of 61441 LinkedIn

Gemeenten boeken succes met vertrekregeling op maat

Gemeenten kijken aan tegen een vergrijzend personeelsbestand. Maar geen oudere ambtenaar staat te trappelen om op te stappen. Dat kost je veel te veel geld. Ede en Nijmegen boeken succes met vertrekregelingen op maat. Er kan meer dan gemeenten denken.

Gemeenten kampen met vergrijzend personeel. Maar geen oudere ambtenaar staat te trappelen om op te stappen. Dat kost je veel te veel geld. Ede en Nijmegen boeken succes met vertrekregelingen op maat. Er kan meer dan gemeenten denken.

Weinig animo

Gemeenten kampen met taakstellingen, met boventalligheid, met onevenredig veel oudere ambtenaren en onevenredig weinig jongeren. Veel gemeenten denken daarom na over manieren om oudere ambtenaren te stimuleren om te stoppen, maar weten niet precies hoe ze dat in het vat moeten gieten. De ambtenaar die vrijwillig opstapt, gaat er doorgaans financieel fors op achteruit. Dus bestaat daarvoor weinig animo. ‘Een werknemer gaat alleen weg als zijn inkomen voldoende is. Ik heb de indruk dat gemeenten denken dat er niets meer mogelijk is op het gebied van vervroegd uittreden’, zegt Bianca Jaggan, directeur van Proambt, een adviesbureau voor pensioen en inkomenszekerheid voor ambtenaren en politieke ambtsdragers. ‘Het is inderdaad allemaal behoorlijk veranderd de laatste jaren, maar er zijn best mogelijkheden.’

 

Leeftijdarrangement

Zo introduceerde de gemeente Ede dit jaar het ‘leeftijdsarrangement’. Ambtenaren die tussen 1 juli 2014 en 31 december 2016 62 jaar worden, kunnen daarvan gebruik maken. Ze moeten zelf ontslag nemen. Degenen die dit willen, moesten dit voor 1 juli van dit jaar aangeven. Wie in Ede vertrekt zodra hij 62 is, krijgt eenmalig een bedrag mee ter grootte van anderhalf jaarsalaris, gebaseerd op het salaris op 1 juli 2014. Het bedrag wordt, na verrekening met de fiscus, netto gestort op de rekening van de medewerker.

 

Prijskaartje

De regeling in Ede is een succes; 90 van de 130 ambtenaren die ervoor in aanmerking komen, maakt er gebruik van. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. De gemeente betaalt een extra belastingheffing, een strafheffing, van 52 procent. Desondanks is het leeftijdsarrangement voor de gemeente financieel voldoende aantrekkelijk.

 

Wijnheffing

De strafheffing – ook wel Wijnheffing genoemd omdat staatssecretaris Wijn hem invoerde – werd tegelijk met de Wet VPL (Vroegpensioen en Levensloop) ingevoerd. De heffing is bedoeld om eerder stoppen met werken te ontmoedigen. Werkgevers die zorg dragen voor een aanvulling of overbrugging tot het pensioen betalen over de totale ontslagvergoeding een heffing van 52 procent.

 

Zachte landing

De gemeente Nijmegen reageerde alert toen vorig najaar duidelijk werd dat het kabinet paal en perk wilde stellen aan de stamrecht­vrijstelling. Tot 1 januari 2014 konden ontslagvergoedingen onbelast worden weggezet bij een verzekeraar of als bankspaarproduct en betaalde de werknemer pas belasting als hij periodieke uitkeringen ontving. Sinds dit jaar moet hier direct belasting over worden betaald. Op de valreep, op 1 december 2013, nam de gemeente afscheid van 115 ambtenaren tussen de 60 en 63 jaar. Omdat dat moment voor de meeste ambtenaren ook nogal onverwacht kwam, was er veel aandacht voor coaching en begeleiding, zodat de kersvers gepensioneerden een zachte landing konden maken.

 

Mobiliteit

Nijmegen is tevreden met de uitkomst. ‘Ons vertrekarrangement heeft een geweldige mobiliteit op gang gebracht’, zegt P&O-adviseur Bet Ratering. ‘Al na zes weken zagen we effect. Er waren zeven jongeren geplaatst, tien boventallige medewerkers hadden een andere functie en er waren veertien personen intern doorgestroomd.’


Generatiepact

En in 2015? Voor gemeenten die niet bereid zijn de strafheffing te betalen, is de keus beperkt. ‘Het generatiepact’, oppert Abvakabo FNV-bestuurder Bert de Haas. ‘Dat zijn we overeengekomen in de cao. Het is een oplossing die door de sector is bedacht.’ Het generatiepact is, politiek correct geformuleerd, een ondersteuning voor ouderen om langer te blijven werken. Maar evengoed zou je het een regeling kunnen noemen ter ondersteuning van ouderen die vervroegd willen uittreden. Iemand gaat voortaan 80 procent werken, krijgt een aanvulling om de inkomensderving deels te compenseren, waardoor het salaris op 90 procent uitkomt, en de pensioenopbouw is 100 procent. Verschillende gemeenten hebben inmiddels voor het generatiepact gekozen of oriënteren zich hierop. ‘Voor gemeenten is het generatiepact een goede manier om tot fte-reductie te komen en tegelijkertijd te verjongen’, aldus Jaggan. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A.J. Bus (vaktechnice mederwerker) op
ik werk al 48 jaar. naar een hartinfarct, depressie, hernia, en nu pas een tia, en 9 pillen per dag moet ik nog 5 jaar werken. schandalig. ik kan met vervroeg pensioen voor
€ 1030,- per maand en levenslang +- €350,- minder pensioen. ik wil niet maar moet wel doorwerken, net zoals een collega van mij die tot zijn dood moest doorwerken, SCHANDALIG.
Door Blessing (Wijkbwheerder) op
Ja, ook ik blijf doorwerken tot 67,5 , ik heb er al 42 jaar opzitten van premie betalen , de overheid straft je als je eerder wilt stoppen , ja jammer voor de jongeren
Door nicole markus (rainmaker) op
Wat treurig dat we oudere medewerkers zo afschrijven. Afkopen is bovendien altijd makkelijker dan je verantwoordelijkheid nemen. Oud denken vind ik dat. Zorg er dan op zijn minst voor dat je voor de zittenblijvers ook budget beschikbaar stelt zodat deze gemotiveerd en productief de laatste fase van hun loopbaan doorgaan. Dat is duurzaam (nieuw denken) en daar heeft iedereen wat aan!
Door Henk op
Ik bliijf gewoon lekker zitten tot ik 67 ben.... Dat wilde de regering toch? Wel sneu voor de jongeren
Door Steven (HR) op
jammer dat er weer gunstige regelingen getroffen moeten worden welke deels betaald worden door jongeren....

Een andere optie is een juiste dossiervorming en actief loopbaanbeleid (doorstroming, demotie (geen uitloopschalen/persoonlijke toeslagen), ontslag).

De garanties welke aan het zittende oudere personeel worden verstrekt dragen bij aan de steeds kleiner wordende ruimte voor arbeidsvoorwaarden. Ook de claim welke dit op het pensioen legt heeft een negatieve invloed op jongeren (doorsneepremie en generationele overdracht). Hiernaast is de financiering van de vorige VUT/FPU-regeling en overgangsregeling nog steeds niet voldaan.

Ik mag echt hopen dat het generatiepact en de individuele gemeentelijke regelingen bijdragen aan structurele werkgelegenheid voor jongeren. En niet zoals in andere tijden van bezuinigingen, stages en werkervaringsplaatsen ipv echte banen (bij de invoering van de VUT/FPU heeft alleen de sector onderwijs bijgedragen aan het doel: extra banen voor jongeren).
Door Henk (Ondernemer en oud ambtenaar) op
De geschiedenis herhaald zich. Weggegooid geld om ouderen vroeger te laten uittreden met een extra regeling. Het is bovendien erg stigmatiserend en volstrekt achterhaald. Het beeld dat iedere oudere aan het eind van zijn latijn is is volstrekt onjuist. Minister Opstelten is nota bene 70 jaar!.
Als iemand eerder wil stoppen met werken is dt natuurlijk prima maar dit aantrekkelijk maken is schandalig en onnodig. Mijn ervaring is dat als iemand het zich kan veroorloven en hij of zij is er klaar mee dan vertrekt hij of zij gewoon.
De voorbeelden laten bovendien zien dat de lokale overheden het rijksbeleid aan de laars lappen. Ondanks de extra heffingen toch ouderen een VUT-regeling aanbieden. En het dan nog presenteren als een vondst ook nog. Moet niet gekker worden.
Gewoon rondpompen van belastinggeld met als resultaat een financieel gat voor de gemeente en belastingbetaler. Veel beter zou het zijn om ambtenaren ook te laten vallen onder het normale WW regime in de markt, de wachtgeld bassins leeg te laten lopen en af te schaffen en het eigen risicodragerschap van overheden op te heffen. De beïnvloedbaarheid van de personeelskosten bij de overheid is nu te gering. Laten we hopen dat deze geldsmijterij spoedig stopt.
Door Dirk (adviseur IT) op
Ben benieuwd hoe het in Ede verder gaat na die vertrekregeling".
Van de 700 medewerkers gaan er bijna 100 weg en die worden maar deels vervangen. Er komt dus een gigantische stoelendans want er gaat eerst intern geworven worden. Schatting: 300 functies worden in korte tijd door iemand anders bekleed. Dat is 300 keer een sollicitatieprocedure en inwerken...
Door Jan (ambtenaar) op
ik ben het helemaal eens met Harold. Eigenlijk moeten er regelingen op maat komen. Als 57 jarige (en voor de helft arbeidsongeschikt) gaat het mij allemaal te snel... Ik loop op mijn tenen maar..... nog maar 10 jaar !!!!!!
Door Kees (juridisch adviseur) op
@Harold. Mensen zoals Harold kennen we al langer. Typetjes zoals Harold houden de beste volkstuin 20 jaar bezet en geven die plaats pas vrij als een nieuwkomer zwaar betaalt voor diezelfde plaats. En Harold vindt dat nog zijn goed recht ook, want het is toch een beste plek en Harold heeft ook geïnvesteerd. Typetjes zoals Harold verhuren een kamer aan een student. Ze bekostigen hun dure koopwoning door een kamertje van 2 bij 3 te verhuren voor € 500,-- in de maand. En ze voelen zich nog weldoener ook. Het is te zot voor woorden dat een welgestelde ambtenaar zich laat uitbetalen om niets te doen en er prat op gaat dat een jongere niet langer meer bijstand behoeft. Jezus zei het al: "eerder zal een kameel door het oog van de naald gaan, dan dat Harold het Koninkrijk der Hemelen betreedt".
Door irma op
Waar kan ik meer informatie vinden over het generatiepact en hoe gemeentes daarmee om (kunnen) gaan. Of is het een bevoegdheid voor iedereen? waar in de CAR-UWO wordt dit benoemd?

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!