of 59250 LinkedIn

Excuus te weinig vrouwen voor topfuncties gaat niet op

Het lukt andere landen wel om minstens dertig procent van de hoogste posities bij de overheid, bedrijfsleven, openbaar bestuur en politiek door vrouwen laten in te vullen. Er bestaat nog steeds een old boys network en recruiters zoeken vaak niet op de juiste manier.

Het excuus van werkgevers dat er niet genoeg vrouwen te vinden zijn voor hoge posities gaat niet langer op, concluderen onderzoekers van kennisinstituut Atria. Zij keken naar Europese landen waar de participatie van vrouwen in topfuncties wèl in evenwicht is waaronder Frankrijk, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Enkele simpele maatregelen kunnen al leiden tot een grotere pool van vrouwelijke high-potentials, benadrukt Antia Wiersma van kennisinstituut Atria. ‘In het Verenigd Koninkrijk worden de recruiters gewoon teruggestuurd als ze met te weinig vrouwelijke kandidaten komen.’

Streefcijfer niet gehaald
In de Wet bestuur en toezicht is als streefcijfer een minimum van 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en –commissarissen van grote bedrijven opgenomen. Deze week bleek dat dit bij lange na niet gehaald werd. Het percentage bleef steken bij een schamele 10 procent.

Overheid en openbaar bestuur
Ook de de hoogste functies bij de overheid, het openbaar bestuur en de politiek zijn voornamelijk een mannelijke aangelegenheid.  Zo is er slechts één vrouwelijke Commissaris van de Koning, één vrouwelijke burgemeester van een 150 duizend+ gemeente en is slechts 17 procent van de dijkgraven van het vrouwelijk geslacht. Bij de Algemene Bestuursdienst (ABD) van de rijksoverheid, waar de hoogste ambtenaren werken, ligt het gemiddelde percentage vrouwen op 28 procent. Maar bij het ministerie van Economische Zaken is dat slechts 16 procent.


Salaris noch lease-auto

Om het tij te keren moet de werkgever andere methoden gaan hanteren. ‘Dat begint al bij de functieomschrijving in de vacaturetekst,’ vertelt Wiersma. ‘Focussen op bijvoorbeeld salaris en leaseauto spreekt vrouwen niet aan.’ Ter illustratie noemt ze een concreet voorbeeld over het bedrijf Cofely Nederland dat de proef op de som nam en twee verschillende advertenties plaatste voor een functie in de technische branche. ‘De ene was een tekst op de conservatieve, traditionele manier. De tweede advertentie gaf meer blijk van wat je zou kunnen bijdragen aan een betere wereld. Zo was een secundaire arbeidsvoorwaarde dat je vrijwilligerswerk kon doen in binnen- en buitenland. Wat bleek? Er reageerden veel meer vrouwen op deze advertentie dan op de eerste. Overigens ook veel meer mannen.’


Recruiter moet beter zoeken

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze volgens Wiersma een stuk verder met vrouwelijke deelname in topfuncties bij bedrijven en overheden. ‘Daar gaat het er niet over óf er vrouwen op een shortlist van een recruiter staan, maar hoeveel. Als zo’n bureau met alleen maar mannen aankomt wordt die teruggestuurd met de opdracht om beter te zoeken, want ze zijn er namelijk wel. Je moet alleen soms op een andere manier zoeken.’

 

Zelfregulering

Een andere methode is om voldoende vrouwen in selectiecommissies deel te laten nemen en die processen transparant te laten zijn. ‘Dat voorkomt het verschijnsel “soort zoekt soort”,’ aldus Wiersma. ‘Onder andere in Zweden en Denemarken maken bedrijven succesvol gebruik van zelfregulering. Het blijkt goed te werken wanneer je zelf targets stelt en ze openbaar maakt. Beter dan van buitenaf opgelegde vrouwenquota.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wheely op
Zou het ook zo kunnen zijn anno 2015 dat vrouwen toch maar niet solliciteren omdat ze weten dat het "Old Boys netwerk" ze toch geen kans geeft??
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Ik ben voor meer gekwalificeerd, evenwichtig personeel met het oog op de toekomst in plaats van het eigen gewin en ego. Die heel goed functioneert zonder leasebak en bonus, die beseft dat als hij/zij van grote waarde is aan de maatschappij, er uiteindelijk een naambordje of straat wordt vernoemd. Die dusdanige afspraken binnen het eigen gezin weet te maken dat zowel de ambitie en carrière van de persoon invulling kent, maar bovenal de taakstelling die het werk vergt borging kent. Dat degenen die voor de persoon werken haar/hem ook als "onmisbare" meerwaarde zien binnen het geheel. En zo nog wat. Ik denk dat heel veel personen vervangen kunnen worden op basis van deze criteria en als daarvoor een aantal goede vrouwen voor in de plaats komen; niets mis mee VOOROPGESTELD dat kwaliteit gaat boven sexe! IK PERSOONLIJK BEN TEGEN DISCRIMINATIE; POSITIEVE DISCRIMINATIE BLIJFT DISCRIMINATIE! Beter dan degenen die de keuze maken op basis van old boys network, vervangen!
Door Polak op
Dag collega's ,

Over de toename van vrouwen binnen de arbeidende samenleving ben ik zonder zorgen.
De kwaliteit van deze groep is zo in het oog springend dat elke weldenkende instelling uitkijkt naar vacaturevulling door vrouwen.
Zie de advocatuur, geneeskundigen , rechterlijke macht en universiteiten .
Komt goed!
Door Marco op
"Wat bleek? Er reageerden veel meer vrouwen op deze advertentie dan op de eerste."
Maar dan de toevoeging: "Overigens ook veel meer mannen."
Ja, op de eerste advertentie solliciteerden 10 mensen waarvan 1 vrouw, op de 2e 20 mensen waarvan 2 vrouwen. Da's toch 100% meer vrouwen dan op de eerste advertentie....procentueel hebben de vrouwen niet meer kans op die baan dan bij de eerste advertentie.......Óf slechte weergave van het verhaal van BB óf een kul verhaal dat de 2e "niet traditionele/conservatieve advertentie" beter werkt!
Neem nou ook eens in je onderzoek mee de wens om in deeltijd te werken (en of dat bij die topfuncties mogelijk is). Zowel mannen als vrouwen hebben die wens, maar bij de laatste "categorie" zal die hoger zijn dan bij de eerste.....is ook een (deel)verklaring van het verschil in bezettingsgraad in topfuncties tussen mannen en vrouwen.
Desalniettemin, stimuleren van werkgever om gekwalificeerde vrouwen in topfuncties aan te nemen en vrouwen (kundige zijn er genoeg) om te solliciteren is zéker niet verkeerd!
Wel op de juiste gronden en met de juiste motieven (gekwalificeerd 'personeel').
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Er doet zich hier een zorgwekkende vorm van verkokerd denken voor. Kritische vrouwen moeten dat toch inzien!. Welke vrouw wil er nu een functie krijgen, omdat zij vrouw is? Dat is toch kiezen voor je eigen diskwalificatie. En dat in het buitenland een onjuist beleid wordt gehanteerd, mag toch niet betekenen dat dat in Nederland blindelings wordt gekopieerd.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
Haal je als recruiter je vrouwenquotum niet, word je gewoon terug gestuurd. Nee, dan vind je vast kwaliteit.

Dan maar een 'gewone' vrouw van de hoek van de straat. Boordevol potentie natuurlijk volgens de recruiter. Anders mag ie weer niet naar huis.