of 62812 LinkedIn

'Gemeenteambtenaar wordt superflexibel'

De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip, aldus tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam. Nu zitten topambtenaren nog bij het rijk, maar het is logisch dat knappe koppen met bijbehorend salaris naar gemeenten gaan, als daar de nadruk meer komt te liggen.

Gemeenten moeten zo rap mogelijk beginnen met de omslag naar een ambitieuze, communicatieve en radicaal transparante overheid. De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. Dat zeggen tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam.

Omslag maken
Gemeenten moeten inspelen op de digitale en creatieve informatiemaatschappij om de verbinding met de burger niet te missen. Niet door terug te treden, maar door ambitieus te zijn en nieuwe mogelijkheden die in de samenleving te ontstaan te faciliteren. Daarvoor heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Gemeenten moeten daarvoor zo snel mogelijk een omslag maken. Dit zegt tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki in een interview in het juninummer van A+O magazine.

Betere besluitvorming
Naast radicale transparantie, informatie is voor iedereen beschikbaar en iedereen communiceert met iedereen, signaleert Tabarki radicale decentralisatie. Mensen organiseren steeds vaker dingen zelf op een kleiner schaalniveau. Als gemeenten beiden willen faciliteren moeten ze een grote stap maken. ‘Radicale transparantie omarmen is ingewikkeld in een organisatie die van oudsher hiërarchisch is.’ Toch is dat onvermijdelijk en leidt het tot een andere cultuur. ‘Als feiten transparant worden, zie je dat fouten maken nu eenmaal bij werken hoort. (…) Transparantie heeft in die zin een sterk positieve kant: het leidt tot meer informatie en dus een betere besluitvorming.’


Knappe koppen naar gemeenten

Gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. ‘De gemeenteambtenaar is tegelijk bezig met opdrachten en ideeën uit Europa én met wijkinitiatieven. Hij moet zo autonoom mogelijk werken om aan te kunnen sluiten bij alle vragen uit de samenleving én er vervolgens consequent mee omgaan’, aldus Tabarki. Om toch een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn kun je niet vanwege technologische ontwikkelingen alle 45-plussers afschrijven. ‘Je kunt ze wel degelijk in teamverband slim aan jongeren koppelen.’ Daar hoort bij dat salariëring niet automatisch meer stijgt met de leeftijd en de verhouding rijk-gemeente op de schop zou moeten. ‘Nu zitten de topambtenaren nog bij het rijk, maar als de nadruk meer bij gemeenten komt, is het logischer dat daar de knappe koppen met bijbehorend salaris zitten.’


Gemeente minder nodig

Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam, geeft de omslag binnen de gemeente vorm met het programma Future Gov. Daarin wordt de vraag gesteld hoe je de overheid zou ontwerpen als je from scratch zou kunnen beginnen. Uiteindelijk zullen mensen de gemeente in de toekomst minder nodig hebben en dus ook minder zien, zegt hij in hetzelfde interview. Een paspoort krijg je bij wijze van spreken gewoon thuisgestuurd. ‘Tegelijkertijd doen we juist meer op het preventieve vlak: zorgen dat iedereen mee kan komen, voorkomen dat mensen in de schulden komen.’

Elk half jaar reflecteren
Diensten binnen de gemeente experimenteren met het ontwerp. Soms worden dingen uit het bedrijfsleven gekopieerd. ‘Zo werken we veel met start-ups, voor nieuwe ideeën. En we wijzigen ons inkoopbeleid: we zetten niet meer een oplossing in de markt, maar een probleem. Daardoor maken we veel meer creativiteit los bij inschrijvers.’ Andere gemeenten zouden volgens Tabarki de tijd moeten nemen voor ze de verandering inzetten en eerst bedenken hoe ze zich daarin willen positioneren. Baron: ‘Het is een kwestie van proactief zijn, elk half jaar reflecteren op de vraag: doen we wel de goede dingen?’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jansma op
Wat jammer en volkomen onjuist dat deze 'techies' er van uit gaan dat alle 45-plussers niet meer ontwikkeken en alleen jongeren op technisch vlak modern zijn. Steek je licht eens op bij collega's die verstand hebben van mensen en ontwikkeling ipv ongefundeerde aannames te doen. Als je moderne technologie in het werk integreert, dan ontwikkelen je mensen mee. Bij ons (veiligheidsregio) werkt dat in ieder geval wel zo.
Door Een ander geluid op
En wat zijn nu die grote innovaties in gemeenteland. En waar gaat de gemeente eigenlijk echt over? De gemiddelde burger komt 1 keer in de 2 jaar bij de gemeenten :-)

Je paspoort is nog steeds een gedrukt ding (binnenkort plastic?) wat je 1 keer in de 5 of 10 jaar ophaalt aan het gemeenteloket en het groen wordt onderhouden met een karretje ipv een schoffel. Indrukwekkend :-)

Poehh maar nu gaat ze ook whatts app gebruiken of gaan ze eerst nog mailen (dat doet een middelbare scholier al niet meer :-)

Door Leon op
Holle vaten....en daar wil ik het bij laten.
Door Jan op
Nou Jansma, eerst maar eens leren dat één maal klikken op "plaats reactie" voldoende is.... Ja, je moet simpel beginnen.
Door doeterniettoe (-) op
@Wim: los van het nogal ondoordachte idee dat 'ambtenaarschap' hetzelfde is als eender welke andere baan: daar hangt een prijskaartje aan vast. En de 2e Kamer doet al meer dan 3 jaar heel erg lastig over (niet over hun eigen beloning...)

OT:
Wederom een stuk met heel erg veel lege retoriek.
Moet er wat veranderen? Ja. En dat gaat vanzelf gebeuren.
Wordt het dat waar hier reclame voor wordt gemaakt? Nee.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De overheid met 970.000 ambtenaren op lokaal, provinciaal en rijksniveau zal inderdaad veel 'flexibeler' moeten overkomen voor de belastingbetaler dan nu het geval. De rechtspositie van de ambtenaar vergeleken met de niet-ambtenaar moet dan ook allereerst gelijkgesteld en genormaliseerd worden. De 2e Kamer is hiermee al 3 jaar geleden akkoord gegaan. Nu de 1e kamer nog, die op 27 september a.s. aan de beurt is.Kortom, we krijgen dan eindelijk een flexibel werkend Nederland.
Door Gemeenteambtenaar (organisatieadviseur) op
"Daar hoort bij dat salariëring niet automatisch meer stijgt met de leeftijd" Waar komt deze rare gedachte vandaan? Gelukkig is het nog steeds zo dat men bij de gemeenten gewoon carriere kan maken waarvoor je je moet scholen, solliciteren op functies e.d. Hoger op komen gaat niet vanzelf met het stijgen der jaren. Zegt genoeg over de rest van het artikel.
Door Nico (Jurist) op
Ik ben bang dat we hier te maken hebben met een dr. Clavan type omdat ik merk dat zijn ideeen over de huidige toestand niet aansluiten met de huidige werkelijkheid bij een gemeente. Ik vind zelfs dat het af en toe te snel gaat waardoor de rechten van de burger onder enorme druk komen te staan door die overheid die - na het bedrijfsleven - steeds meer doordringt in zijn prive-leven.
Door Eric Verstraaten - van Beek (coordinator crisisbeheersing (en trekker Route55)) op
Onder mijn digitale handtekening staat:

Ik werk 24/7 en heb een privéleven!

Als ik vragen krijg leg ik het als volgt uit:

• De organisatie ben ik (en jij en de anderen)
• Ik (en jij en de anderen) zijn verantwoordelijk voor het balans brengen in je werkorganisatie.
• Ik wil er voor de klanten zijn en dat is soms op uren die niet kantooruren worden genoemd; dit mag niet ten koste gaan van mijn welzijn.
• Ik ben een ochtend mens en wil soms zondagochtend om 5 uur een stuk schrijven of lezen. Ik wil soms middags om 16 uur slapen omdat ik te moe ben.
• Ik ben verantwoording verschuldigd aan mijn leidinggevende en daar maak ik afspraken mee.
• Daarin zijn het nieuwe werken 010 en de 4 MOVE bewegingen uitgangspunten.
• Ik ben overstijgend waar het mijn corebusiness aangaat; daarom laat ik activiteiten die in dat licht staan opnemen in mijn gesprekkencyclus en planningsgesprek in het bijzonder.
• Ik bepaal zelf hoe mijn output wordt gerealiseerd

Dit is een variant op dit thema en het nieuwe werken binnen de Gemeente Rotterdam.

Ik ben Eric Verstraaten - van Beek en ik ben 60 plus. Nog lang niet uitgewerkt!
Door Sjaak op
De frasen die spetterend zouden moeten overkomen, klinken nogal hol. Er is welbeschouwd niets nieuws onder de zon. Wie een beetje diepgang heeft, ziet in dat er de laatste decennia bij gementen behoorlijk wat is veranderd. En hoeveel nieuwe gemeenten zijn er overgebleven na voortdurend herindelen? Natuurlijk moet er niet op lauweren gerust worden (actualiseren en verfrissenis voortdurend nodig), maar steeds met pannen en deksels slaan heeft ook geen substantiële waarde.