De ramingen over onder meer het aantal werknemers dat vrijwillig zou willen vertrekken waren gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, aldus Wiebes nu. 'Dit soort besluitvorming is niet acceptabel en mag niet meer voorkomen.' De Belastingdienst verwachtte dat het vrijwillige vertrek van medewerkers op zo'n 5000 functies niet eenvoudig haalbaar was. Ook werd geen maximumaantal vrijwilligers vastgelegd. In korte tijd meldden zich echter ruim 7800 personen.

Gesloten cultuur

Bij de Belastingdienst bestond een cultuur om zaken die allereerst de Belastingdienst aangingen, 'dicht bij zichzelf te houden', constateert Wiebes. Andere betrokken partijen zijn daardoor soms niet of pas achteraf betrokken bij de besluitvorming. Om de gemaakte fouten in de toekomst te voorkomen, is actie ondernomen, aldus de staatssecretaris. Zo is bij de fiscus de interne controle versterkt. Ook de gesloten cultuur binnen de dienst moet veranderen. (ANP)