of 62812 LinkedIn

'Gemeenteambtenaar wordt superflexibel'

De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip, aldus tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam. Nu zitten topambtenaren nog bij het rijk, maar het is logisch dat knappe koppen met bijbehorend salaris naar gemeenten gaan, als daar de nadruk meer komt te liggen.

Gemeenten moeten zo rap mogelijk beginnen met de omslag naar een ambitieuze, communicatieve en radicaal transparante overheid. De gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. Dat zeggen tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki en Chief Technology Officer Ger Baron van de gemeente Amsterdam.

Omslag maken
Gemeenten moeten inspelen op de digitale en creatieve informatiemaatschappij om de verbinding met de burger niet te missen. Niet door terug te treden, maar door ambitieus te zijn en nieuwe mogelijkheden die in de samenleving te ontstaan te faciliteren. Daarvoor heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Gemeenten moeten daarvoor zo snel mogelijk een omslag maken. Dit zegt tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki in een interview in het juninummer van A+O magazine.

Betere besluitvorming
Naast radicale transparantie, informatie is voor iedereen beschikbaar en iedereen communiceert met iedereen, signaleert Tabarki radicale decentralisatie. Mensen organiseren steeds vaker dingen zelf op een kleiner schaalniveau. Als gemeenten beiden willen faciliteren moeten ze een grote stap maken. ‘Radicale transparantie omarmen is ingewikkeld in een organisatie die van oudsher hiërarchisch is.’ Toch is dat onvermijdelijk en leidt het tot een andere cultuur. ‘Als feiten transparant worden, zie je dat fouten maken nu eenmaal bij werken hoort. (…) Transparantie heeft in die zin een sterk positieve kant: het leidt tot meer informatie en dus een betere besluitvorming.’


Knappe koppen naar gemeenten

Gemeenteambtenaar wordt een superflexibel begrip. ‘De gemeenteambtenaar is tegelijk bezig met opdrachten en ideeën uit Europa én met wijkinitiatieven. Hij moet zo autonoom mogelijk werken om aan te kunnen sluiten bij alle vragen uit de samenleving én er vervolgens consequent mee omgaan’, aldus Tabarki. Om toch een goede afspiegeling van de maatschappij te zijn kun je niet vanwege technologische ontwikkelingen alle 45-plussers afschrijven. ‘Je kunt ze wel degelijk in teamverband slim aan jongeren koppelen.’ Daar hoort bij dat salariëring niet automatisch meer stijgt met de leeftijd en de verhouding rijk-gemeente op de schop zou moeten. ‘Nu zitten de topambtenaren nog bij het rijk, maar als de nadruk meer bij gemeenten komt, is het logischer dat daar de knappe koppen met bijbehorend salaris zitten.’


Gemeente minder nodig

Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam, geeft de omslag binnen de gemeente vorm met het programma Future Gov. Daarin wordt de vraag gesteld hoe je de overheid zou ontwerpen als je from scratch zou kunnen beginnen. Uiteindelijk zullen mensen de gemeente in de toekomst minder nodig hebben en dus ook minder zien, zegt hij in hetzelfde interview. Een paspoort krijg je bij wijze van spreken gewoon thuisgestuurd. ‘Tegelijkertijd doen we juist meer op het preventieve vlak: zorgen dat iedereen mee kan komen, voorkomen dat mensen in de schulden komen.’

Elk half jaar reflecteren
Diensten binnen de gemeente experimenteren met het ontwerp. Soms worden dingen uit het bedrijfsleven gekopieerd. ‘Zo werken we veel met start-ups, voor nieuwe ideeën. En we wijzigen ons inkoopbeleid: we zetten niet meer een oplossing in de markt, maar een probleem. Daardoor maken we veel meer creativiteit los bij inschrijvers.’ Andere gemeenten zouden volgens Tabarki de tijd moeten nemen voor ze de verandering inzetten en eerst bedenken hoe ze zich daarin willen positioneren. Baron: ‘Het is een kwestie van proactief zijn, elk half jaar reflecteren op de vraag: doen we wel de goede dingen?’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pascal van den Noort op
Zou deze houding niet eerder verwacht worden van raadsleden die een eigen set ambtenaren begeleiden met een eigen budget?
Door 45- plusser (senior) op
wat een onzinnig verhaal!! het is zeker vakantietijd???
Ook voorbeeld paspoort nogal stom! Heeft niets met makkelijk te maken maar met veiligheid dat het document opgehaald moet worden. Dat snap ik als 45- plusser zelfs!! Maar ja, ik doe natuurlijk niet aan tijdgeesten.
Door Mark op
Goed om deze ontwikkeling te zien. Helaas zie ik steeds meer het tegenovergestelde. Steeds meer regels, niet minder. En regels worden opgesteld ter indekking van ambtenaren, niet als ondersteuning voor de inwoners. Zolang er een sterke afrekencultuur vanuit de gemeenteraad blijft, zal deze ontwikkeling zich voortzetten. Als er weinig (en zelfs geen) fouten gemaakt mogen worden (veel terugkijken), het rijk steeds meer geregeld wil hebben en niet kan loslaten, zal deze dit steeds meer de boventoon gaan worden.
Door Rutger op
De wijkteams leven in Nederland als anarchisten omdat er extreem flexibel,grensoverschrijdend en niet integer zonder mandaat in een keten wordt gewerkt.
Door Hans R (Amsterdammer) op
De knappe koppen van de gemeenten moeten eens hun roze bril afzetten en openlijk en eerlijk gaan praten over wat er echt speelt en mis gaat met de no-surrender wijkteams.
Door Ger (Beleid) op
Pfft...al 38 jaar gewerkt. Fijn om nog 13 jaar te gaan. Dan 51 jaar gewerkt. U ook? Gelukkig lees ik betere literatuur@nietteveelditsoortartikelenwillenlezen.
Door Marjet op
We zien ze graag minder het mag allemaal wel wat afstandelijker zijn.
Door Ernst Verwaaij op
Wij willen helemaal geen innig contact met ambtenaren in de wijk wij moeten ook al verplicht omgaan met die wijkmanagertjes en de rest het is wel genoeg zo.Ons leven was voor 2015 zo leuk wat waren we toen toch gelukkig.Aan de burger is nooit iets gevraagd.Het kabinet had die miljoen misschien miljarden aan iets beters moeten besteden.
Door m op
Is dit de heer Wim Vreesman van de Pari Vrij Utrecht en vroeger statenlid van de Centrum Democraten; ook financieel adviseur en actief op deze site?
Door mrf (universitair medewerker) op
Een beetje overdreven. Gemeente gaat uit van gemeenschap. Al eerder hebben we dit soort overspannen technologische toekomstverwachtingen gezien en mis zien gaan. Ik hoop dat Amsterdam hier niet te veel geld mee verliest. Voor wat betreft de omvang van Wim Vreesman. Bij zijn 970.000 zitten 500.000 mensen in onderwijs en universitair gezondheidzorg bij. Dan spreek ik nog niet over de 120.000 mensen bij politie en Defensie. Goede cijfers te kennen blijft moeilijk bovendien blijft een ambtenaar een bijzondere positie gegeven eisen van politieke omgeving en integriteit. Wat al te makkelijk wordt over complexe zaken gesproken waar wat meer kennis voor nodig is. Overigens een tijdgeestonderzoeker: wat griezelig.