of 59854 LinkedIn

Externe inhuur provincies geen rijkszaak

‘Provincies zijn autonome bestuurslagen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt gecontroleerd door de gekozen volksvertegenwoordiging van de betreffende provincie’, aldus minister Ollongren. Dat is volgens haar de reden dan het rijk noch cijfers over externe inhuur bij provincies bijhoudt, noch dat het rijk doelstellingen in relatie tot externe inhuur bij provincies heeft.

De minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, voelt zich niet geroepen iets te doen aan de soms hoge inhuur van extern personeel door provincies. Die blijkt soms meer dan 30 procent te zijn, zo berichtte Binnenlands Bestuur vorig jaar. 

SP-Kamerlid Ronald van Raak vroeg ruim zes maanden na dato aan minister Ollongren of ze per provincies de cijfers wilde geven. De D66-bewindsvrouw antwoordt Van Raak dat het rijk zulke cijfers niet bijhoudt. ‘Provincies zijn autonome bestuurslagen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt gecontroleerd door de gekozen volksvertegenwoordiging van de betreffende provincie’, aldus de minister. Dat is volgens haar de reden dan het rijk noch cijfers over externe inhuur bij provincies bijhoudt, noch dat het rijk doelstellingen in relatie tot externe inhuur bij provincies heeft.

Loonsom
Binnenlands Bestuur baseerde het bericht op de Personeelsmonitor 2017 van het A&O fonds Provincies. Eruit bleek dat die gemiddeld 21,1 procent van de loonsom uitgeven aan de inhuur van externen. Bij een enkele provincie bleek het aantal externen zelfs boven de 30 procent te zitten. Voor het eerst werd in die Personeelsmonitor, op verzoek van de bonden, een inventarisatie gemaakt van de omvang van de externe inhuur en hoe die zich verhoudt tot de loonsom per provincie. In de nieuwe cao staat dat de externe inhuur wordt beperkt voor vervanging bij piek, ziek en chique, nieuw werk ter overbrugging en het inwerken van medewerkers, structureel werk dat gaat verdwijnen en evident tijdelijk werk.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
Misschien interessant om deze vraag voor 20 maart aanstaande nog te stellen aan de campagnevoerders?