of 58952 LinkedIn

Gemeente wil gericht jonge ambtenaar kunnen werven

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het kabinet vragen om het gemeenten toe te staan gericht te werven onder jongeren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het kabinet vragen om het gemeenten toe te staan gericht te werven onder jongeren. Dat moet hen helpen in de strijd tegen de toenemende vergrijzing van het personeelsbestand.

Leeftijdsgrens
In het kader van het werkgelegenheidsbeleid van de overheid was het enkele jaren toegestaan om in wervingsadvertenties specifiek te vragen naar sollicitanten tussen de 18 en 27 jaar. Dat kon door in een vacature aan te geven dat er gezocht werd naar deze specifieke doelgroep van 18 tot 27 jaar. Nu de werkgelegenheid weer flink is gestegen, heeft het kabinet Rutte III echter geen juridische grondslag meer gecreëerd voor het werkgelegenheidsbeleid. Dat houdt in dat ook bij wervingscampagnes en vacatureteksten voor traineeships niet expliciet een leeftijdsgrens mag worden gecommuniceerd. Dat kan namelijk worden aangemerkt als leeftijdsdiscriminatie, zoals neergelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).

Voorlopige ontheffing
Dat leidt naar verluidt tot veel vragen van gemeenten, waaronder veel gemeenten die een zogeheten Generatiepact hebben ingevoerd: een senioren/jongerenregeling, waarbij oudere ambtenaren ervoor kunnen kiezen minder te gaan werken en gemeenten die besparing op de loonkosten kunnen inzetten voor het aannemen van jonge medewerkers.

De gemeentelijke koepelorganisatie gaat naar aanleiding van de vragen uit de achterban het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week verzoeken om een juridische grondslag te creëren om jongeren te kunnen werven, opdat ze gemeenten het Generatiepact effectief kunnen inzetten. Daarvoor is dan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. Zo lang die AMvB nog niet van kracht is, wordt het kabinet gevraagd om een voorlopige ontheffing af te geven.

50-plussers
Leeftijdsdiscriminatie bij het werven voor een vacature was lange tijd verboden, maar van januari 2014 tot januari 2016 mochten werkgevers toch alleen vacatures openstellen voor jongeren. Met die maatregel wilde de overheid de toenemende jeugdwerkloosheid bestrijden. Het UWV stond het maken van leeftijdsonderscheid in vacatures toe als er sprake was van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Dat was het geval, omdat het kabinet destijds de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ had ingesteld om te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant bleven staan. Ook vacatures alléén voor 50-plussers waren in de periode overigens toegestaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Astrid op
Werven in bepaalde leeftijdsgroepen om hoge werkeloosheid in die groep te bestrijden klinkt redelijk. Maar jongeren werven vanuit een idee dat dit de vergrijzing bestrijdt klinkt heel wat minder logisch. Vergrijzing lijkt mij een probleem als iedereen tegelijk met pensioen gaat, maar als je nu iemand van 50 werft, dan heeft deze nog 20 jaar te gaan tot het pensioen, dat is meer dan genoeg tijd om in te werken, te investeren, en meerdere functies binnen de organisatie te vervullen.
Ik zie nergens een goed argument dat iemand van 50 minder waarde als werknemer heeft dan iemand van 25, zeker niet in tijden waarin iedereen geacht wordt mobiel te zijn en regelmatig van werkgever te veranderen (arbeidsmarktproof beleid). Het is prima om een aantal 20'ers in je organisatie te hebben omdat ze mogelijk een ander perspectief meebrengen, maar die diversiteit lijkt mij met een normaal wervingsbeleid ook te bereiken, daar hoeven vooraf geen oudere sollicitanten voor uitgesloten te worden.
Een gemiddelde leeftijd die een paar jaar hoger ligt dan vroeger is logisch gevolg van het verdwijnen van de VUT, en dat getal heeft geen waarde in zichzelf. Als je drie werknemers binnen zou halen van 40, 50 en 60 dan kunnen die nog ongeveer 30, 20 en 10 jaar voor je werken, meer dan genoeg in deze flexibele tijden, en gaan ze niet tegelijk met pensioen. Waarom dan toch met alle geweld die 20'er exclusief willen werven, met uitsluiting van de 50 plussers die aantoonbaar moeilijker aan werk komt? Leg dat eens uit in dit soort artikelen, beste journalisten en beleidsmakers, in plaats van te verwijzen naar vage kreten als 'tegengaan vergrijzing'.