FNV wil dat werknemers mee gaan delen in de economische groei. Verder zet de bond in op meer werkzekerheid door bijvoorbeeld tijdelijke contracten om te zetten in vaste contracten en minder flexwerkers aan te houden. Ook wil de vakbond afspraken maken over kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid. Dat wil de FNV door bijvoorbeeld generatiepacten, waarbij ouderen uren inleveren die door jongere werknemers worden ingevuld, en doorbetaald partnerverlof.

Gemeenteambtenaren

Werkgeversvereniging AWVN noemt het stellen van een algemene looneis niet meer van deze tijd. De praktijk is volgens de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van de werkgevers dat onderhandelaars zich al jaren laten leiden door de situatie in een bedrijf of een bedrijfstak en niet kijken naar de centrale looneis. Dit jaar is het gemiddelde van de loonafspraken volgens AWVN momenteel 2,3 procent stijging. In de resterende maanden van 2018 staan nog ruim 190 cao’s op de agenda voor vernieuwing. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 januari 2019. (ANP/Red.)