of 60715 LinkedIn

Gemeente wil gericht jonge ambtenaar kunnen werven

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het kabinet vragen om het gemeenten toe te staan gericht te werven onder jongeren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het kabinet vragen om het gemeenten toe te staan gericht te werven onder jongeren. Dat moet hen helpen in de strijd tegen de toenemende vergrijzing van het personeelsbestand.

Leeftijdsgrens
In het kader van het werkgelegenheidsbeleid van de overheid was het enkele jaren toegestaan om in wervingsadvertenties specifiek te vragen naar sollicitanten tussen de 18 en 27 jaar. Dat kon door in een vacature aan te geven dat er gezocht werd naar deze specifieke doelgroep van 18 tot 27 jaar. Nu de werkgelegenheid weer flink is gestegen, heeft het kabinet Rutte III echter geen juridische grondslag meer gecreëerd voor het werkgelegenheidsbeleid. Dat houdt in dat ook bij wervingscampagnes en vacatureteksten voor traineeships niet expliciet een leeftijdsgrens mag worden gecommuniceerd. Dat kan namelijk worden aangemerkt als leeftijdsdiscriminatie, zoals neergelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).

Voorlopige ontheffing
Dat leidt naar verluidt tot veel vragen van gemeenten, waaronder veel gemeenten die een zogeheten Generatiepact hebben ingevoerd: een senioren/jongerenregeling, waarbij oudere ambtenaren ervoor kunnen kiezen minder te gaan werken en gemeenten die besparing op de loonkosten kunnen inzetten voor het aannemen van jonge medewerkers.

De gemeentelijke koepelorganisatie gaat naar aanleiding van de vragen uit de achterban het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week verzoeken om een juridische grondslag te creëren om jongeren te kunnen werven, opdat ze gemeenten het Generatiepact effectief kunnen inzetten. Daarvoor is dan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. Zo lang die AMvB nog niet van kracht is, wordt het kabinet gevraagd om een voorlopige ontheffing af te geven.

50-plussers
Leeftijdsdiscriminatie bij het werven voor een vacature was lange tijd verboden, maar van januari 2014 tot januari 2016 mochten werkgevers toch alleen vacatures openstellen voor jongeren. Met die maatregel wilde de overheid de toenemende jeugdwerkloosheid bestrijden. Het UWV stond het maken van leeftijdsonderscheid in vacatures toe als er sprake was van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Dat was het geval, omdat het kabinet destijds de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ had ingesteld om te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant bleven staan. Ook vacatures alléén voor 50-plussers waren in de periode overigens toegestaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Ambtenaar) op
Weet je wat leeftijds discriminatie is dat de categorie mensen van in de 60 en zeker die van 63 en 64 nu door moeten werken na hun 65 . Deze mensen hebben allemaal vormen van vut premies betaald en waarvoor. Regelingen om via ABP te stoppen is niet interessant al jaren geen indexering meer en als je je AOW krijgt is het bij elkaar nog net geen voedselbank . Daarbij hier is tie weer als regering het gestolen pensioengeld , uitgesteld loon werknemers,terugstort is veel meer mogelijk. Ook gemeente raden hebben veel teveel geld voor zichzelf nodig dus reken nooit op hun voor een goede regeling en de bonden laten de ouderen wat dit betreft ook in de kou staan terwijl zij daar wel de meeste leden hebben. Wat je gaat krijgen is dat mensen die het echt zat zijn ziek worden en op die manier hun tijd vol gaan maken burnout etc . En wat willen zij deze mensen maken die nog een jaar of twee jaar van hun AOW zitten ontslag geven meeste recht op drie jaar ww altijd nog beter dan ABP of gemeente armoe regel. Regering houdt gewoon vol met die pensioen leeftijd er is al uitgezocht dat het langer werken miljoenen opleverd voor de schatkist nog maar te zwijgen voor ABP en AOW die bij overlijden niet hoeven uit te keren het is te schandalig voor woorden terwijl in zuid Europa ze nog steeds vroeg uitgewerkt van oude dag genieten . En waarom worden we steeds ouder hier omdat die nu 70 en 80 jarigen rond 60 of eerder zijn gestopt met werken .
Door Spijker (n.v.t.) op
Als het kalf verdronken is dempt het VNG de put. Nagenoeg alle jongeren zijn inmiddels reeds verhuisd naar het bedrijfsleven. Wat er nog overblijft zijn vooral de 50-Plussers die geheel ten onrechte uit financiële overwegingen door het bedrijfsleven aan de dijk zijn gezet.
Door Jannie op
Ik sluit mij geheel aan bij Astrid!
Door henk op
De overheid krijgt hier de rekening van eigen falen. Als gevolg van oprekken aow leeftijd, een slecht imago, slechte arbeidsvoorwaarden en een jarenlange personeelsstop is er een probleem. Eigen schuld, dikke buld :). En nu selectief werven en andere groepen te discrimineren........ bizarre denkbeelden leven er bij de VNG en VVD.
Door Opmerker (orig) op
"De verhoging van de AOW leeftijd duidt aan (ook zo beargumenteerd en afgewogen-) dat mensen langer gezond en actief blijven ........." Welnee Fred, die discussie hebben we gehad. Niet weer oprakelen!
Door Hans (afdelingsmanager) op
Los van alle tegenstrijdigheden en complicaties: zie maar eens jongeren te vinden die nog bij de overheid willen werken. Het imago van de overheid is toch: saai, star, log, hiërarchisch, geen vetpot. Tenminste, dat vinden vrijwel alle vrienden en vriendinnen van mijn beide studerende kinderen, inclusief zij zelf. En ik kan ze geen ongelijk geven...
Door Fred op
Er is geen enkele te beargumenteren aanleiding om te werven "op leeftijd", dat wordt niet voor niets aangeduid met discriminatie! Er is ook geen inhoudelijk argument om vergrijzing tegen te gaan, dat gaat immers om de kwaliteit en kennis die iemand inbrengt. De verhoging van de AOW leeftijd duidt aan(ook zo beargumenteerd en afgewogen-) dat mensen langer gezond en actief blijven en volwaardig aan het werkproces deel kunnen nemen.
Werknemers blijven gemiddeld 4-5 jaar in hun functie werkzaam, ook de wat hoger opgeleiden. Met de AOW leeftijd op 67+, is dat dus ook geen beletsel om een medewerker van 63-64 jaar aan te nemen.
Maar we beweren graag het één, werk tot hogere leeftijd is zinvol, maar denken het discriminerende ander, voorkeur op basis van leeftijd.
Ik sluit me aan bij reiziger: niet selectief werven , maar een acceptabel alternatief bieden!
Door A (manager) op
@Astrid. Helemaal mee eens.
Vergrijzing tegengaan is ook nog eens tegenstrijdig aan het telkens optrekken van de pensioenleeftijd. Wat wil men nou? De "jongere" wordt flink gehypet. o.a. door JS. Het is niet zaligmakend. Ik heb zelf jongeren een kans willen geven en dat is een fiasco geworden. Nu een oude rot in het vak en geen omkijken meer naar.
Door Jeroen (Projectleider) op
Ik vraag mij af of dit alleen gaat helpen. Binnen onze organisatie zie ik meer dat het een probleem vormt om die jonge ambtenaren ook binnen te houden door een leuke job met verantwoordelijkheden, goede vooruitzichten en vooral goede begeleiding te bieden.
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Laten ze zorgen dat als je 65 bent met een goede regeling kunt stoppen dan kunnen genoeg jongeren die plaatsen innemen.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!