of 60220 LinkedIn

Eerste Kamer beslist: ambtenarenstatus afgeschaft

Het initiatiefwetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren is aangenomen. In de Eerste Kamer stemden de VVD, CDA, 50PLUS, D66 en de PVV voor de afschaffing van de ambtenarenstatus.

Het initiatiefwetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren is aangenomen. In de Eerste Kamer stemden de VVD, CDA, 50PLUS, D66 en de PVV voor de afschaffing van de ambtenarenstatus. Lange tijd leek het er op dat de wet het niet zou halen. Wat het wetsvoorstel onder meer in de weg stond was het feit dat de ambtenarenstatus niet alleen om de rechtspositie gaat, maar vooral om emotie. De status is bij veel ambtenaren een eretitel om trots op te zijn. 

 

Politieke willekeur
Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisering zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Maar veel ambtenaren zien de status ook als een eretitel en zijn er trots op. Ze zijn bang met de status ook de waardering voor hun functie te verliezen. Bovendien zou de invoering van zo'n enorme verandering veel tijd en geld gaan kosten is de kritiek. Critici, zoals de bonden, vragen zich af welk probleem er met de normalisering opgelost wordt.

Ingrijpende wijzigingen
Han Busker, zei eerder namens het bestuur van FNV dat de ingrijpende wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren niet zomaar kunnen en mogen doorgevoerd worden, zonder een open en reëel overleg met de bonden. De ambtenarenbonden hebben minister Plasterk en zijn voorgangers verzocht in te gaan op het verzoek om een overleg in de zin van de Rop-regeling. Deze regeling verplicht, volgens de SCO, de minister tot het houden van open en reëel en op overeenstemming gericht overleg te voeren over de inhoud van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. 


Lees ook: 'Gemengde gevoelens over de afschaffing van het ambtenarenrecht'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster op
Dit maakt de keuze een stuk makkelijker. 5 partijen die mijn stem in ieder geval niet krijgen
Door Mona Ezelkop op
Moraal van het verhaal; bedenk je twee keer voor je trouw zweert aan de overheid want het is niet wederzijds.
Door H.Marchand op
Salarissen, martkconform. Daar gaat het niet over, dames en heren. Het werd tijd om de extra bescherming, het aantal raamhangers, etc. wat op te schonen. Dat kan wellicht beter straks. Nu het onderwijs nog met haar rare aanstellingen en benoemingen, dan normaliseert de arbeidsmarkt wellicht wat.
Door Theo FDO-MHA (koelie) op
Nu dus ook marktconforme salarissen ....en de greep uit de pensioenkas door m.n. de PvdA - toen de dekkingsgraad ongeveer 160 was - NU TERUG in het fonds! De inleg van m.n. de waterschapsambtenaren was belastinggeld dat niet in de algemene middelen thuishoort; so-wi-so: Pensioenafspraken (en aanspraken) zijn primaire arbeidsvoorwaarden.
Door Harry (Adviseur) op
Door deze regelgeving aan te passen maak je echt geen einde aan de burocratie en zorg je echt niet dat ambtenaren gemakkelijker over kunnen gaan naar de private sector of dat werknemers vanuit de private sector overgaan naar de publieke sector. Daar zijn echt heel andere elementen voor nodig. Nmm is dit weer een duidelijke bezuinigingsoperatie op lange termijn. De overheid schiet hier weer volledig zijn doel voorbij net als met de wet DBA. Jammer van de tijd en het geld. Er lijken mij wel belangrijker zaken om te regelen.
Door ambtenaar (ambtenaar) op
Daan: "Want de "overheid" kan op medewerkersniveau nog steeds niet de finaciële en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die in het bedrijfsleven gangbaar zijn."
Ben benieuwd op welk onderzoek jij je baseert. Ik denk dat dit voor heel wat functies niet zo is. En als dat wel zo is, ga dan naar het bedrijfsleven. Ik ben ambtenaar geworden vanwege de secundaire arbeidsvoorwaarde, zoals flexibele werktijden. En hoe druk je dat in geld uit? Het blijft appels met peren vergelijken die secundaire voorwaarden.
Door Daan op
Belachelijke actie van de overheidspartijen.
De status ambtenaar en diens arbeidsvoorwaarden zijn ooit mede ontwikkeld vanuit de gedachte om het werken bij de overheid toch aantrekkelijk te maken omdat deze maatschappelijk gezien niet de hoge salarissen kan aanbieden zoals in het bedrijfsleven gepast is.
Onder het slappe argument dat de afschaffing van de status het nu makkelijker maakt om van beide kanten over te stappen is een lachtertje natuurlijk. Want de "overheid" kan op medewerkersniveau nog steeds niet de finaciële en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden die in het bedrijfsleven gangbaar zijn.
Dus het komt neer op een puur ontwikkelde methode om "ambtenaren" makkelijker te kunnen ontslaan en het arbeidsvoorwaardenreglement verder af te brokkelen met de tijd.
Inderdaad eens te meer een reden om lid van de vakbond te worden. Maar waar zijn de vakbonden eigenlijk???
Door wim (ambtenaar) op
Gelukkig binnenkort verkiezingen. We zullen ze een poepie laten ruiken.
Door Bart op
Het is 1 grote smerige truc. Binnen de overheid zijn er diverse reorganisaties gaande. Nu het ambtenarenrecht wordt afgeschaft is het bij ontslag niet meer nodig om iemand als herplaatsingskandidaat aan te merken, D.w.z het is niet meer nodig om een nieuwe functie te zoeken voor de ontslagen werknemer zoals eerst het geval was.. Ook geen bovenmatige ww meer enz. Enz. Stem niet op die ratten die dit wetsvoorstel hebben gesteund de volgende verkiezingen!! Het is 1 grote zwendel.
Door Karel (Charlatan) op
Eindelijk marktconforme lonen! Oh nee, sorry...