of 64204 LinkedIn

Fracties Echt besteden budgetten illegaal

2 reacties
In de gemeente Echt-Susteren hebben de coalitiefracties afgelopen jaar in strijd met wettelijke regelgeving en de geldende procedures beschikking gehad over budgetten uit de gemeentelijke middelen. Per fractie konden zij bepalen aan welke doelen deze budgetten werden besteed. Dit staat in een brief van minister Ter Horst in aan de gemeenteraad.

Opheldering
Medio december vroeg minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken al om opheldering over budgetten die de coalitiefracties toekende aan instellingen en organisaties. Dit naar aanleiding van een door de lokale VVD-fractie aan Ter Horst gestuurde brief met zorgen over de integriteit in bij de gemeente Echt-Susteren.

Geen mandaat

Burgemeester Akkermans concludeerde mede op basis van onderzoek in zijn opdracht door accountant Deloitte, dat de gelden uiteindelijk rechtmatig zijn uitgegeven, zij het dat deze uitgaven expliciet ex post zijn goedgekeurd en dat de uitgaven op het moment van uitgifte niet waren afgedekt. De burgemeester constateerde echter ook dat de wethouders, die de brieven over toekenning van gelden ondertekenden, ‘feitelijk zelfstandig’ hebben geopereerd. ‘Zij beschikten niet over enig mandaat vanuit gemeenteraad of het college.’

 

Zeer kritisch
Over de besteding heeft dan ook geen besluitvorming plaatsgevonden. Ze waren daarmee in strijd met de wettelijke regelgeving en procedures. En hoewel, volgens de burgemeester, de uitgave van de genoemde gelden in principe in de volledige openheid is geschied is hij ook ‘zeer kritisch’ over de besluitvorming en de informatieverstrekking. Het college is immers pas achteraf in kennis gesteld van het merendeel van de uitgaven. Bovendien is volgens Akkermans de wijze waarop over de uitgaven door de betreffende wethouders naar verenigingen en stichtingen is gecommuniceerd, ‘naast hoogst ongelukkig, ook in aperte strijd met de Gemeentewet.’

Aangevallen
Ter Horst schrijft dat zij geen aanleiding ziet om de bevindingen en beoordelingen in twijfel te trekken. De gemeente doet nu verder onderzoek naar de zaak en verwacht vrijdag met resultaten van dat onderzoek naar buiten te treden. Elly Janssen, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA, bestempeld het probleem als ‘ons kent ons, het is een cultuur van elkaar dingen toespelen’. Volgens haar zit ook de burgemeester met de zaak in zijn maag. ‘Hij is er pas net, maar werd keihard aangevallen toen hij hiermee naar buiten kwam.’ Burgemeester Akkermans wil tot vrijdag geen commentaar geven.

Verdwenen
Saillant detail is dat afgelopen december in de gemeente verschillende documenten dat afgelopen december verschillende documenten uit de fractiekamer van het gemeentehuis zijn verdwenen. De gemeente tast vooralsnog in het duister over wie de documenten heeft doen verdwijnen.  De lijst bevat informatie over welke verenigingen en organisaties geld hebben toegewezen gekregen uit het uitgekeerde Essent-divident.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door brom op
Nee hoor de coalitie in het Texas van Limburg hebben van dualisme totaal geen notie.
De wethouders notabene 6 stuks voor 33000 inwoners hebben het voor het zeggen.
Het erge van dit alles is dat de meeste inwoners geen notie hebben wat er gebeurd.
Door Jean-Paul Kompier (raadslid) op
...interessant als de burgemeester zegt dat de wethouders ' feitelijk zelfstandig" hebben gehandeld. Hier veegt iemand zijn straatje schoon. Het college is verantwoordelijk! Een collegelid spreekt namens het gehele college! De burgemeester is volwaardig lid van het college en hem past dan ook een ootmoedige reactie in dit dossier. De betreffende wethouders zullen in ieder geval moeten opstappen; ik hoop dat de coalitie nog weet wat dualisme is en dat politieke consequenties worden getrokken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers