door Tinussie op
Dzjeezus, maar goed, wat mij betreft: wat de boer niet kent, vreet-ie niet.
Door Jannie op
Onze gemeente is dit jaar pilotgemeente geweest voor het IKB, dus wij werken hier al een tijdje mee. Mijn eerste ervaring is dat het zeer verwarrend werkt en het enorm veel rekenwerk vergt om te krijgen wat je hebben wilt, op de juiste manier, op het juiste moment. Ook zie ik dat je bij bijvoorbeeld de vroegere uitruil EJU-woonwerkverkeer, nu altijd een maand misloopt: je moet voor de 1e van de maand aanvragen, maar dat kan niet in het voren. In dec echter wordt het restant verplicht belast uitgekeerd. Geen uitruil dus in dec. Ik vind het een hoop gedoe om niks. Voor mijn gevoel hebben er een paar mensen niks te doen gehad en bedacht dat er maar eens wat moest veranderen of zo... Het nut is mij totaal niet duidelijk geworden dit jaar. Maar mss moet dat nog komen...
Door Erik op
Het vakantiegeld wordt eind december van het jaar verplicht uitgekeerd. Ik zit daar helemaal niet op te wachten. Je mag het niet meenemen naar het nieuwe jaar. Hoezo keuze vrijheid
Door Henk op
Welk probleem wordt hier opgelost?