of 59123 LinkedIn

Extra geld voor ambtenaren provincies

Provincie-ambtenaren krijgen per 1 april een loonsverhoging van 2,2 procent en een eenmalige uitkering van 300 euro. Dat hebben provinciekoepel IPO en vakbonden dinsdag vastgelegd in een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao Provincies.

Een loonsverhoging van 2,2 procent per april en een eenmalige uitkering van 300 euro. Dat is het tastbare resultaat van de nieuwe, eenjarige, cao voor ambtenaren van de provincie. Provinciekoepel IPO en de bonden hebben hierover dinsdag een onderhandelaarsakkoord gesloten.

Over de loonsverhoging en de uitkering waren al in het loonruimteakkoord van 2015 afspraken gemaakt. Via de nieuwe Cao Provincies wordt hier nu uitvoering aan gegeven. De bonden FNV, CNV, CMHF en AVV en het IPO moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden.


Beleidsarm

Het akkoord is een kortdurende en beleidsarme cao. In de cao staan geen wijzigingen in de rechtspositie. Naast de loonafspraak zijn er vooral procesafspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Het IPO en de bonden gaan de looptijd van de cao (1 januari 2016 tot 1 januari 2017) benutten voor om aantal afspraken uit de vorige cao af te ronden en verder uit te werken. Het gaat daarbij onder meer over het belonings- en beoordelingssysteem bij de provincies. De komende maanden worden tevens de belangrijkste thema’s bepaald voor de volgende cao.


Raadplegen achterban

Het bestuur van het IPO bespreekt het onderhandelaarsakkoord op 17 maart 2016. De vakbonden raadplegen hun achterbannen via bijeenkomsten die de komende weken worden belegd. Na instemming van alle achterbannen is het akkoord definitief.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Reiziger (Ambtenaar) op
Weer beter als gemeente ambtenaren wij weer een jode fooi over twee jaar en sigaren eigen doos waardeloze bonden weer wederom de gemeente ambtenaren verraden door hun
Door P. Pluim op
Ik dacht dat die provincieambtenaren al het meeste krijgen van alle ambtenaren. En nu krijgen ze nog meer in een overbodige bestuurslaag. Deze ambtenaren hebben een luizenleven bij de provincie.
Door Broadcaster op
Ook ik sluit me helemaal aan bij de gedachte van H. Wiersma.
Door doeterniettoe (-) op
Niets aan toe te voegen, perfect voorstel van H. Wiersma.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Samen met alle Provinciale CAO's vanaf 2009 lijkt dit een redelijk akkoord. Het zou interessant zijn om de CAO's voor de Gemeenten, de Provincies, de Waterschappen en het Rijk eens te vergelijken. Dat zou een interessant beeld kunnen geven van de resultaten van de CAO-akkoorden op de verschillende bestuurlijke niveaus.