of 63908 LinkedIn

Gelderse externen ter discussie

Coalitiepartij PvdA wil dat de provincie Gelderland de inhuur van externen beperkt. Aanleiding is het nieuws in Binnenlands Bestuur over een communicatieadviseur die per dag ruim 1100 euro kost.
Boudewijn Warbroek 6 reacties
Coalitiepartij PvdA wil dat de provincie Gelderland de inhuur van externen beperkt. Aanleiding is het nieuws in Binnenlands Bestuur over een communicatieadviseur die per dag ruim 1100 euro kost.

De Gelderse PvdA-fractie dringt er op aan externen voortaan uitsluitend in te huren voor kortlopende projecten. ‘Dan moet je denken aan een paar weken of een paar maanden, maar niet aan een paar jaar. In dat geval geven wij er de voorkeur aan iemand tijdelijk in dienst te nemen’, zegt PvdA-Statenlid Yasemin Cegerek.

 

In Gelderland is politieke discussie ontstaan over de inhuur van externen, nadat Binnenlands Bestuur begin april meldde dat de provincie een communicatieadviseur in de arm heeft genomen voor ruim 1100 euro per dag. Bij een 9-urige werkdag is dat 123 euro per uur. De provincie denkt de adviseur, die sinds 2007 voor de provincie werkt, nog gedurende heel 2010 fulltime nodig te hebben. Dat is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat dit het geval is.

 

Het college van GS heeft vorige week geantwoord op schriftelijke vragen van de PvdA over deze kwestie. Uit de antwoorden valt op te maken dat de inhuurkracht de advieswerkzaamheden op het gebied van communicatie inmiddels beperkt tot 2 keer 8 uur per week, tegen een dagtarief van 976 euro.

 

Daarnaast werkt de adviseur 2 dagen per week als ‘marketeer’ voor de provincie. Vorig jaar werkte de inhuurkracht eveneens 4 dagen per week voor de provincie. In 2007 en 2008 ging het volgens GS ‘om 2,5 tot 3 dagen per week’. De adviseur is ingehuurd voor ‘projecten die te maken hebben met openbaar vervoer’, zoals de invoering van de OVchipkaart in 2009.

 

Goedkoop

 

Gedeputeerde Staten vinden de inhuurkracht goedkoop, schrijven zij aan de PvdA: ‘In de markt variëren de tarieven voor senior communicatieadviseurs tussen de 105 euro (zzp’er) en 300 euro. Het tarief dat de provincie betaalt, ligt in het onderste segment van de markt.’

 

Het college stelt dat de afdeling communicatie extra ondersteuning nodig heeft voor ‘projecten van tijdelijke aard’. Van vacatures op de afdeling is ‘geen sprake’, aldus GS. De PvdA ziet in de GS-antwoorden aanleiding tot een brede discussie over externe inhuur, meldde Statenlid Cegerek begin deze week na een verfractievergadering. ‘Onze indruk is dat het allemaal efficiënter kan, en die gedachte wordt in de Staten breed gedragen.’

 

Cegerek benadrukt dat de communicatieadviseur annex marketeer al sinds 2007 voor de provincie werkt: ‘Met een creatieve geest moeten we een efficiencyslag maken. En ik blijf het aan de hoge kant vinden als een uurtarief boven de 100 euro komt.’ Juist vorige week werd bekend dat Gelderland met ingang van 2011 jaarlijks ‘minimaal’ 60 miljoen euro moet bezuinigen. Bij deze gelegenheid gaf het college van GS zelf ook aan dat moet worden gekeken naar ‘beperking van de inhuur van externen’. Tevens werd aangekondigd dat fors het mes gaat in allerlei subsidies, als ook in de ambtelijke formatie. Circa 270 banen staan op de tocht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S. van der Meij (raadslid Zeist) op
Er wordt lekker ingehakt op deze misstand. Een paar nuanceringen, zowel positief als negatief, zijn echter op zijn plaats:
* ingehuurd krachten gaan na een half jaar m.i. tot het meubilair behoren, en moet je dan hetzij in dienst nemen hetzij wegwerken, anders betaal je teveel terwijl er te weinig vernieuwing tegenover staat.
* Een tarief van pakweg 100 euro is op zich helemaal niet zo gek. De ZZP-er kan vaak geen 100% van zijn tijd betaalde opdrachten doen, en moet dus met een lager aantal uren toch aan zijn jaarinkomen komen. Ook moet hij zijn eigen 'werkgeverslasten' dragen. Een ambtenaar die fulltime (pakweg 2000 uur) werkt en in totaal 100.000 euro kost (incl wg-lasten) moet in feite ook al 50 euro per uur opbrengen om kostendekkend te zijn.
* Veel ZZP-ers hebben het helemaal niet voor het kiezen: als je 55+ bent kom je er op de arbeidsmarkt niet meer in, en is ZZP-schap het enige dat nog overblijft.
* Wij hadden in Zeist een externe gemeentesecretaris die gedurende enkele jaren ruim 2 ton per jaar kostte. Voor dergelijke gevallen lijkt mij een verplichting tot openbare aanbesteding noodzakelijk. Dan wordt het spannender, transparanter en misschien zelfs goedkoper :) .
Door M van der Geest (Beleidsambtenaar) op
Ik kan niet anders concluderen dat het morele kompas bij de provincie Gelderland helemaal zoek is. Hoe kan het dat een woordvoerder van de provincie Gelderland zo'n opportunistische reactie geeft om te rechtvaardigen dat iemand een jaar lang 1100 euro per dag krijgt en dan blijkt dit al jaren aan de gang te zijn.
Alle kwaliteiten zijn ook op de arbeidsmarkt te vinden als een jaarcontract tegen een normaal salaris wordt geboden.
Deze pr-dame en haar gedeputeerde zijn in hun eigen onzin gaan geloven. Ik mag hopen dat Provinciale Staten zich geen rad voor ogen laat draaien en een einde maakt aan deze absurde toestand waar bakken met overheidsgeld over de balk worden gegooid. Ik raad PS een motie van wantrouwen aan en ontslag voor zo'n pr-dame. Laat beiden maar eens kijken wat ze op de arbeidsmarkt waard zijn.
Door Petra Borsboom (woordvoerder provincie Gelderland) op
Als aanvulling op het artikel van Boudewijn Warbroek een aantal andere overwegingen die ook een rol spelen in deze discussie. en deels ook onderdeel waren van de beantwoording.
De provincie huurt derden voor advies en productie volgens de regels en wetten van openbare aanbesteding. De suggestie van familie en vriendjes is dan onjuist. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in beroepsgroepen zoals communicatie sterke netwerken zijn en daardoor wel goed zichtbaar is wie voor welke opdracht geschik is. Deze netwerken worden ook instituten zoals het model van de pool van UWWV. Daarmee kun je als organisatie een vaste kern hebben en extern precies inhuren wat je nodig hebt. In Gelderland is een Europese aanbesteding geweest op grond waarvan 5 communicatiebureau's zijn geselecteerd die advies en uitvoering en productie leveren. Dat zijn dus een vaste groep mensen die regelmatig klussen uitvoeren.
De overheid is meer projectmatig en programmatisch gaan werken. Bij de provincie zijn, denk aan wegenprojecten en gebiedsontwikkeling, projecten vaak langdurig. Inhuren van een paar weken heeft dan geen zin. Verbondenheid met projecten is belangrijk. De provincie werkt aan honderden projecten tegelijk waarvan de communicatieafdeling meer dan driekwart zelf doet. Het beeld dat nu geschetst wordt is wat gekleurd.
Meer mensen vast aannemen maakt de formatie groter, dus het aantal ambtenaren ook. Uit het sociaal jaarverslag blijkt dat de formatie van de provincie nauwelijks gegroeid is terwijl taken en complexiteit zijn toegenomen. Ook de vraag naar communicatie is de laatste jaren toegenomen. Burgers stellen steeds meer vragen, inspraakprocessen zijn complexer en het medialandschap is vertienvoudigd.
Grotere vaste formatie van medewerkers is niet de wens van de politiek noch de burger. Die wil een slanke overheid zien. Daarbij past een flexibele schil van mensen.

Externe inhuur levert de organisatie en de afdeling ook vernieuwing, verjonging en specialistische kennis op. Bureau;s investeren namelijk ook veel uit het tarief in kennisontwikkeling. Dit brengen ze weer in in de organisaties. In onze kenniseconomie is kennis nu eenmaal een product geworden dat zijn waarde heeft en waarvoor betaald moet worden. Net zoals je de kennis van een advocaat ook in zijn tarief terugziet.

Gelderland kende een hogere inhuur van derden de afgelopen twee jaar door een vacaturestop als gevolg van reorganisatie. Deze is begin dit jaar even opgeheven geweest. Door de bezuinigingen weer ingesteld.

Over tarieven valt te discussiëren net zoals over hoogte van bonussen van bankdirecteuren. De marktwerking is ook hier van kracht. Het tarief zit aan de onderkant van de markt van dit moment. In relatie tot de kosten van vergelijkbare medewerkers in vaste dienst wordt inderdaad meer betaald, zo'n 10 tot 20%. Daarvoor heb je geen verplichtingen.

Dat een overheid efficiënt en effectief moet zijn onderschrijft de het bestuur van de provincie ook en werkt daar ook aan. Dat er sprake is van vriendjespoitiek bij inhuur bestrijd ik. Daarnaast lijkt het me zinvol om in deze discussie zorgvuldig en genuanceerd te zijn over de rol die bureau's en zzp'rs vervullen in het leveren van overheidsprestaties en kosteneffectiviteit breder te bezien dan alleen te kijken naar het uurtarief. Verbod op externe inhuur is niet de oplossing van iedere kwaal. Integendeel, externen brengen ook passie mee, drive, frisse blik, nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en ervaringen vanuit andere organisaties.
Door Rob (Adviseur sociale zaken) op
Pure wittebordencriminaliteit om iemand voor een bedrag van € 1100,- per dag in de publieke sector aan te nemen. Dit is nooit goed te praten. Let op: Het is iemands EIGEN KEUZE om risico te willen lopen en ZZP'er te willen worden. Dat is nooit met belastinggeld goed te praten. Pure witte borden criminaliteit.
Door TIP! (...) op
Ik kan niet anders dan hetgeen huisman aangeeft onderstrepen en van dat puur toeval laat maar meteen achterwege. Het is van de zotte dat gedurende dergelijke termijnen externen worden ingehuurd, anders dan voor een project (afgebakend). Ik kan me nog de discussie herinneren over een beheersorganisatie ICT van de politie die qua bezetting/financiën op externe inhuur kostbaarder was en groter dan aan capaciteit (en mogelijk dus ook kwaliteit?!?!?!?) van de internen. Veel te veel managers die niet voldoen of die vriendjes binnenhalen en ook die externen hebben weer vriendjes en het ergste is, de overheid leert niet! Externen worden de klussen gegeven die ook naar de toekomst toe blijvend zijn, zittend personeel wordt niet hierop meegenomen en dus blijf je externen nodig hebben en welke managers hebben zitten slapen en zien dit niet?!?!??!?!? Vaak weten ze niet eens welke kwaliteit in huis zit want dat hebben ze met een functienaampje geoormerkt en die kan dan alleen nog maar dat, tja overheidsoogkleppen! Daarnaast, zit je eenmaal op een bepaalde laag in de organisatie, schijn je alles te kunnen, dé vakspecialist! Dus heb je iets gedaan op personeelsgebied, ben je ook een goed operationeel leidinggevende, of ICT manager, toch?!?!?! NIET DUS! En dat geldt ook voor communicatie, die zogenaamde adviseurs die meer met elkaar zitten te praten over als uitvoering geven aan. Of degenen die alleen maar schrijven om te schrijven, geenszins gerelateerd aan de werkbaarheid, realiteit of haalbaarheid en wanneer het wel van toepassing is kunnen ze opnieuw schrijven omdat het achterhaald is. Of regels maken om ze maar te kunnen beheren, weer meer capaciteit nodig......
Bezuinigingen zijn nog wel te bedenken, maar ja, wie gaan over de bezuinigingen......., daar wordt niet bezuinigd!
Veel wijsheid toegewenst!
Door huisman op
Het leuke hiervan is dat de meeste inhuurkrachten gewoon bij de provincie hebben gewerkt. Zij hebbeb ontslag genomen en laten zich later inhuren. Verder is er een leuk onderzoek te wagen aan de familiebanden van de inhuur krachten. Maar dit soort dingen is natuurlijk puur toeval.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers