of 59082 LinkedIn

Gemeenteambtenaar iets minder vaak ziek

Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is in 2017 met 0,2 procentpunt gedaald naar 5,4 procent. Het ziekteverzuim bij gemeenten blijft wel hoger dan het landelijke cijfer: 1,4 procentpunt.

Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is in 2017 met 0,2 procentpunt gedaald naar 5,4 procent. Het ziekteverzuim bij gemeenten blijft wel hoger dan het landelijke cijfer: 1,4 procentpunt. Het verschil tussen gemeenten en het landelijke cijfer is wel kleiner geworden dan in 2016, zo blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 A+O fonds Gemeenten.

Ziekteverzuim G4 hoogst
Niet in alle gemeentegrootteklassen is het ziekteverzuimpercentage afgenomen. In gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners nam het ziekteverzuim toe naar 5,3 procent en bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (exclusief de G4 – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) steeg het ziekteverzuimpercentage naar 5,4 procent. De G4 kende net als de afgelopen jaren in 2017 het hoogste verzuimpercentage (5,8 procent).

Bij gemeenten met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners is het percentage het meest gedaald, namelijk met 0,4 procentpunt naar 5,2 procent. Dat is volgens de onderzoekers opvallend, omdat in deze gemeentegrootteklasse in 2016 nog sprake was van een stijging van 0,4 procentpunt.

Nulverzuim
Op het moment dat het ziekteverzuim wordt uitgesplitst naar verzuimduur (kort, middellang, lang en extra lang) zijn er verschillen in de ontwikkeling zichtbaar. Zo nam het kort verzuim af in 2017, met 0,2 procentpunt naar 0,8 procent. Ook is het nulverzuim, het aandeel van de gemeentelijke bezetting dat zich niet heeft ziek gemeld, in 2017 gestegen van 38 naar 43 procent. Verder blijkt de meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal keer dat gemeenteambtenaren zich ziekmelden in een jaar, gedaald van 1,11 naar 1,05.

Oudere ambtenaar
Ondanks de daling in het kort verzuim, steeg het middellang en lang verzuim. De oorzaak van het stijgende lang verzuim ligt volgens de onderzoekers mogelijk in de ouder wordende bezetting. ‘Gemiddeld genomen melden oudere werknemers zich minder vaak ziek, maar als ze zich ziek melden dan is het vaak voor een langere tijd. Het stijgende aantal medewerkers ouder dan 60 jaar in de gemeentelijke bezetting betekent dat gemeenten relatief gezien vaker te maken hebben met langdurig zieken en dat maakt het lastiger om het ziekteverzuimpercentage te verlagen.’

Lunchwandelen
Drie kwart van de gemeenten werkt inmiddels actief aan vitaliteit van de medewerkers, terwijl 17 procent van de gemeenten dat in overweging heeft. Het meest vaak wordt geïnvesteerd in vitaliteit- en gezondheidsprogramma’s/dagen en het aanbieden van sportvergoedingen. In de top 5 staan ook preventief alcoholbeleid en het stimuleren van fietsen naar en van werk en lunchwandelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door BvD (Ambtenaar) op
Als je echt het ziekteverzuim wilt verlagen (vooral van 60 plussers), dan moet er weer een goede v.u.t. regeling in het leven geroepen worden. En ga nu niet vertellen dat dat te duur is, want er is geld genoeg voor, alleen wordt dat verkeerd uitgegeven en over de balk gesmeten. Overigens: het is geen pretje als je meer dan 40 dienstjaren hebt om nog steeds functioneringsgesprekken te moeten voeren etc. Gewoon een goede manier om met pensioen te kunnen gaan, en niet werken totdat je het loodje legt, daar zitten we op te wachten!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!