of 60831 LinkedIn

Gemeenteambtenaren vaker en extra lang ziek

Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2016 is het ziekteverzuim weer gestegen. Dit keer waren er ook meer extra lange verzuimen, dat wil zeggen, langer dan een jaar. Werkdruk was de meest genoemde oorzaak volgens de bedrijfsartsen.

Het extra lange verzuim onder gemeenteambtenaren is gestegen: van 0,6 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016. Bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken de meeste ambtenaren die langer dan een jaar ziek zijn. Daar ligt het percentage op 1 procent. Net als in de voorgaande jaren blijft het ziekteverzuim in het algemeen bij gemeenten met 1,7 procent hoger dan het landelijke cijfer. Werkstress is de grote boosdoener. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor gemeenten van het A en O-fonds.

Werkdruk

Volgens de Personeelsmonitor is werkdruk en stress de door bedrijfsartsen meest genoemde oorzaak van het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Fysieke aandoeningen staan op nummer twee, gevolgd door privéomstandigheden. Op de vierde plaats staat organisatieverandering en ten slotte blijkt te weinig aandacht voor verzuim door leidinggevenden op de vijfde plek van oorzaken te staan.

Middelgrote gemeenten
Vooral bij de middelgrote gemeenten van tussen de 50 en 100 duizend inwoners is het ziekteverzuim flink gestegen met bijna een half procent. Overigens is het goede nieuws dat het kortdurend verzuim daarentegen bij alle gemeenten daalt: van 1,1 naar 0,9 procent. De meldingsfrequentie van ziekteverzuim nam ook af: van 1,21 naar 1,11. Aangenomen wordt dat de groeiende verzuimcijfers vooral te maken hebben met het stijgend aantal gemeentewerknemers van boven de 60 jaar. 55-plussers en vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder de langdurig zieken, terwijl 25-35 jarigen en mannen juist ondervertegenwoordigd zijn.

Afbouwen
Omdat we steeds langer moeten doorwerken en alle gemeenten te maken hebben met vergrijzing wordt er volop nagedacht over oplossingen voor het hogere verzuim. Zo blijkt dat het afbouwen richting pensioen een mogelijkheid is om het ziekteverzuim terug te dringen. Zo is er bijvoorbeeld volgens de gemeente Den Haag succes geboekt met onder meer het Generatiepact waarbij oudere ambtenaren minder uren werken. Deze en andere maatregelen zouden ervoor hebben gezorgd dat de verzuimcijfers in 2017 enorm gedaald zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden (directeur-eigenaar) op
De schade die er door betrokkene en door diens privé- en werkomgeving wordt geleden is te voorkomen en in ieder geval te beperken. De praktijk wijst namelijk uit dat men de regie weer stevig ter hand kan nemen in leven, wonen en werken door het volgen van het traject Levensregisseur.
Door jhr Van Avezathe en Zottegem (vrolijke en kritische burger) op
Het hangt sterk samen met de aandacht die de organisatie heeft voor de medewerkers. Vaak is een burnout een combinatie van privéproblemen en stress op het werk. Met een gericht coachingsprogramma kun je zelfs sterker uit een burnout komen. Helaas zie ik ook hoe mensen uiteindelijk arbeidsongeschikt raken, terwijl het zo anders kan zijn.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Zoals in elke organisatie zijn er lijdenden en leidinggevenden.Hhet deel werkdruk van dit artikel trekt zaken uit elkaar die vaak overlappen.Is dat om lagere percentages te halen? De kop van dit artikel spoort overigens niet met o.a. die van 5-12-16. Interpretatieproblemen?
Door Arie Donker op
Gelukkig zijn er gemeenten die een heel laag verzuim cijfer hebben, lager dan 2%, alleen lees je dat niet
Door Gerben op
Genoemde percentages komen overeen met jaarlijkse loonontwikkeling sinds 2015. Om ziek van te worden!!
Door Paulus op
De redactie van BB doet kennelijk aan werkverdeling ....... en heeft de bedenker van de koptekst het artikel niet gelezen. Het blijft tobben!