of 64120 LinkedIn

Ex-directeur Topsport Limburg dient bezwaar in

Hoewel hij zijn bezwaar tegen de afwijzing van zijn verzoek om een integriteitsonderzoek naar de Limburgse gedeputeerden Ger Koopmans en Joost van den Akker  al half juli heeft ingediend heeft Geert Ruigrok, de in 2019 op non actief gestelde directeur van Topsport Limburg, geen ontvangstbevestiging ontvangen van de integriteitsdriehoek van de provincie Limburg. ‘Ze hopen dat ik stop.’

Hoewel hij zijn bezwaar tegen de afwijzing van zijn verzoek om een integriteitsonderzoek naar de Limburgse gedeputeerden Ger Koopmans en Joost van den Akker  al half juli heeft ingediend heeft Geert Ruigrok, de in 2019 op non actief gestelde directeur van Topsport Limburg, geen ontvangstbevestiging ontvangen van de integriteitsdriehoek van de provincie Limburg. ‘Ze hopen dat ik stop.’

'Feitelijk en onafhankelijk onderzoek nodig'
Op 8 juni j.l. ontving Ruigrok de afwijzing van zijn verzoek om een integriteitsonderzoek naar de beide gedeputeerden vanwege hun rol bij het faillissement van Stichting Topsport Limburg en zijn (gedwongen) vertrek bij de stichting. ‘Maar er komen steeds meer feiten boven water, waaruit blijkt dat Topsport Limburg bewust is geliquideerd, onder regie van gedeputeerde Ger Koopmans en met medeweten van de Venrayse burgemeester Luc Winants als voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Limburg', vertelt Ruigrok. 'Ik vind dat dit feitelijk en onafhankelijk onderzocht moet worden, en niet in een doofpot mag verdwijnen.’

Onvoldoende aanwijzingen
De integriteitsdriehoek vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een integriteitsschending door Koopmans en Van den Akker. Zij hebben geen feitelijkheden of omstandigheden geconstateerd waaruit zou moeten blijken dat beide gedeputeerden in strijd met de Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2014 hebben gehandeld dan wel enig andere wettelijke regeling. De driehoek kwam tot dit oordeel op basis van de integriteitsmelding van Ruigrok en de door hem overgelegde stukken en aangeleverde informatie, maar ook op basis van de door de extern integriteitsadviseur nader opgevraagde informatie die is meegenomen in de zogenoemde voortoets.

Afwikkeling faillissement
Het ging bij dat laatste om informatie over het subsidietraject inzake Topsport Limburg en de gang van zaken binnen het ambtelijk apparaat en om de wijze waarop en op welke momenten Provinciale Staten over het dossier Topsport Limburg door de betrokken gedeputeerden is geïnformeerd. Ook vroeg zij informatie op over de afwikkeling van het faillissement door curator Jacques Paulissen. Zijn onderzoek loopt nog. Op 1 december komt Paulissen met zijn volgende rapport. Ruigrok verwacht daar veel van. ‘Ik heb bezwaar ingediend tegen de afwijzing van het integriteitsonderzoek en als men erom vraagt heb ik de onderbouwing daarvoor gereed. Maar ik heb nog niet eens een ontvangstbevestiging ontvangen.’

Doofpot
Gezien zijn eerste onderbouwing is Ruigrok verbaasd dat de integriteitsdriehoek geen onderzoek wil instellen. ‘Ze accepteren de feiten niet en willen de zaak in de doofpot stoppen. Ze hopen dat ik stop, maar dan hebben ze de verkeerde voor zich.’ Volgens Ruigrok ligt het feit dat hij als directeur niet mee wilde werken aan de fusie tussen Stichting Topsport Limburg en Huis voor de Sport, die in 2018 een gezamenlijke raad van toezicht kregen met als voorzitter Luc Winants, ten grondslag aan zijn ontslag en niet de door zijn opvolger Bessems geconstateerde financiële tekortkomingen in de boekhouding.

Ook partners dupe
Daarnaast was ook het faillissement volgens Ruigrok niet nodig geweest. Dit proces leidde wel tot het einde van Stichting Topsport Limburg en maakte zo de weg vrij voor het huidige project Sport Limburg, aldus Ruigrok. De oud-directeur vindt het belangrijk te vermelden dat hij niet alleen voor zijn eigen zaak strijdt. ‘Ik zet me ook in voor de partners die jarenlang veel geld hebben betaald om sporters te helpen en door het onnodige faillissement met onbetaalde rekeningen en niet-geleverde diensten zijn achtergebleven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers