of 59082 LinkedIn

Extra verlofdagen oudere ambtenaar in ijskast

De vakbonden hadden voorafgaand en tijdens de cao-onderhandelingen naast een substantiële salarisverhoging sterk ingezet op minder werken voor oudere medewerkers, dit als onderdeel van een breed vitaliteitsbeleid. Een loonsverhoging komt er wel – niet de gewenste 5 procent per jaar, maar 6,25 procent over twee jaar plus eenmalig 750 euro – maar concrete afspraken zijn niet gemaakt over minder werken voor oudere werknemers, onderdeel van het voor de bonden belangrijke ‘vitaliteitsbeleid’.

Oudere ambtenaren van gemeenten kunnen een paar extra verlofdagen voorlopig vergeten. In het principeakkoord dat de vakbonden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sloten zijn daarover geen concrete afspraken opgenomen.

De vakbonden hadden voorafgaand en tijdens de cao-onderhandelingen naast een substantiële salarisverhoging sterk ingezet op minder werken voor oudere medewerkers, dit als onderdeel van een breed vitaliteitsbeleid. Een loonsverhoging komt er wel – niet de gewenste 5 procent per jaar, maar 6,25 procent over twee jaar plus eenmalig 750 euro – maar concrete afspraken zijn niet gemaakt over minder werken voor oudere werknemers, onderdeel van het voor de bonden belangrijke ‘vitaliteitsbeleid’.

Lokale vrije dagen
Over verlof en vitaliteit is in het principeakkoord een zogeheten procesafspraak gemaakt. Dat wil zeggen, het voornemen is vastgelegd dat VNG en bonden in een volgende cao daarover afspraken gaan maken. ‘Dat betekent dat een volgende cao bindende afspraken zal bevatten over beide onderwerpen, zo luidt de toelichting van de gemeentekoepel. ‘De VNG en de vakbonden zijn het erover eens dat iedere gemeente beleid voor vitaliteit (duurzame inzetbaarheid) moet hebben maar willen recht doen aan bestaande lokale afspraken.’

De inzet was om het bovenwettelijk vakantieverlof in de nieuwe cao te harmoniseren: één norm voor alle medewerkers van alle gemeenten. Nu zijn er soms behoorlijke verschillen tussen gemeenten wat lokale vrije dagen betreft en tussen medewerkers, zoals bijvoorbeeld leeftijdsverlof. Over een norm voor dit wettelijk verlof – 34 of 36 uur – is overeenstemming te bereiken, maar dat geldt niet over het overgangsrecht. Dat is nodig voor zowel medewerkers die nu meer verlof hebben dan de voorgestelde norm als voor gemeenten die nu minder verlof toekennen dan de voorgestelde norm.

Stijging pensioenleeftijd
De VNG kon zich vinden in sommige van de voorstellen van de vakbonden voor vitaliteitsbeleid — zoals een uitbreiding van het individueel keuzebudget voor het sparen en opnemen van extra verlof — maar niet in het voorstel voor extra verlof voor oudere medewerkers. Wel moeten er volgens de VNG met het oog op de stijging van de pensioenleeftijd en het afschaffen van lokale vrijheid op het gebied van bovenwettelijk vakantieverlof in de cao afspraken komen over normen waaraan lokaal vitaliteitsbeleid moet voldoen.

Een gezamenlijke werkgroep moet tussen oktober 2019 en april 2020 advies geven over landelijke normen voor verlof en vitaliteit. De VNG zal het advies voorafgaand aan een volgend cao-overleg ter instemming voorleggen aan de leden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Bikker (A>O>W er) op
De vakbondsbestuurders hebben in ieder geval hun eigen riante inkomen veilig gesteld.
Door Henk Bikker (A>O>W er) op
De vakbondsbestuurders hebben in ieder geval hun eigen riante inkomen veilig gesteld.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het ergste is nog dat gemeenten (via het Gemeentefonds en de trap op, trap af methode) wel de financiële middelen voor hogere loonstijgingen ontvangen maar het niet doorbetalen aan hun personeel. Tja als zelfs vakbonden er geen kaas van hebben gegeten hoe het financieel werkt bij de Overheid dan wordt het wel moeilijk om een redelijke CAO af te sluiten. Hoogste tijd dat De Haas naar een andere baan gaat uitkijken.
Door Peter-Paul (RUD) op
Eens met Zapateros.
Pensioenakkoord:
Het was slecht, het wordt een beetje minder slecht en dan stemt 75% van FNV weer vóór. Kudde makke schapen!. Er was veel meer uit te halen geweest, als het openbaar vervoer een week plat had gelegen had je pas een vuist kunnen maken. En die stakings-bereidheid was er.
De greep uit de ABP kas was volgens mij trouwens veel meer dan 50 miljoen. Ik meen 800 miljoen.

CAO
Weer hetzelfde verhaal. Rijk en provincie doen het altijd beter, gemeenten sukkelen er achter aan. Terwijl Rutte oproept om de lonen substantieel te verhogen en zelfs dreigt bij het bedrijfsleven in te grijpen, lijkt die boodschap bij VNG niet gehoord te worden.
6,25% en 2 jaar: de CAO liep 1 januari '19 af. Dus ook hier weer 9 maanden voordeel voor de werkgever.

Langer doorwerken, geen extra verlof ouderen, 10% salaris vragen en 6,25% krijgen;
Wederom ga ik tegen stemmen. (waarbij ik me echt afvraag waarom ik al bijna 30 jaar bij een vakbond ben)
Door Zapateros (gemeenteambtenaar) op
Hoezo 6,25% over twee jaar? Van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2021 zijn volgens mij nog altijd maar 15 en beslist geen 24 maanden. Hoe kan de FNV dit substantieel noemen wanneer dat gezien de aanzienlijke kortere looptijd van 15 maanden slechts 6,25 % is en geen 10 %. over 24 maanden? De zoveelste keer laten we ons uitkleden. Maar ja die jaarlijkse VNG-bijdrage van enkele miljoenen maken m.i. de vakbonden te toegeeflijk en mak want ook hier geldt het gezegde "wiens brood men eet, wiens woord men spreekt". Tja het drama wordt goed gespeeld en ons wordt net als bij dat schamele pensioenakkoord de zoveelste keer een rad voor ogen gedraaid. Eerst de druk opvoeren en de AOW-leeftijd flink opschroeven en dan bij de onderhandelingen de schijn hoog houden en de AOW-leeftijd dan toch maar enkele jaren bevriezen. En we trappen er allemaal in want de regering heeft exact bereikt wat ze wilde en naar buiten toe wordt dat natuurlijk met dat doemdenkerij verhaal anders gebracht. Mijn complimenten aan al die toneelspelers over en weer.. . Wat een slappe hap. die vakbonden. Wat meer 'Feuer im Asch' dat is nodig om ook die geplunderde 50 miljoen guldens uit de ABP-pot die inmiddels meer dan 80 miljoen euro bedragen al dan niet gedeeltelijk juist terug te eisen en in te zetten voor een eerlijke en rechtvaardige oplossing.. Maar neen bij al die schijnvertoningen tijdens de onderhandelingen in de afgelopen jaren eigenlijk niet meer dan een dans der loyaliteiten waarbij de choreograaf de regering aan de touwtjes trekt van de marionetten alias de arbeider en de vakbond.
Door derrick (medewerker gemeente) op
Het is inderdaad een schamel principeakkoord en ik ga ook zeker tegen stemmen. Met mij hoop ik op velen. Voor mij komt het uit op 2 % verhoging voor dit jaar dus weer inleveren geblazen. En dat onderzoek naar generatiepact gaat natuurlijk ook weer jaaaren duren zonder dat er overeenstemming komt. Naast het opzeggen van mijn lidmaatschap heb ik nog een suggestie: De VNG doet alsof zij goed betalen. Laten wij doen alsof wij werken in afwachting van een redelijker akkoord.
Door Martin op
Beste Bertus,
Je hebt het over een looptijd van 33 maanden. is dit niet 24 maanden?
Door Bertus (Criticus) op
Beste Hans Bekkers, Inclusief de € 750 is de looptijd van deze cao 33 maanden. Dat leidt voor mij tot een schamele loonsverhoging van plm. 2,2% in 2019 en 1,75% in 2020.
Het resultaat van hr. de Haas maakt duidelijk dat hij toe is aan een baan bij de VNG. Ik ga overigens aan mijn werkgever vragen die € 21 niet naar de bond maar naar mij over te maken.
Door de vries (Ambtenaar) op
Er kan nog veel en lang gemopperd worden maar er resteb nu nog maar twee dingen: 1. tegen het akkoord stemmen en ik roep alle vakbondsleden op om dat te doen en 2. het lidmaatschap vd vakbond opzeggen. Sluit een goede rechtsbijstand verzekering af en eis D-beoordelingen (hr21); dat geeft recht op een extra periodiek. Voor het overige: als de beloning niet aan de inspanning wordt aangepast dan maar andersom.
Door doeterniettoe (-) op
Dit gaat niet over de normalisatie noch het generatiepact, maar over extra verlof voor oudere werknemers. Het generatiepact is er al, maar lang niet iedere gemeente biedt het aan (en als het wel wordt gedaan wordt het vaak als bezuiniging ingezet).
De normalisatie van verlofdagen loopt inderdaad ook nog, die komt neer op: het wordt voor iedereen net zo slecht.

Fijn vooruitzicht.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!