of 58952 LinkedIn

‘Extra verlof voor oudere ambtenaar’

Oudere gemeenteambtenaren moeten vanaf 2021 extra verlof krijgen. Zo’n landelijke afspraak verbinden de vakbonden als nieuwe voorwaarde aan het gelijktrekken van allerlei lokale verlofregelingen. Gemeentelijk werkgevers willen er niet aan. Ook de looneis van de bonden vinden ze 'onbetaalbaar.'

Oudere gemeenteambtenaren moeten vanaf 2021 extra verlof krijgen. Zo’n landelijke afspraak verbinden de vakbonden als nieuwe voorwaarde aan het gelijktrekken van allerlei lokale verlofregelingen.

Vitaliteitsbeleid

Voor de gemeentelijk werkgevers brengt dat extra verlof voor oudere medewerkers, als onderdeel van een breed vitaliteitsbeleid, extra kosten met zich mee. Die komen dan bovenop de (tijdelijke) compensatie die ze willen bieden aan werknemers die er door de harmonisering van de verlofregelingen op achteruit gaan.

 

Harmonisering

Op dit moment heeft elke gemeente een eigen verlofregeling, met extra verlof voor verschillende redenen. Daardoor zijn er verschillen in verlofaanspraken: niet alleen tussen gemeenten maar ook binnen gemeenten. In de vorige cao was tussen werkgevers en bonden afgesproken het verlof te harmoniseren. Een gezamenlijke werkgroep kwam vorig jaar tot een norm: naast het wettelijk verlof van 144 uur, een norm van 34 uur bovenwettelijk verlof per jaar (totaal 178 uur).

 

Harmonisatie
De VNG wil in de nieuwe cao de afgesproken harmonisatie uitvoeren. De nieuwe verlofnorm zou vervolgens op 1 januari 2021 moeten ingaan. De VNG zegt bereid te zijn om te onderhandelen over overgangsrecht voor werknemers die er op achteruit gaan. Aan de harmonisering nieuwe voorwaarden verbinden, is voor de gemeentelijke werkgevers een brug te ver. Bovendien leiden de voorstellen van de vakbonden voor verlof volgens de VNG juist tot meer verschillen tussen medewerkers.

 

Uren inleveren

De bonden zien dat anders. 'Wij stellen we voor een vitaliteitsbeleid te ontwikkelen in een periode van 4 á 5 jaar. Dit vitaliteitsbeleid is gericht op álle leeftijdsgroepen. Onderdeel van dit brede beleid zou zijn een vitaliteitsregeling waarmee oudere medewerkers minder kunnen werken met behoud van 50 procent loon over de ingeleverde uren. Daarnaast willen we een vitaliteitsbudget dat ingezet kan worden voor medewerkers die in de knel komen en dreigen uit te vallen. Dit alles in het kader van beleid voor duurzaam werken', aldus FNV-onderhandelaar Bert de Haas.

 

Harde eis 

'De VNG kwam met een bod dat bestond uit de keuze tussen 2 pakketten: een verlofpakket en een loonpakket. In het verlofpakket lag het accent op verlof. Het bod kwam overeen met onze voorstellen wat betreft de omvang van verlof, maar dan zonder een brede vitaliteitsregeling.' Dat laatse is een harde eis van de FNV.

 

Loonpakket

Het loonpakket bevatte volgens De Haas een bod dat nog steeds ver af staat van wat de bonden eisen. Gemeentelijke werkgevers zijn bereid om wat zij noemen ‘een serieuze investering’ te doen in de koopkracht van werknemers. De VNG heeft op 22 maart aangeboden om de salarissen per 1 april van dit jaar met 2,5 procent te verhogen en op 1 april van volgend jaar met 2 procent inclusief 0,8 procent via het IKB, het individueel keuzebudget. Daarmee is volgens de VNG  koopkrachtbehoud gegarandeerd. Het loonvoorstel van de bonden - 7,55 procent over 2 jaar, waarvan 0,8 procent in het IKB.- betekent volgens hen pas 'echte koopkrachtverbetering' voor ambtenaren.  'En hiermee kunnen werkgevers de concurrentie aan op de arbeidsmarkt, die steeds krapper wordt.'

 

'Onbetaalbaar'

‘De verwachtingen van gemeentelijke wekgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar’, aldus een verklaring van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na het vijfde overleg over de Cao Gemeenten 2019 van afgelopen vrijdag. Het wensenpakket van de vakbonden is volgens de VNG zo groot, dat het voor gemeentelijke werkgevers onbetaalbaar is. 'De VNG kijkt nog steeds meer naar het kostenplaatje, dan naar de noodzaak om te investeren in de werknemers', aldus De Haas.

 

Een volgend cao-overleg staat gepland op 12 april.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees Dijkhuizen (Medewerker) op
VNG heeft 2.5 % aangeboden per 1 april. Lopen we mooi direct al 4 maanden achter de feiten aan. Harde acties zijn nu rechtvaardig we lopen al jaren achter t.o.v. de rijksambtenaren.
Door Henny Rensen (accounthouder Werkervaringsplaatsen) op
Ik snap de irritatie van degenen die hebben gereageerd. Het duur erg lang deze onderhandelingsronde. Er wordt steeds meer afgesnoept wanneer de nieuwe CAO in zou moeten gaan. We hadden een CAO tot 1-1-2019. Deze zou later ingaan en wellicht wordt dit nog later. Hierdoor mag het loonpercentage sowieso hoger, omdat het misschien wel een half jaar scheelt. Kennis of geen kennis; het is toch logisch dat gemeenteambtenaren van zich laten horen? Ik denk dat het wel zo netjes is om de onderhandelingen z.s.m. met een goed resultaat af te ronden!!
Door Arjan op
Hoe staat het er nu voor? Het is alweer even stil. Verwachting is zo dat de cao straks ingaat op 1 januari 2020 en dan natuurlijk weer niet met terugwerkende kracht....
Door Arjan op
Hoe staat het er nu voor? Het is alweer even stil. Verwachting is zo dat de cao straks ingaat op 1 januari 2020 en dan natuurlijk weer niet met terugwerkende kracht....
Door Henk op
Ik ben voor harde aktie. Leg de ict stil.
Door Ronny op
De vakbonden zijn tijdens het cao overleg weggelopen bij de onderhandelingen. Het blijft een struikelblok de loonsverhoging. Hoe is het mogelijk dat men er steeds niet uitkomt. Niet meer praten, harde aktie.
Door Gerben op
En wel vanaf 1 januari 2019. Onder de 6,5% afspraak 1 mei 2019 kantoor VNG denk ik zo?
Door Martin op
Aanstaande vrijdag weer overleg tussen de bonden en de VNG. Ik mag toch hopen dat ze er nu een keer uitkomen!
Door Gerben op
Zelf als bestuurders wel goede percentages binnen harken maar iets over hebben voor hun onderdanen die het vuile werk opknappen en het verhaal dagelijks moeten zien te verkopen is er simpelweg niet bij. Noem eens een bestuurder die opkomt voor de loonontwikkeling van zijn onderdanen.

Sterker nog, de rijksbudgetten voor de lonen van de gemeenteambtenaren is een welkome aanvulling om als bestuurder regelmatig een goede sier te maken en dat alles onder de dekmantel VNG bepaalt. Zolang dit niet verandert is er sprake van een zeer schandalige werkgever, die eigenlijk naar buiten toe het goede voorbeeld zou moeten geven.
Door jonge ambtenaar (financieel adviseur) op
Mijn punt over loon begrijpt u helaas verkeerd. Wat ik bedoel te zeggen is dat als iemand met schaal 7 eindtrede aan het generatiepact mee gaat doen hij/zij 90% blijft verdienen met maar 60% werk. Als je dat omrekent dan is zijn/haar loon van 2.986 pm ineens gelijk aan het loon van iemand die ook maar 60% werk, maar in schaal 10A eindtrede zit. Zij krijgen dan beide op een eurootje of 20 hetzelfde bedrag op hun bankrekening gestort. Dit is geen gezeur of gevolg van de loonopbouw. Dit is een uit te rekenen feit gecreëerd door een constructie die mensen bevoordeeld puur op basis van leeftijd ipv op kunde of efficiëntie. Gezien uw opmerking op mobieltjes zou u dat ook oneerlijk moeten vinden. Of zijn dit soort berekeningen voor u ongeldig, omdat ik een spelfout heb gemaakt?