of 64621 LinkedIn

Externe Tynaarlo verdiende tweemaal burgemeesterssalaris

Opnieuw ophef in de gemeente Tynaarlo. Een ingehuurde interim manager blijkt de afgelopen drie jaar in totaal 600 duizend euro te hebben verdiend. Dat is tweemaal zoveel als het salaris van burgemeester Van Zuilen.

Het blijft rommelen op het gemeentehuis van de Drentse gemeente Tynaarlo. Sinds het onterechte ontslag van een financiële topambtenaar, vorig jaar, lijkt er een sneeuwbaleffect van ophef te zijn ontstaan. Vrijdag werd bekend dat  er vervanging komt voor burgemeester Van Zuilen. Hij meldde zich in juni, drie dagen voor zijn functioneringsgesprek, langdurig ziek. Vandaag meldt het Dagblad van het Noorden dat de gemeente de afgelopen drie jaar een interim manager heeft ingehuurd voor in totaal 6 ton. Dat is tweemaal het salaris van de burgemeester.

Afkoopsom
Tynaarlo (22 duizend inwoners) moest ook al voor de onterecht ontslagen ambtenaar flink in de buidel tasten. Na twee onderzoeken bleek dat het ontslag van de medewerker onterecht was. De kosten van deze onderzoeken zouden naar verluidt een ton hebben gekost en de afkoopsom voor het onterechte ontslag is volgens de gemeente tussen de 140 duizend en 440 duizend euro. Volgens de regionale media zou dit overigens veel meer zijn.
 
Structurele inhuur

Het Dagblad van het Noorden kreeg de informatie over de dure externe boven water door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens een deskundige is het bedrag dat de interim manager verdient niet ongewoon. Zelfs voor slechts drie à vier dagen in de week zou het uurtarief niet afwijkend zijn. Wat wel opmerkelijk is, volgens de deskundige, is dat de manager structureel  voor de gemeente is blijven werken. Deze vormen van inhuur beperken zich normaal gesproken vrijwel altijd tot een project van tijdelijke aard.

Marktconform
De gemeente Tynaarlo verweert zich in het Dagblad van het Noorden door erop te wijzen dat de beloning marktconform is en de benodigde specifieke deskundigheid  niet in de organisatie aanwezig was.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter op
Datgene wat de interimmer krijgt is natuurlijk een vergoeding.
Geen salaris: alle overige kosten welke normaal door de werkgever betaald worden komen ook voor rekening van de interimmer.

De kostenpost "salaris" van de burgemeester is ook stuk hoger dan zijn bruto-salaris.

Oftewel is de vergoeding voor de interimmer hoger dan de loonkosten voor de burgemeester?
Door Pannekoek op
Dit is in Tynaarlo niet de eerste keer, langdurig inhuren van externen. De reactie vanuit de gemeente dat eea marktconform is past bij de hele situatie.
En deze externe is een pure opvreter van gemeenschapsgeld.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is natuurlijk te gek voor woorden - zeker in dit geval - dat een interim manager langer dan ca. een half jaar in gemeentedienst is. Dat is vragen om hoge kosten of een hoge rekening. Als alle verantwoordelijken werkelijk hun verantwoordelijkheid nemen dan kan het gehele college van B&W en de gehele gemeenteraad het beste vertrekken. Een uitzondering daarbij uiteraard te maken voor degenen die hierover tijdig kritische opmerkingen hebben gemaakt. Dit grapje gaat veel meer kosten dan 600.000 euro. Hoogste tijd dat dit soort politiek geblunder binnen de publieke dienst op de (hoofd)schuldigen kan worden verhaald. Wanneer gaat BZ hier wat aan doen?
Door Jos Derckx (adm) op
Is er onderzocht of het steeds verlengen van de termijn van werkzaamheden niet leidt naar een loondienstverhouding waarbij er dus geen sprake meer is van "ingehuurde externe". Zowel UWV als Inspectie zouden hier eens in moeten duiken. Dit soort vroegere ambtenaren welke als zelfstandig adviseur zijn gaan werken om een hoger salaris te vangen dienen beter gecontroleerd te worden. Een gewone ambtenaar in loondienst krijgt ook niet meer door dit soort truukjes.
Door Huib op
In de onderstaande reacties zitten een aantal verkeerde aannames, die ik graag even wil rechtzetten. Zo vindt @S.Taal, dat het woord 'marktconform' geen waarde heeft omdat de taroeven niet zouden dalen in tijden van laagconjunctuur. S.Taal is duidelijk zelf geen zelfstandige, of hij leest geen kranten. Maar de tarieven van externen zijn vooral in 2011 en 2012 enorm gedaald. Zelfs in die mate, dat vele zzp'ers nu onder de armoedegrens zitten. Natuurlijk verschilt dat per sector. Zo weten die zelfstandigen, die over unieke expertise te beschikken, de schade te beperken. Maar tarieven bewegen zeker met de markt mee: in goede jaren omhoog, in slechte jaren omlaag. Zzp'ers klagen niet -daar zijn het ondernemers voor die over eht algemeen de mentalieit hebben van 'schouders eronder' en een positieve toek0mstverwachting - in tegenstelling bijvoorbeeld tot ambtenaren die kolommen volschrijven over een procentje meer of minder. Wellicht is het daarom bij het grote publike midner bekend, maar er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden onder de zelfstandigen.

Dan het vergelijken van externentarieven en lonen, Dat is onzinnig, zoals @J. Egberts terecht stelt. Want omzet maak je alleen over de gewerkte uren. De burgemeester van Tynaarlo laat zien wat bijvoorbeeld een voordeel is van loondienst: hij wordt ziek. En een zieke werknemer ontvangt gewoon salaris. Een externe ontvaht geen cent als hij ziek is. Dat geldt ook voro vakantie. Bovendien bouwt een externe geen pensioen op - moet hij/zij zelf verzorgen - en heeft hij geen voorziening voor perioden zonder werk of arbeidsongeschiktheid. .Voor dat laaste kan een zelfstandige zich particulier verzekeren, doch de premies daarvoor zijn zo hoog, dat meer dan de helft dat niet doet.

Wat je je wel kan afvragen, waarom externen met een hoog uurtarief zo lang voor een opdrachtgever werken.
Door Janus op
Het artikel gaat over twee zaken:
a. een interrimmer die meer verdient dan burgemeester Van Zuilen; en
b. Ziekmelding van Van Zuilen. Dat Van Zuilen (VVD) zich ziek meldt een paar dagen voor zijn functioneringsgesprek mag geen beletsel zijn om dit gesprek door te laten gaan. Waarom? Omdat de personeelsdienst van de Sociale Dienst dat bij hun personeelsleden ook doet. Ziek zijn is zelfs géén reden om die gesprekken met alles wat daarbij komt kijken (verbeterpunten etc) op te schorten. Waarom dit verschil in benadering?

Overigens beschouw ik het ziek worden van Van Zuilen als een impliciete schuldbekentenis en vlucht hij weg in de ziektewet die twee jaar kan duren waarna hij stilletjes met behoud van uitkering richting pensioen kan gaan (hij is van 1953). Zou het functioneringsgesprek negatief voor hem zijn dan zou dan een exittraject tot gevolg kunnen hebben met alle nare consequenties als een afgang in de landelijke pers. Oneervol ontslag zit er niet in; wel eervol ontslag immers vvd'er en Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken zal de vvd niet tegen de haren in strijken door hem oneervol te ontslaan.
Door J. Egberts (pensioen) op
Bij het ambtelijk salaris worden bijkomende kosten als pensioenvoorziening en voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, opleidingen, ziekteverzuim en aansprakelijkheid niet meegenomen. In het uurtarief van bijvoorbeeld een interimmanager is dat allemaal inbegrepen.
Uurtarief is geen loon maar omzet; daar gaan kosten voor bemiddeling (25 %), arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering, opleidingen enz.vanaf.

Directe beschikbaarheid, inzetbaarheid en deskundigheid hebben hun prijs. wil je dat niet dan huur je een 'beunhaas' en zeur dan niet over gebrek aan kwaliteit. When you pay peanuts you get monkeys.
Door S. Taal op
laten we aub eens ophouden met het schermen met marktconformiteit. Er is een overschot aan externen dus zou de markt moeten reguleren naar lagere uurtarieven. Dat dit niet gebeurt betekent dat er andere krachten/machten werkzaam zijn welke dit te verhinderen. B.v het idee dat bij een lager uurtarief een mindere kwaliteit verwacht kan worden. Maar vooral ook een welbegrepen eigen belang. Namelijk de mogelijkheid zelf in een dergelijk financieel interessante positie te komen. Opname in het externen-netwerk en afscheid nemen met een gouden handdruk. Hoe vaak hebben we dat in het kader van bezuinigingen niet zien gebeuren. En hoe velen van ons hebben niet gedacht: "mocht ik de kans krijg..." De tijd dat het algemeen belang voorop stond ligt achter ons. Daar zijn we veel te "liberaal" voor geworden/gemaakt. (Doorhalen wat van toepassing was)
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Het zou interessant zijn om ook te onderzoeken of de aanbesteding voor de diensten van die externe manager dan ook wel volgens de regels is verlopen. Waarschijnlijk niet.
Door hoekstra (ambtenaar) op
Zegt dus meer over de beloning van burgemeesters dan over die van interim managers. Die laten zich niet afschepen met een fooi en hoeven dat ook niet onder druk van politici die bang zijn voor hun kiezers (die onder aanvoering van SP, Telegraaf, soms PvdA en WNL vinden dat werken in publieke sector eigenlijk vrijwilligerswerk is waar helemaal geen beloning tegenover hoeft te staan).

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers