of 65101 LinkedIn

Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren

Ambtenaren krijgen hun eigen kantonrechtersformule. Op grond van twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is te berekenen hoeveel geld ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde arbeidsverhoudingen meekrijgen.

Werknemers in het bedrijfsleven hebben de kantonrechtersformule. Als zij ontslagen worden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen die voornamelijk aan de werkgever te wijten zijn, wordt volgens deze formule de ‘ontbindingsvergoeding’ vastgesteld.  Voor ambtenaren in dezelfde situatie is er nu de CRvB-formule.

Verstoorde arbeidsverhoudingen
Deze Centrale Raad van Beroep-formule vloeit voort uit twee uitspraken die de Raad onlangs heeft gedaan, zo meldt Rechtspraak.nl. Bij het ontslag van ambtenaren kan de kantonrechtersformule niet worden gebruikt om een extra vergoeding te berekenen, omdat ambtenaren in de regel een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan werknemers in het bedrijfsleven. In twee uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep eind februari een berekening vastgesteld waarmee ambtenaren wel een extra vergoeding kan worden gegeven bij verstoorde arbeidsverhoudingen.

Vermenigvuldigingsfactor
De formule voor de vergoeding is: het bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren, gedeeld door twee. Afhankelijk van het aandeel dat de werkgever had in het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding wordt die uitkomst vermenigvuldigd met 0,5, 0,75 of 1. Vermenigvuldigingsfactor 1 geldt wanneer de werkgever voor 80 tot 100 procent schuld draagt aan de inhoudbare situatie, 0,75 voor 65 tot 80 procent en 0,5 bij 51 tot 65 procent.

De uitspraken waarop de Centrale Raad van Beroep zich heeft gebaseerd zijn te vinden op Rechtspraak.nl, zaaknummer BZ2044 en zaaknummer LJN BZ2043.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jack Ceelen (senior juridisch medewerker) op
De vergoeding voor amtenaren is wel adequaat. In het artikel wordt de onjuist suggestie gewekt dat werknemers aanspraak kunnen maken op de kantonrechtersformule. Dat is niet het geval en geldt met name als werkgever kiest voor ontbinding bij kantonrechter hetgeen in steeds mindere mate het geval is volgens ervaringen die ik heb in mijn advisering bij het Juridisch Loket. Werkegever kiest voor de weg via UWV werkbedrijf waar geen vergoeding betaald hoeft te worden of via wederzijds goedvinden waarbij bedrag ter hoogte van de kantonrechtersformule zelden uitonderhandeld kan worden. Bovendien gaan veel werkgever failliet waardoor er geen enkele vergoeding wordt betaald. Allemaal zaken waar de amtenaar niet mee te maken heeft!
Door Ab Soluut (waarnemend ambtenaar) op
In goede tijden zijn ambtenaren solidair gebleven; want velen waren zeer specialistisch geschool. In minder goede tijden waren ze gewongen solidair te blijven, wegens de markt. Heel veel abtenaren zijn: one-trick-ponies, ze kunnen hun specialistische kunstjes alleen maar kwijt bij de gemeente of het waterschap, of waarze ook maar werken. Dat maakt hen een luie en geconditioneerd werknemersbestand. Deze houding is gevoed door de immer conditionerende werkgever, die hen verder leidde in de toenemend specialisticsche functie, maar ook door beloningen die daarmee samenhingen. Kortom de overheid heeft specialisten gekweekt die elders nauwelijks gewild zijn; mensen die alles weten van niets en niets weten van veel. Potentiële nit-wits. Als deze medewerkers nu op de straat woden geschopt, omdat de overheid zich opeens gedraagt als marktpartij, en "general managers" en "flexwerkers" wil, is dat een ernstige breuk met een lang gekoesterde cultuur, die velen zekerheid verschafte en waarop toekomst voor velen was gebaseerd. De overheid werd van een zekere werkgever, die afspraken nakwam, opeens een piraat, die markten afgraaide. Kortom, oudere loyale werknemers worden tot doelwit van marktgericht denken, met alle gevolgen van dien. Hypotheken komen in gevaar, zekerheden worden onzekerheden en het vertrouwen in de overheid als eerlijke en loyale partner komt op de tocht. Dat moet toch wel leiden tot erosie in de taakuitvoering.... De betouwbare overheid (als werkgever) wordt opeens tot een wispelturige ondernemer, waarbij niemand nog zekerheid heeft. Bovendien worden eerder geformuleerde doelen (o.m. 80% van de producten zullen voor 2010 digitaal worden gerealiseerd) bij lange na niet worden gehaald. Totale kaalslag en afname van productrealisatie, met minder inzet, dus de burger heeft alleen het nakijken.
When you pay peanuts, you'll create monkeys; Ambtenaren verdienen deze behandeling niet. ze zijn loyaal geweest aan de publieke zaak door dik en dun (de meerderheid) en het afserveren via de zijdeur is m.i. onbehoorlijk.
Het is populistisch en onjuist om de politieke mantra dat minder ambtenaren zouden bijdragen aan een beter bestuur, zonder de politieke matiging tot minder regelzucht, te willen realiseren. De politieke haantjescultuur om op elk incident regels te willen verzinnen staat haaks op de wens tot vermindering van een ambtelijke organisatie, die belast is met registratie en naleving. Maar dat snappen de ambtenaren al langer dan de nieuwbakken en van dadendrang doortrokken politici.
Niettemin, om specialisten, die je nooit meer terug krijgt, mat veel kennis van zaken en de ontstaansgeschiedenis van heel veel beleid nu op te doeken, levert in de toekomst een extra kostenpost op. Omdat politici erg kort van memori zijn en ambtenaren getraind in consistenci - daar ligt het verschil
Door hans op
1 jaar= 1 maand kortom een beroving op klaarlichte dag!
Door Hans op
Nog een keer voor de slapers onder ons 30 jaar trouwe dienst en je verdiende 50.000 per jaar even delen door 2 = 150.000/2 = 75.000 gedeeld door 2 want waar beiden strijden hebben er 2 schuld = 37.500 minus de 52 % inkomstenbelasting = pakweg 18.500 die je netto krijgt geweldig he? Je advocaat vraagt dat ongeveer voor 2 weken arbeid. Vakbonden wakker worden !
Door eric op
Naar de rechter gaan heeft geen zin.Gemeentes kunnen eindeloos procederen met gemeenschapsgeld. Presteren het ook nog om tijdens een mediationtraject salaris stop te zetten,om dit proces onder druk te zetten.Het zal toch niet gebeuren dat de mediator met een oplossing komt die de gemeente niet bevalt. Het zijn gewoon uitrookpraktijken waarbij ook nog dient te worden opgemerkt dan er zelfs niet voor terugdeinst wordt ARBO artsen onder druk te zetten. Het deugd gewoon niet. Misschien zijn er correcte Gemeentes,Helmond is dat echter niet.
Door Chris op
@Eric precies hetzelfde meegemaakt ...regeling door de strot aanvaarden of niets krijgen en als het meezit bij rechter met terugwerkende kracht alsnog je geld krijgen..maar de arbeidsverhouding is dan verstoord en sta je nog met lege handen. Werkgevers speculeren er nu op dat rechter veel meer zijde van werkgever kiest en je rechten blijken in de praktijk weinig waarde te hebben. Overigens ik had niets fout gedaan maar moest in politieke arena ritueel worden geslacht want dat gaf comfort. Reken ontslagvergoeding na want het is 3x niets..
Door Eric op
De rekenformule mag dan kloppen,echter een Gemeente kan daar een geheel eigen invulling aan geven.Zo is mijn vrouw als ambtenaar zo onder druk gezet dat ze moest afzien van haar rechten op WW. Dit omdat de Gemeente zelf risicodragend is voor een uitkering.Maar ja,het was dat of er onder door gaan.
Door Jan op
Het meest trieste is dat de wachtgeldregelingen voor politici onaangetast blijven, want in een politieke omgeving ligt een conflict immers altijd op de loer, maar voor ambtenaren is het werken in een politieke omgeving natuurlijk geen enkele reden voor ontslagbescherming. Tja, iedereen is gelijk, maar de een is meer gelijk dan de ander...
Door henk op
De wal keert vanzelf het schip. De overheid is geen aantrekkelijke werkgever meer en geen jonge mensen kunnen en willen hier werken. Zoals altijd zal de overheid weer achter de feiten gaan aanlopen als er een gebrek aan instroom van jongeren zal zijn. Dit kan echter nog 8 jaar duren. Tot dan zal het nog beroerder worden. Wie kan vertrekken doet er verstandig aan te gaan!
Door Hans op
Beste @Jan ik deel je mening. Het totaalpakket aan maatregelen wordt totaal onderschat vrees ik. Binnen afzienbare tijd een ontslagregiem dat voor iedereen gelijk is en een ontslagvergoeding voor ambtenaren waar je (als je 30 jaar gewerkt heb in hoge schaal)2 a 3 weken weken een advocaat van kan betalen en als je nog wat overhoudt gaat daar 52% IB af, dus de overheid zit op rozen.. Wat weerhoudt de werkgever ervan om te cashen en personen massaal te ontslaan en daarna goedkope krachten nemen al dan niet proletarische ZZP-ers die ver beneden de kostprijs willen werken als alternatief voor de voedselbank? De fin. positie van de meeste gemeenten is dermate zwak dat ontslag lucratief wordt. Er zullen heel wat "onverenigbare personen" gaan ontstaan. Binnen elke arbeidsrelatie moet een zekere balans bestaan. Binnenkort kan je elke seconde van de dag om niets de zak krijgen. Leuke samenleving wordt dat en wie geeft je nog een hypotheek?

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers