of 62812 LinkedIn

'Foute' oud-burgemeester niet langer ereburger

De gemeente Hoogeveen schrapt het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgen een naar hem vernoemd park en de brandweerkazerne een andere naam als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Volgens de huidige burgemeester Karel Loohuis is gebleken dat Tjalma niet 'van onbesproken gedrag' was en niet 'boven iedere twijfel verheven'.
5 reacties

De gemeente Hoogeveen schrapt het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgen een naar hem vernoemd park en de brandweerkazerne een andere naam als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Volgens de huidige burgemeester Karel Loohuis is gebleken dat Tjalma niet 'van onbesproken gedrag' was en niet 'boven iedere twijfel verheven'.

Ernstige berisping

Hoogeveen liet het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD onderzoek doen naar de burgemeester, nadat zijn handelwijze tijdens de oorlog begin dit jaar in opspraak was gekomen. Het NIOD heeft vastgesteld dat Tjalma na de oorlog een 'ernstige berisping zonder openbaarmaking' kreeg van toenmalig minister Louis Beel, omdat hij in de oorlog eigenhandig zorgde voor tewerkstelling van burgers bij het vliegveld bij Havelte.

Tjalma gaf meteen lijst Joodse inwoners
Ook leverde Tjalma al op 16 mei 1940 een lijst van alle Joodse inwoners van Hoogeveen in bij de Duitse bezetters. Ook later in de oorlog leverde hij gegevens over Joden aan. 'Tjalma heeft vanuit zijn functie niet de bescherming geboden aan Joodse inwoners die van hem als burgemeester wel verwacht mocht worden. Dat wil niet zeggen dat hij helemaal niet deugde. Hij was waarschijnlijk bezorgd voor zijn eigen welzijn of zelfs zijn leven', aldus het Hoogeveense college van B&W.

Tjalma, lid van de voormalige Anti Revolutionaire Partij (ARP) was van 1927 tot 1958 burgemeester van Hoogeveen. De gemeente stelt zijn nabestaanden op de hoogte van het schrappen van zijn ereburgerschap. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Elske op
Reactie op hr. Vos uit Veen Noord-Brabant. Hoe weet u nu dat er door burgemeester slachtoffers zijn gevallen? Kent u het dossier? Het verzet wist precies wie er fout waren en rekenden ook na de oorlog met hen af. Velen werd vastgezet voor uitgebreid verhoor. Dit is niet gebeurd. Vaak gaven politie en burgemeesters aanstaande geheime acties vooraf aan verzet door om erger te voorkomen. Oordeel niet te snel. Misschien heeft zijn familie - die kennelijk nog niet is gehoord - ontlastende informatie.
Door Jan vos (Voorzitter oorlogsmuseum veen) op
Dit had inderdaad wel eerder achterhaald kunnen worden.
Door toedoen van burgemeester Jetze Tjalma zijn er in WO2 velen mensen bij het leven gestript.
Door Opinimaker op
Misschien kunnen ook de oudbestuurders en ambtenaren in oorlogstijd van de gemeente Amsterdam
nog onderzocht worden naar hun daden mbt het gelijktijdig openzetten van de bruggen om razzia's effectief te laten verlopen. En ook de pro actieve ambtenaren die alle huizen per straat op een kaart intekenden met joodse bewoners.

Wie herinnert zich niet de verplichte en niet anonieme volkstelling van 1971 die toch doorging ondanks massaal verzet. Oneigenlijke argumenten voor de noodzaak werden door de overheid aangevoerd, zoals om de voorzieningen en de ruimtelijke inrichting te kunnen plannen. 23.000 echte weigeraars waren er. 0,2 procent van de bevolking. Minister Nelissen van E.Z. kwam alleen tegemoet met de toezegging dat de gegevens van kwetsbare groepen na 6 maanden vernietigd zouden worden, en kinderen van joden en verzetstrijders die medewerking weigerden zouden niet vervolgd worden. In een artikel in Vrij Nederland herinnerde van Amerongener destijds er aan dat in de oorlogsjaren de arbeidsinzet en de oplossing van het joodse vraagstuk 'dankzij het goed geoliede mechaniek van onze bevolkingsadministratie' foutloos uitgevoerd konden worden, en noemde het volstellingsmateriaal levensgevaarlijk. Publicist dr. Lehning zei dat wij reeds op weg waren naar een totalitaire maatschappij en met de volkstelling ons hoofd in een democratische strop legden. Een nieuwe volstelling in 1981 lukte niet meer.

De aanleiding om de staat van de oudburgemeester met veertig dienstjaren in Hoogeveen met terugwerkende kracht nog zoveel jaren na de oorlog te rectificeren, komt kennelijk voort uit voortschrijdend inzicht. Wel ongeloofwaardig omdat de vrijwilligheid tot verstrekking van de gegevens niet vaststaat
Door Rood Hesje (..--..) op
@Joop: en volstrekt terecht dat dit gebeurt. Je kan beter de vraag stellen waarom dit nu pas naar boven komt.
Door Joop op
Flink hoor, een dode man strippen...