of 61441 LinkedIn

Geen extra raadsvergadering over Spies

Er komt geen extra raadsvergadering over het al dan niet storten in de gemeentekas van neveninkomsten van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Voor een debat is ondersteuning van 8 van de 39 raadszetels nodig. De VVD leek het debat eerst nog te steunen, maar ziet ‘geen nieuwe feiten en omstandigheden die een tweede extra raadsvergadering rechtvaardigen’. Daarmee is er te weinig steun voor een debat.

Er komt geen extra raadsvergadering over het al dan niet storten in de gemeentekas van neveninkomsten van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Voor een debat is ondersteuning van 8 van de 39 raadszetels nodig. De VVD leek het debat eerst nog te steunen, maar ziet ‘geen nieuwe feiten en omstandigheden die een tweede extra raadsvergadering rechtvaardigen’. Daarmee is er te weinig steun voor een debat.

‘Geen steun verleend’
Afgelopen vrijdag tekende het AD nog op dat VVD-fractievoorzitter Anouk Noordermeer het verzoek om een debat van SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk zou ondersteunen ‘uit liberaal oogpunt en vanwege de transparantie’. Maar Noordermeer zegt vandaag tegen Binnenlands Bestuur dat deze berichtgeving onjuist is. ‘Wij hebben eerder geen steun verleend aan het houden van een extra tweede raadsvergadering met betrekking tot dit onderwerp. Notabene, wij hebben afgelopen dinsdag een fractiestandpunt bepaald in ons fractieoverleg.’  

Besloten overleg
Afgelopen maandag vond een besloten overleg plaats tussen burgemeester Spies en de meeste fractievoorzitters uit de Alphense raad. De oppositiefracties SP, RijnGouweLokaal en Beter Alphen hadden dit overleg geboycot, omdat ‘in zo'n belangrijke integriteitskwestie alle schijn van achterkamertjes en vriendjespolitiek moet worden vermeden’, schrijft het AD. Op de vraag van Binnenlands Bestuur via de mail over in hoeverre deze besloten vergadering van invloed was op het niet geven van steun aan het debatverzoek doet Noordermeer geen mededelingen.

‘Zorgvuldig met burgemeestersambt omgaan’
Op de VVD-website staat in een korte verklaring dat er ‘geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn’ die een extra raadsdebat rechtvaardigen. Daar staat ook dat de VVD wel voor het in het openbaar bespreken van zaken die het gemeentebestuur raken is. ‘Het is belangrijk dat inwoners van onze gemeente kunnen rekenen op een open en transparant bestuur.’ Het burgemeestersambt is van grote waarde voor de gemeente, aldus de partij. ‘Wij hechten eraan zorgvuldig met dit ambt om te gaan, alsook met de belangen van onze inwoners.’

‘Geen fractiestandpunt’
‘Spies is in de problemen gekomen omdat ze de gedragscode die voor haar geldt niet kende’, werd Noordermeer, ook in het AD, geciteerd over de kosten van de door Spies ingehuurde reputatie- en crisismanagers. En ook: ‘Wij gaan er daarom vanuit dat ze deze kosten zelf betaalt.’ Navraag bij Noorderveld leert dat de VVD-fractie hierin geen fractiestandpunt heeft bepaald. ‘De berichtgeving op dit punt is onjuist’, aldus Noordermeer. De oppositiepartijen die het raadsdebat steunden staan wel achter deze oproep, volgens het AD. De rekening is 5451 euro. Een woordvoerder van Spies bevestigt dat het college heeft besloten dat de gemeente Alphen aan den Rijn alle kosten betaalt. De reden voor de externe inhuur is een capaciteitsprobleem en de specifieke expertise van de bureaus.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans-Paul Andriessen (Verslaggever AD Groene Hart) op
Als verslaggever van het AD is het niet gebruikelijk te reageren in andere media. Maar de opmerkingen van de Alphense VVD-fractievoorzitter Anouk Noordermeer aan mijn adres zijn zo apert onjuist dat ik ze niet onweersproken kan laten.

De feiten: Ik heb met Anouk Noordermeer (VVD Alphen) op vrijdag 10 januari een telefoongesprek gevoerd. Ik had haar van tevoren het AD-verhaal laten lezen, dat zaterdag 11 januari in de krant en op de site zou komen. In het verhaal draait het om een brief die burgemeester Spies in 2016 heeft gestuurd over een integriteitsonderzoek naar fractievoorzitter André de Jeu van Nieuw Elan, grootste partij in Alphen.
In de brief verwijst burgemeester Spies expliciet naar de stortingsplicht in de gedragscode (artikel 3.5). Het inmiddels beruchte artikel in de code - een unanieme beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2014 – verplicht de burgemeester al haar bijverdiensten van 150.000 euro in de gemeentekaste te storten van Alphen aan den Rijn. Zoals bekend verklaarde Spies dat ze de code niet kende. Een verklaring die steeds meer vragen oproept.

Die brief met de expliciete verwijzing door Spies naar artikel 3.5, noemde Anouk Noordemeer in het telefoongesprek met het AD 'een nieuw feit'. Als raadsleden met een voorstel voor een nieuw debat over de integriteit van Spies zouden komen, ging de VVD dat voorstel sowieso steunen ‘uit liberaal oogpunt en vanwege de transparantie’. De kosten van de door Spies ingehuurde adviseurs om haar uit de zelf veroorzaakte penarie te loodsen, die kosten moest ze zelf maar betalen. Dat mocht ze niet op de rekening zetten van de Alphense belastingbetaler. Aldus Anouk Noordermeer.

Na de publicatie heeft het AD ook geen reactie van Noordermeer ontvangen, dat ze verkeerd zou zijn geciteerd. Of dat het AD haar verkeerd had begrepen.

Hans-Paul Andriessen, verslaggever AD Groene Hart.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!