of 61441 LinkedIn

Gelderland: Balkenendenorm voorwaarde voor subsidie

De provincie Gelderland eist voortaan dat instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd, zich conformeren aan de Balkenende-norm. Dit heeft Provinciale Staten besloten.
2 reacties
De provincie Gelderland eist voortaan dat instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd, zich conformeren aan de Balkenende-norm. Dit heeft Provinciale Staten besloten.

Gevolgen
‘De provincie Gelderland subsidieert geen instellingen meer waarbij de salariskosten van werknemers hoger liggen dan de Balkenendenorm’, staat het ferm op de website van de provincie. Of de provincie inderdaad geen enkele subsidie meer verleent aan instellingen die personeel of bestuurders meer betalen dan de Balkenendenorm - moment 181 duizend euro -, is echter nog de vraag. Volgens de provinciewoordvoerder Peter Drost onderzoekt Gedeputeerde Staten op dit moment de reikwijdte en gevolgen van de motie.

 

Projecten
Volgens de woordvoerder zou het best kunnen dat het provinciebestuur een onderscheid ziet tussen instellingssubsidies en projectsubsidies. ‘Wij hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsproject met de Universiteit Wageningen ter stimulering van hoogwaardige technologie op het gebied van milieukennis en milieutoepassingen. Het is nog maar de vraag of de Balkenendenorm dan ook voor die samenwerking met de universiteit moet gelden.’ Hetzelfde geldt volgens hem voor samenwerkingsprojecten met woningcorporaties.

 

Discutabel onderscheid
De indiener van de motie, SGP-Statenlid Zomer, legt de motie desgevraagd breed uit. Hij ziet geen principieel onderscheid in projecten of instellingen die worden gesubsidieerd. ‘Een instelling krijgt toch ook subsidie om projecten te leveren, dus als een woningcorporatie provinciale subsidie voor een project ontvangt zou die zich ook moeten houden aan de Balkenendenorm,’ zegt Zomer. De aanleiding van de motie was subsidiering aan twee stichtingen die kunsttentoonstellingen organiseren, waarvan met name de Stichting Sonsbeek Internationaal nogal hoge beheerskosten opvoerde. ‘Volgens de gedeputeerde houden alle door de provincie gesubsidieerde instellengen zich aan de Balkenendenorm, maar het leek mij goed om als dat zo is ook maar vast te leggen, temeer omdat anders een volgend provinciebestuur misschien toch zomaar die eis laat varen.’

 

Landelijke norm
Gelderland is niet de enige provincie die de Balkenende-norm over heeft genomen, al dan niet formeel. Brabant zegt desgevraagd dat het ‘hard beleid’ is dat ook die provincie enkel subside verleent aan instellingen die zich aan de Balkenende-norm houden. En ook Drenthe heeft een dergelijk besluit genomen. Binnen het IPO is hier echter niets over afgesproken, wel zijn ook de ambtenaren-salarissen van provinciemedewerkers conform de Balkenendenorm. En het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wet die Balkenendenorm ook moet laten gelden voor de semipublieke sector.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roberto (Projectmanager) op
Het is sportief dat Zondag (leuke naam voor een SGP-er) in de quote toegeeft dat ie over zijn graf probeert te regeren. Wat het volgend provinciaal bestuur aan normen aanhoudt is toch vooral de beslissing van het volgend provinciaal bestuur.
Door Toine van Bergen (Fractievoorzitter Groep van Bergen?DPS provinciale Staten van Gelderland) op
De juiste naam van het betreffende SGP - Statenlid in Gelderland is Zondag. Overigens heeft ook onze fractie de betreffende motie van harte gesteund.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!