of 60220 LinkedIn

Gelijke rechten voor inhuurambtenaren

Het heeft lang geduurd voordat de onderhandelingspartijen een principeakkoord konden sluiten over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Behalve loonsverhoging krijgen ingehuurde ambtenaren die via de payrol worden betaald, dezelfde beloning als de ambtenaren in vaste dienst.

Het was een van de belangrijkste eisen van de bonden en de reden dat de onderhandeling stroef verliep. De gelijke beloning van flexwerkers bij gemeenten waardoor het aantrekkelijker wordt om ze in dienst te nemen. Hierdoor wordt de externe inhuur teruggedrongen, en dat is al enige tijd een diepe wens van de vakbonden. Lang was dit voor de werkgevers niet bespreekbaar, totdat er deze week onverwacht toch nog instemming kwam. Het was de doorbraak in het lange onderhandelingstraject, een succes voor de bonden. Maar deze overwinning heeft ook een prijs.

Harde eis
In totaal een salarisstijging van 3,25 procent, 2000 banen voor jongeren en in totaal ruim 5000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Over deze zaken waren de VNG enerzijds en de vakbonden FNV, CNV en CMHF anderzijds het relatief snel eens. De harmonisatie van het enorm gevarieerde verlof bij gemeenten was echter een harde eis voor de werkgevers. Ze kregen uiteindelijk hun zin, in ruil voor volledig gelijke beloning van extern personeel.


Pensioen is 20 procent van loon

‘Het terugdringen van flexwerkers staat al jaren bovenaan onze agenda’, vertelt een opgeluchte Bert de Haas van FNV Overheid. ‘In het verleden werd er dan meestal wel een intentie uitgesproken, maar nooit kwam het tot een concrete afspraak. En dan blijft het er dus bij, zo blijkt uit de praktijk’. De vakbondsman vertelt dat veel gemeenten haar flexwerkers op het eerste gezicht wel gelijk belonen, maar dat er bijna altijd een addertje onder het gras zit. ‘Dan kregen ze bijvoorbeeld geen pensioen. Maar dat is gewoon uitgesteld loon en is maar liefst 20 procent minder dan wat je collega in vaste dienst krijgt, en dan wordt het verschil wel heel groot’.


Deels co-creatie

Waar de nieuwe onderhandelingsmethode co-creatie goed werkte bij de provincie-cao, bood het bij de gemeentelijke onderhandelingen slechts gedeeltelijk soelaas. ‘Bij het thema interne flexibilisering, dus het inzetten van mensen op verschillende plekken binnen en buiten de organisatie, werkte het goed’, legt De Haas uit. ‘We kwam er al snel achter dat lokale en regionale initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers veel draagvlak had bij alle partijen. De aanbevelingen die uit die werkgroep kwamen zijn ook één op één overgenomen in de cao’, vertelt hij. ‘Bij de harmonisatie van de lokale verlofregelingen bij gemeenten was dat anders, daar kwam maar steeds geen concreet voorstel, zo werd het een heet hangijzer’.


Pilot

De VNG is uiteindelijk tevreden over de gemaakte afspraken. ‘Een belangrijk punt voor de VNG was de harmonisatie van het verlof zodat medewerkers meer keuzevrijheid krijgen om hun verlof in te zetten. (…) Gemeenten die willen kunnen een pilot starten met bewust belonen op basis van het advies uit het co-creatietraject’, aldus de reactie van de VNG. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Op 8 november 2016 is de onschendbaarheid van veel ambtenaren, uitgezonderd politie, defensie en rechterlijke macht, weggestemd in de 1e kamer met 46 tegen 29, dus het verbaast me niks dat er veel verzet is tegen gelijke rechten, ook voor zogeheten inhuurambtenaren.