of 64277 LinkedIn

Eerste serieuze melding bij Limburgs integriteitsmeldpunt

Bij het nog in te stellen meldpunt integriteit van de provincie Limburg is nu al één serieuze melding binnengekomen. Dat antwoordt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Bij dit meldpunt kan iedereen mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het Limburgse openbaar bestuur melden.

Bij het nog in te stellen meldpunt integriteit van de provincie Limburg is nu al één serieuze melding binnengekomen. Dat antwoordt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten. Bij dit meldpunt kan iedereen mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het Limburgse openbaar bestuur melden.

Integriteitszaken
Het gaat dan om zaken waarbij Limburgse bestuurders betrokken waren en/of zijn zoals leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten, maar ook om activiteiten of projecten van bestuurders bij gemeenten, het waterschap en deelnemingen. Daarbij is wel van belang dat het activiteiten of projecten betreft waarbij de provincie Limburg betrokken was of is. De minister wijst verder nog op het onderzoek dat de onafhankelijke commissie integriteit van het Waterschap Limburg heeft uitgevoerd en afgelopen week heeft gepresenteerd naar een grondtransactie uit 2016 tussen het voormalige waterschap en een wethouder grondzaken uit Venray, handelend als privépersoon. De deal werd destijds gesloten door waarnemend dijkgraaf Ger Driessen (CDA) en wethouder Jan Loonen (CDA).

Programma Bestuurscultuur
Ollongren beschikt op dit moment niet over concrete signalen dat er nog andere lokale politici dan de opgestapte burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) betrokken zouden zijn bij de Vrehen-affaire die het gehele college van Gedeputeerde Staten van Limburg ten val bracht. ‘Ik kan echter niet uitsluiten dat er nog meer bekend zal worden.’ Ze wijst hierop volgend naar de waarnemend commissaris van de Koning Johan Remkes die op 11 mei zijn Programma Bestuurscultuur heeft gepresenteerd, daarmee de bestuurlijke opdracht die de minister hem heeft meegegeven uitvoerend, en het bijbehorende meldpunt. Ze volgt de ontwikkelingen rond de verschillende onderzoeken naar de Vrehen-affaire en het proces van collegevorming via Remkes.

Uitbreiding onderzoek mogelijk
De minister schrijft dat haar ministerie de ontwikkelingen in het Limburgse provinciebestuur al vanaf het verschijnen van de eerste mediaberichten over mogelijke misstanden met opdrachten en subsidies bij de Limburgse landschapsinstelling IKL nauwlettend heeft gevolgd. Zelf heeft ze in de aanloop naar en in de marge van het debat in Provinciale Staten op 9 april, als voortzetting van het debat op 2 april, contact gehad met gouverneur Bovens. Toen er een onhoudbare situatie was ontstaan door onder meer het opstappen van het college en het ter beschikking stellen van zijn functie door Bovens besloot ze Remkes naar voren te schuiven als waarnemende commissaris van de koning. De opdracht aan hem ten aanzien van de bestuurscultuur spitst zich toe op het provinciaal bestuur, maar als zou blijken ‘dat van een dusdanige verwevenheid met andere bestuurslagen of maatschappelijke actoren sprake zou zijn’, staat het hem vrij zijn onderzoek uit te breiden.

Gesprek met burgemeesters
Verder wijst Ollongren op de derde pijler in de opdracht die ze aan Remkes heeft meegegeven: het functioneren van de commissaris van de Koning als rijksorgaan. Dat ziet op de relatie met de gemeenten, in het bijzonder de burgemeesters. De Limburgse burgemeesters voelen zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid betrokken bij het openbaar bestuur, schrijft de minister, staan in nauw contact met hun inwoners en onderschrijven het belang van vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur. Zij zullen hierover met Remkes van gedachten wisselen. ‘Met de heer Remkes heb ik afgesproken om op korte termijn een gesprek te voeren met een groep burgemeesters om van henzelf te vernemen hoe zij tegen de gebeurtenissen van de afgelopen tijd aankijken en wat volgens hen nodig is om een verandering in de bestuurscultuur tot stand te brengen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Colla Alberts (81 jaar) op
Geachte heer Remkes,
nooit geweten dat we deze 'in huis' hebben, nooit iets gezien, gemerkt, of gevoeld immers nooit aangifte gedaan wegens een schending wat toch haar taak is, of haar adviezen zijn van tafel geveegd of zij heeft de apert aanwezige signalen niet eens serieus overwogen, wellicht wegens schadelijk voor .. vult u het maar in, zelfs het TSL dossier met aantoonbare bewijzen van schending integriteit werd door ... niet ontvankelijk verklaard waar er NU een document is die het tegendeel NOG meer onderstreept, maar helaas, niets gezien, niets gehoord, niets gelezen, hoop dat U heer Remkes Limburg NIET verlaat alvorens de stal volledig is uitgemest, hebt u nog heel wat járen werk zoals straks opnieuw zal blijken.
Stel wel een ZWARE COMMISSIE INTEGRITEIT aan want het zal nodig zijn....!!
Door bassie (spiegel) op
Ach dit is van alle dag, zo zit er ook een directeur in limburg die alleen zijn voormalige collega's vrienden inhuur voor allerlei klusjes, dat mag dan wel, ze houden zich netjes aan de regels en het zijn reguliere markt conforme tarieven, moet je zelf allemaal niet willen lijkt me,.. uiteindelijk komt het uit, eerlijkheid duurt het langs,..
Door Southern Comfort op
Wat klopt hier niet?

'Totdat de programmacommissie is benoemd, zullen de meldingen ongelezen in bewaring worden genomen door de onafhankelijke concerncontroller van de Provincie Limburg. Op die manier worden de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.'

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberi …

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers