of 63606 LinkedIn

Eindhoven investeert voor miljoenen in extra personeel

In het coalitieakkoord van het nieuwe Eindhovense stadsbestuur van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, staat dat bijsturing nodig is op tal van zorgdossiers. Zonder extra capaciteit wordt die bijsturing niet mogelijk geacht. ‘Dat betekent dat extra werving en inhuur nodig zijn. Deze ramen we voor 2018 en 2019 op 1,25 miljoen per jaar’, aldus de partijen.

De gemeente Eindhoven gaat voor miljoenen euro's extra medewerkers aantrekken in een poging de uit de hand gelopen kosten in het sociaal domein weer onder controle te krijgen. 

In het coalitieakkoord van het nieuwe stadsbestuur van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, staat dat bijsturing nodig is op tal van zorgdossiers. Zonder extra capaciteit wordt die bijsturing niet mogelijk geacht. ‘Dat betekent dat extra werving en inhuur nodig zijn. Deze ramen we voor 2018 en 2019 op 1,25 miljoen per jaar’, aldus de partijen.

Wegwerken achterstanden
Daarnaast maakt blijkens datzelfde coalitieakkoord de gemeente nog eens 2,5 miljoen euro vrij voor extra ambtenaren op andere terreinen in het sociaal domein, waar ook nog diverse opgaves liggen. ‘Beide issues in combinatie met een jaarlijks aflopend inhuurbudget, zorgen ervoor dat er aanvullende capaciteit benodigd is, ter hoogte van 2,5 miljoen euro. In deze behoefte van 2,5 miljoen euro is aan extra ict-capaciteit 1 miljoen euro meegenomen. Zonder deze capaciteit zullen zowel de projecten uit het maatregelpakket als going concern in het gedrang komen’, zo wordt in het coalitieakkoord ‘Evenwicht & Energie’ gesteld. Als voorbeelden gelden de verbetering van de sturingsinformatie, het wegwerken van de achterstanden bij de administratie en de implementatie van de privacy-wetgeving.

Huisvestingskosten
De afgelopen jaren voerde Eindhoven een grote reorganisatie door, waarbij afscheid werd genomen van honderden ambtenaren, onder andere ook binnen het sociaal domein. Dat er nu toch weer extra personeel moet worden aangenomen zet voorlopig een streep door de eerder geraamde bezuiniging op huisvestingskosten in 2018 en 2019 van 1,2 miljoen euro. ‘Voor de jaren 2018 en 2019 is realisatie van de taakstelling niet mogelijk. Uitgangspunt is eerder geweest  dat de personeelsformatie verder afbouwt, die beweging treedt echter niet op: we zien uitbreiding bij Sociaal Domein en ook bij Ruimtelijk Domein in verband met toename projecten. Daar komt dus geen verdere ruimte.’

Stroppenpot
Met de inzet van extra personeel zijn overigens de risico’s niet verdwenen, met name niet in het sociaal domein. ‘De hier gepresenteerde cijfers bevatten een forse onzekerheid en een hoog risicoprofiel. Het is mogelijk dat er sprake is van autonome ontwikkelingen die de gerealiseerde bijsturing ongedaan maken’, aldus houdt het college een slag om de arm. ‘Landelijk zien we het risico dat er een uitname zal worden gedaan uit de Algemene Uitkering ten bate van de Stroppenpot Sociaal Domein. Dit zal leiden tot een lagere uitkering voor Eindhoven van circa 2 miljoen euro.’  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers