of 59345 LinkedIn

Eenvoudiger pensioenregeling is definitief

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Ouder worden

Het ging de laatste jaren slecht met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.


Ingewikkeld

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen, aldus het ABP. Voor deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruit gaan, is geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken of compenseren. Dit akkoord geldt overigens niet voor de pensioenregeling van Defensie. Ook bij deze regeling is vereenvoudiging noodzakelijk en zullen nog stappen gezet moeten worden.


Premiestijging beperken

De pensioenkamer, met daarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers, heeft het akkoord van eerder dit jaar nu definitief gemaakt. ‘Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt’, aldus het ABP, ‘de premie van 2018 zal minder hard stijgen dan eerder aangegeven. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling. Het restant wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken’. ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. de Niet (fin. adviseur) op
De problemen van het ABP zijn opgelost als het rijk de eerder uitgenomen 25 miljard terugbetaald vermeerderd met de wettelijke rente uiteraard. Dat kan nu prima nu de ECB geld gratis uitgeeft. Het rijk kan het weer aan de ECB over 30 jaar terugbetalen als de inflatie zijn verdampende werk heeft gedaan. Zuid-Europees oplossen, jongens.
Door Jan met de Pet op
Ik maak bezwaar tegen deze opnieuw nieuwe ophoging van de pensioen leeftijd. Aan het pensioen hangen veel meer zaken dan alleen het pensioen. Allerlei afspraken en regelingen zijn geënt op die pensioen leeftijd en dat wordt nu weer hard doorkruist. En de burger zit met de brokken en de niet meer op te vullen gaten. Dit heeft totaal niets met vereenvoudiging te maken en alles met zo veel mogelijk legaal stelen.
Door Hans (Beleidsadviseur gemeente) op
De laatste alinea is niet te begrijpen.
- De premie stijgt minder hard
- Dat wordt vertaald als een premiedaling
- Die 'premiedaling' (minder hoge opbrengst) wordt vervolgens gebruikt voor allerlei verbeteringen.
Waar komt het geld daarvoor vandaan?
Graag wat meer uitleg hierover.