of 63946 LinkedIn

Gemeente Den Haag wil nog diversiteitsslag maken

Het aandeel jongeren onder de 35 jaar in de ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag is flink gegroeid: van 13 naar 20 procent. In de hogere schalen is het aandeel vrouwen wel gegroeid, maar nog niet in evenwicht. Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond steeg in vijf jaar van 23 naar 28 procent, maar ook hier geldt: in minder mate voor hogere functies.

Het aandeel jongeren onder de 35 jaar in de ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag is flink gegroeid: van 13 naar 20 procent. In de hogere schalen is het aandeel vrouwen wel gegroeid, maar nog niet in evenwicht. Het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond steeg in vijf jaar van 23 naar 28 procent, maar ook hier geldt: in minder mate voor hogere functies.

Diversiteit en inclusie
De gemeente Den Haag blijft zich inzetten voor diverse en inclusieve medewerkers, zegt wethouder Saskia Bruines (D66), verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de stad. ‘Den Haag iedere dag mooier en sterker maken vraagt om gemotiveerde medewerkers die hun talenten kunnen inzetten en zich kunnen blijven ontwikkelen.’ Bruines heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het strategische personeelsbeleid en gaat met raadsleden in gesprek over de vorderingen die er tot nu toe gemaakt zijn op het onderdeel diversiteit en inclusie. In de raadsmededeling Diversiteit en Inclusie staan de laatste cijfers en ontwikkelingen over de ontwikkelingen in het personeelsbestand van de gemeente.

Meer jongeren
Daaruit blijkt dat er groei en ontwikkeling is in de samenstelling van het personeelsbestand, maar dat de gemeente achterblijft op drie onderdelen: jongeren, vrouwen in hogere schalen, en culturele diversiteit vanaf functieschaal 12. Het aandeel jongeren in het personeelsbestand van 9000 medewerkers groeide de afgelopen jaren flink van 13 naar 20 procent. De gemiddelde leeftijd in de organisatie is 46,9 jaar. ‘Hoewel deze ontwikkeling gunstig is, weten we dat het aandeel jongeren regelmatig terugvalt. Voor de toekomstbestendigheid van de organisatie is dit niet wenselijk.’

Minder diversiteit in hogere functies
De organisatie bestaat voor 53 procent uit vrouwen en voor 47 procent uit mannen, Het aandeel vrouwen in schaal 14 en hoger nam toe van 29 procent naar 38 procent, maar het aandeel vrouwen in schaal 16 en hoger blijft met 28 procent achter. Verder steeg ten opzichte van 2015 het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond van 23 naar 28 procent, maar ook hier geldt dit in mindere mate voor de hogere functies: 26 procent in schaal 9, 17 procent in schaal 10-11 en 9 procent in schaal 12 of hoger. De gemeente zegt verder ook meer ruimte te willen maken voor mensen met een functionele beperking.

Evenwichtige personeelssamenstelling
Den Haag wil een representatieve en evenwichtige personele samenstelling ‘om zo goed met inwoners in gesprek te kunnen zijn en wensen en behoeften van de Haagse burgers goed te kunnen aanvoelen’. Heel specifiek ligt het zwaartepunt daarbij op het bereiken van een verdeling van 50 procent man en 50 procent vrouw in de schalen 16 en hoger, het behouden van het aandeel van minimaal 20 procent jongeren onder 35 jaar en het bereiken van minimaal 22 procent medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in de schalen 9 en hoger. Dat laatste streven komt voort uit het feit dat het aandeel van de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond dat in aanmerking komt voor functies vanaf schaal 9 in Den Haag 22 procent is.

Goede afspiegeling
‘Daarnaast is er onverminderd aandacht voor een werkomgeving waar mensen zich veilig en welkom voelen’, aldus Bruines. ‘Dat draagt er ook aan bij dat medewerkers die soms met veel inspanningen gevonden zijn op een steeds krappere arbeidsmarkt langere tijd blijven en zo bijdragen aan een Den Haag dat een goede dienstverlener en belangenbehartiger is van alle inwoners van de stad.’ En dat komt volgens haar omdat de mensen die bij de gemeente werken een goede afspiegeling zijn van die inwoners. Of zoals gemeentesecretaris Ilma Merx het schrijft in de raadsbrief: ‘Met een inclusieve organisatie zijn we een aantrekkelijker werkgever, die betere resultaten bereikt voor de stad met medewerkers die zich gewaardeerd voelen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Zijdeglans op
Wie wil er nog bij een gemeente werken? Dan moet je wel totaal radeloos zijn of volstrekt geen skills hebben... Overal is het een doffe treurnis op de stadhuizen en - kantoren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers