of 64740 LinkedIn

Gelderland gaat versneld bouwambtenaren opleiden

De provincie Gelderland trekt 150.000 euro uit om gemeenten te helpen aan meer bouwambtenaren. Het geld wordt gestoken in een speciaal traineeproject.

De provincie Gelderland trekt 150.000 euro uit om gemeenten te helpen aan meer bouwambtenaren. Het geld wordt gestoken in een speciaal traineeproject.

Het gebrek aan ambtelijke capaciteit blijkt in veel gevallen een struikelblok voor het versnellen van de woningbouw, zo constateert de provincie. Samen met stichting Werken in Gelderland start de provincie daarom een traineeship speciaal voor starters binnen het ruimtelijke domein.

 

Woningnood

Volgens gedeputeerde Peter Kerris (PvdA) zijn meer woonspecialisten nodig om de woningbouw te versnellen. De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er 85.000 woningen worden bijgebouwd. Al die bouwplannen moeten door gemeenten worden beoordeeld. De procedures zijn alleen maar complexer geworden, onder meer door regelgeving rondom stikstof en nieuwe voorwaarden voor duurzaamheid en klimaatadaptie. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is gebrek aan gekwalificeerd personeel het grootste knelpunt.

 

25 trainees

Kerris: ‘Om ervoor te zorgen dat we onze doelen halen, bieden Werken in Gelderland, Radboud Academy en provincie Gelderland een traineeship aan. Bedoeld om starters in de arbeidsmarkt versneld op te leiden. De trainees krijgen een baan bij gemeenten of omgevingsdiensten.’ Het salaris wordt betaald door de werkgever, de provincie bekostigt de lessen van de éénjarige opleiding. De bedoeling is dat een eerste groep van 25 trainees in februari aan de slag gaan.

Onder andere Culemborg, Ede en Nijmegen stellen minimaal één werkplek ter beschikking.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Raaf (Toetser) op
Cursus één jaar
WKB over één jaar
Mijn pensioen over 1 jaar
Anderhalve ton over een vergunningsvrije schutting gegooid.
Opeens weet je het: je wordt gesubsidieerd wkb-er.
Door Spijker (n.v.t.) op
In verband met de invoering van nieuwe wetgeving (privatisering beoordeling kwaliteit bouwprojecten e.d.) hebben gemeenten over het algemeen helemaal geen gebrek aan bouwambtenaren. Waar misschien (?) wel gebrek aan is is aan experts op het gebied van ruimtelijke ordening, planologen en expertise op het gebied van het berekenen van haalbaarheidsplannen. Waar provincies al niet klein zijn. Zie ook bijdrage Richard.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
Wat een peulenschil die 150.000 €....De Gelderlander kopt : "De provincie Gelderland zit op een enorme zak met geld. Ruim 4 miljard heeft de provincie in kas, (verkoop NUON aandelen) zonder echt goed te weten wat er met die euro's moet gebeuren." ... Huizen bouwen?
Door Piet (Beleidsadviseur) op
@Richard. Je hebt helemaal gelijk. Alles wat de kabinetten Rutte hebben gedaan is ervoor zorgen dat private partijen geld kunnen verdienen aan publieke taken. Privatisering van de lusten en socialisering van de lasten noemde iemand dat op dit forum. Dat geeft de kern van deze kabinetten goed weer. Nog erger is dat het geld vaak aan private investeerders uit het buitenland blijft kleven. Zoals grote (sprinkhaan) bedrijven als Crocs in Dordrecht die het personeel niet meer biedt dan het minimumloon plus 10% maar geen pensioenregeling. Wethouder MAARTEN BURGGRAAF van DE GEMEENTE DORDRECHT stond erbij te juichen. Wat een prestatie om dit bedrijf binnen te halen. En zijn collega PETER HEIJKOOP van Dordrecht maakt zich ondertussen druk over de armoede in zijn gemeente. Van CROCS is inmiddels bekend dat zij voor tientallen miljoenen de belasting ontduiken. We zijn niet slim bezig met z'n allen en Jan met de Pet betaalt een forse rekening.
Door Richard (Beleidsmedewerker) op

Trap er niet in als toekomstig bouwambtenaar, na de 1-jarige versnelde opleiding wordt jouw nieuwe baan geprivatiseerd!

In 2022 zijn alle problemen met bouwtoezicht door de heilzame effecten van de marktwerking opgelost, net zoals in de zorg, energievoorziening en telecom, echt waar!

En dan ben jij niet meer nodig dus.

Alles over de Wet kwaliteitsborging | Wkb
Kwaliteitsborging?
Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger (zie schema). Sinds 2020 worden – vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2022 – proefprojecten met kwaliteitsborging gestart en zijn Ambassadeursnetwerken gestart.
https://www.stichtingibk.nl/


Door Rellie op
Ik denk niet dat het heel goed op je cv staat als je bent opgeleid door de provincie Gelderland. John Berends, CvdK daar, Eppie Klein van Scherpenzeel en al die andere talloze verliezers weten er alles van!
Door piet (Gepensioneerd) op
Gelderland doet ook hard mee met Nederland distributieland. Dat zorgt voor congestie op de wegen, ruimteclaims, stikstofuitstoot en ca. 60.000 arbeidsmigranten Exclusief gezinshereniging, dus reken maar uit. Wetenschappers van TU Delft en EUR stellen vandaag in FD: "Het verhaal van Nederland Distributieland is een versleten praatje". Het is een economie die Nederland geld kost in plaats van oplevert, die maakt dat er 85.000 woningen moeten worden bijgebouwd. De kwekers in de Bommelerwaard met hun goedkope bloemstukjes die naar heel Europa worden geëxporteerd en andere onzin.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers