of 59250 LinkedIn

FNV tekent akkoord cao ambtenaren niet

Rijksambtenaren krijgen er dit en volgend jaar 5,05 procent bij. In september wordt een eenmalig een extra uitkering van 500 euro uitgekeerd. Dit staat in het onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel dat het kabinet heeft gesloten met drie vakcentrales. De FNV doet niet mee.

Na jarenlang op de nullijn gezeten te hebben, krijgen rijksambtenaren er dit en volgend jaar 5,05 procent bij. In september wordt eenmalig een extra uitkering van 500 euro uitgekeerd. Dit staat in het onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel die het kabinet heeft gesloten met drie vakcentrales. De FNV doet niet mee.

Aanpassing pensioen

De loonstijging komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. Onderdeel van het vrijdag gesloten onderhandelaarsakkoord is de aanpassing van de indexeringssystematiek van pensioenen. Het systeem gaat vanaf volgend jaar van een loonindexatie naar een prijsindexatie. Voor ambtenaren en onderwijzers betekent dit dat zij zelf minder pensioenpremie gaan afdragen, waardoor hun nettoloon gemiddeld met een half procent stijgt. De pensioenen worden overigens pas geïndexeerd als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat, benadrukt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

 

Grote risico’s

De onderhandelaarsovereenkomst is vrijdag met de CCOOP, CMHF en AC gesloten. De grootste ambtenarenvakbond FNV heeft niet getekend. ‘Naar de risico’s die aan het voorstel kleven, moet meer onderzoek worden gedaan. De voorstellen hebben gevolgen voor de pensioenopbouw’, aldus FNV-woordvoerder Rogier Esselbrugge. Hoewel de FNV ook een akkoord wil, staat zorgvuldigheid voorop. ‘We hebben het gevoel dat het kabinet dit akkoord op de laatste dag voor het reces wilde sluiten. Daar doen wij niet aan mee.’

 

Pensioenopbouw

‘Met de overeenkomst wordt meer dan een miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector’, stellen CCOOP, CMHF en AC in een gezamenlijke verklaring. ‘De loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.’ In de komende jaren zal ‘open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.’ Verder is afgesproken dat er tot 1 januari 2021 geen premieopslagen worden geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

 

Op korte termijn kunnen de nu gemaakt afspraken worden vastgelegd in nieuwe cao’s, stelt BZK.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Observant) op
@ Edmond
Beste leraar, leg de cao's voor gemeenteambtenaren van de afgelopen 12 jaar eens naast de inflatiecijfers.....
Uitkomst: Verlies van koopkracht van 1-2%
Door ab op
wat denken jullie van de geprivatiseerde overheids bedrijven die door de greep uit de pensioenkas krijgen die werknemers nog minder pensioen
Door Opmerker op
Hoe gewend of gekeerd wordt: het is altijd de ambtenaar, in mindere of meerdere mate. De kabinetten moeten nu eens de gemakzucht afleren...en de TK (tweede kamer - of...het tweede kabinet?) moet nu eens realistisch zijn.
Door Jan op
Hoe je het ook wendt of keert: dit is weer een greep in het pensioenfonds ABP door het Rijk. De werkgeversbijdrage aan het ABP wordt verlaagd om de Rijksambtenaren salarisverhoging te geven. Terecht dat de FNV hiervoor niet tekent. Volgens mij gaan ook de niet-rijksambtenaren daar wat van merken als ze gepensioneerd zijn.
Door Steven op
Geen premieopslagen is positief (aangezien deze tot nu toe vaak uit de arbeidsvoorwaarde ruimte werden ingezet en grotendeels werden aangewend voor reeds ingegane pensioenen), de werkgever trekt nu de handen af van de reeds gedane toezeggingen. Actieven en gepensioneerden mogen tekorten onderling oplossen.

Vervolgens wordt de afweging van evenwichtige belangenafweging in grotere mate bij het bestuur gelegd.

In een grijs fonds zou dit m.i. niet moeten leiden tot het uitstellen van maatregelen bij tekorten. Een spreidingstermijn van 10 jaar om deze in te lopen is te lang. Zeker als dit ten koste gaat aan de indexatie van middelloon pensioenen. Dit zou ook kunnen leiden tot een aangepaste indexatiestaffel. Dit om het middelloon van met name jongeren prijsinflatie geïndexeerd te houden (het overige grote deel van de oudere deelnemers heeft tot 2004 het voordeel gehad van een looninflatie geïndexeerd eindloon pensioen). Het pensioenresultaat voor jongere werknemers is nl 20% lager dan van de oudere generatie (hierbij rekening houdend met jaarlijkse prijsindexatie!). Hiernaast wordt in de (doorsnee)premie nog steeds rekening gehouden met een % welke de indexatie van de eigen aanspraak moet bekostigen.

Door Twan (Gemeenteambtenaar) op
Jammer dat een collega ambtenaar (douanier Tut Tut) ons gemeenteambtenaren inhalig vindt. Hij heeft duidelijk zijn huiswerk niet gedaan.
Even voor hem op een rijtje gezet wat meneer de douanier er sinds 1/1/07 inmiddels bij heeft 'gekregen'.
6,7% eindejaarsuitkering, 11,35% structureel en 500 euro éénmalig. Dat tikt tot 31-12-2016 toch al aan de 18%.
Dan komen 'wij' er toch een stuk minder goed uit: vanaf 1/6/07 mogen wij 4% eindejaars, 6,9% structureel, éénmalig 50 euro structureel en éénmalig 0,5% + 350 euro bijschrijven. Met de 50 euro als 1% gerekend wordt dat totaal een procentje of 12 opgeteld.
Ik zie voor de komende onderhandelingen best ruimte om er ook dik 5% bij te krijgen.
Door Gerben op
De FNV doet niet mee. Dat gevoel heb ik al sinds 2009 toen het Rijk nog een CAO binnen harkte van ruim 13% en de gemeenteambtenaren de trend inzette van 0,8% door een verdere verschraling van de eigen arbeidsvoorwaarden.

Waarom de FNV wel akkoord ging met een plus voor velen van ca. 0,85% in 2014 en nu geen genoegen neemt met ca. 2,6% p.j. blijft voor mij een raadsel of de FNV heeft geconcludeerd dat het "CAO" traject voor de gemeenteambtenaren zeer onzorgvuldig is geschied, vooral als je alle cao's op een rij zet.

Lijkt mij dat in het najaar nu eens een keer echt op de tafel geslagen gaat worden door de heer De Haas om eens een keer boven de 1% p/j te eindigen sinds 2009.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en senior vakbondsconsulent) op
@ G.J. Goossen

Niet zo schoolmeesterachtig doen jegens de gemeenteambtenaren. Vóór die vier jaar nullijn hebben de rijksambtenaren een zodanig riante CAO over meerdere jaren afgesloten dat de gemeenteambtenaren daar alleen maar van konden dromen.
Door ellen op
Het is niet "dit en volgend jaar 5.05 % erbij" beste redactie, het is in totaal 5.05 % over twee jaar.

Gezien de 0.8% van de verlaging pensioenpremie nog nooit is uitbetaald en ook nu die 5.05% uit de verlaging van de pensioenen schijnt te komen, krijgen de rijksambtenaren niet een sigaar maar een uitgedrukte peuk uit eigen doos.

Maar goed, het is al beter dan niks.
Door W.J. Goossem (Douanier) op
Tut tut, niet zo inhalig, toe jullie (gemeenteambtenaren) de afgelopen vier jaar wel telkens een loonsverhoging kregen en niet het Grote/Mooie voorbeeld van de Rijksambtenaren om de crisis te bezweren imiteerden, hoorde je ons niet, Als jullie 5% willen, sta dan eerst eens vier jaar op de Nullijn, dan heb je pas recht van spreken