of 65378 LinkedIn

Eenvoudiger pensioenregeling is definitief

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

Ouder worden

Het ging de laatste jaren slecht met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.


Ingewikkeld

De pensioenregeling is de afgelopen jaren door de vele wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Om de regeling eenvoudiger te maken, wordt deze op punten als het nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijzigingen bevatten meestal een verbetering van het nabestaandenpensioen, aldus het ABP. Voor deelnemers die door de vereenvoudiging erop achteruit gaan, is geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken of compenseren. Dit akkoord geldt overigens niet voor de pensioenregeling van Defensie. Ook bij deze regeling is vereenvoudiging noodzakelijk en zullen nog stappen gezet moeten worden.


Premiestijging beperken

De pensioenkamer, met daarin de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers, heeft het akkoord van eerder dit jaar nu definitief gemaakt. ‘Eind 2016 hebben we aangekondigd dat de pensioenpremie de komende jaren naar een structureel hoger niveau stijgt’, aldus het ABP, ‘de premie van 2018 zal minder hard stijgen dan eerder aangegeven. Een deel van deze premiedaling wordt gebruikt voor het vereenvoudigen en verbeteren van de regeling. Het restant wordt gebruikt om de aangekondigde premiestijging te beperken’. ABP stelt jaarlijks de premie vast. De premie voor 2018 wordt eind november vastgesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Bram. De pensioenpremie ligt op dit moment -dus na de recente verhoging- op ruim 21%. Maar dat was tijdens de economische crisis jarenlang ca. 18%. Je moet natuurlijk wel de juiste informatie delen.
Door Bram (Ambtenaar) op
@Wiersma je schermt met een max. Premie van 24%. En 'vergeet' gemakshalve dat die totale premie 2018 al 25,5% is. Dat de overheid eenmalig na jaren stilstand besloot om uitgesteld loon (deel abppremie) van ambtenaren toe te voegen aan het huidige salaris was erg doorzichtig en binnen twee jaren omgeslagen in een effectieve premie-stijging. Kennelijk mis je wel vaker nieuws
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Hubert. Als je niet weet hoe het zit dan kan je je beter niet in deze discussie mengen. Ook jongeren zijn gebaat bij een goede pensioenregeling. Het probleem is dat de Overheid jong en oud tegen elkaar uitspeelt door pensioenen en pensioenpremies te gebruiken voor inkomstenpolitiek tbv eigen gewin. Inmiddels is het pensioenvermogen zelfs gestegen naar ca. 405 miljard euro!!!!
Door Criticus op
@ Spijker:
opvallend dat gepensioneerden nooit aan de premiebetalers (werkenden) denken als belanghebbende bij pensioenen.
Afgezien zijn de cijfers over pensioenafdracht te vinden in Kamerstuk 32043 nr. 26, Vergaderjaar 2010-2011. Daaruit blijkt dat uw 50% overdreven is. Afhankelijk van de pensioendatum hebben gepensioneerden kunnen profiteren van de lage premiebetaling 1995-2005 (4-5%). Opvallend is dat het werkgeversdeel daalde tot bijna 0% in de periode 1988-1993.
Door voor Spijker :) (netto-betaler) op
Door de toegenomen levensverwachting moet de AOW-leeftijd geleidelijk worden verhoogd tot minstens 69 jaar in 2040. Dat concludeert econoom Willem Heeringa van Tilburg University in een promotieonderzoek.

Bron: nu.nl 20 nov 2017
Door Spijker (n.v.t.) op
Er worden bij het ABP weer allerlei pensioenbeslissingen genomen (vereenvoudigen, verbeteren, maar ook versoberen van de regeling). Maar degenen die het werkelijk aangaat, de gepensioneerden, weten nog van niks en hebben daarop geen invloed. Het lijkt wel of we nog in het begin van de vorige eeuw leven.
Zouden Sinterklaas en de Kerstman dan eindelijk toch nog eens op bezoek komen of wordt het voor iedereen weer de zak van Zwarte Piet?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Dow Jones.
Je snapt het kennelijk nu nog niet. Pensioenfondsen verzilveren (verkopen vermogensbestanddelen als aandelen, obligaties, opties etc.) ook regelmatig en effectenbeurzen stijgen en dalen, maar gaan over het algemeen alleen maar structureel omhoog. Zie rendement ABP over ca. 20 jaar.
Een pensioenpremie van totaal 24% (ca. 50% door werknemer) heb jij nog nooit betaalt, maar de oudere gepensioneerden heel veel jaren wel en dat heeft vooral gezorgd voor de rendementen en de ontwikkeling van het huidige ABP-pensioenfonds.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
In 1968 rekende een collega mij voor dat bij 4% rekenrente ik 225 jaar moest worden om mijn inleg plus samengestelde interest terug te krijgen. Helaas, de feiten zijn anders: na de diefstal/graai van Kok c.s. van € 27 miljard werd het ABP een duiventil: graaien wat je graaien kon met torenhoge beheerssalarissen. Op 1-1-2000 werd ik met invaliditeitspensioen gestuurd: sindsdien EEN keer 0,8% prijscompensatie terwijl inflatie alleen al meer dan 46% is. O ja en Knots'salaris ging van ,,,,,,,,,,€ 320 K naar € 485K...Het pensioen wordt door de DNB betaald....Ondertussen zijn de belasting tarieven voor ons met 30% gestegen, ziektekosten (U weet wel de 1% regeling...) naar € 15000,= per jaar , niks geen zorgkostentoeslag, je hebt meer dan AOW, schurk die je er bent!
Door mark op
Ik zou graag zien dat er ook iets aan de regels voor het voorwaardelijke pensioen wordt gedaan. Als ik voor 2024 een andere baan zoek verlies ik mijn vrijwillig opgebouwde rechten op het voorwaardelijk pensioen. Ik heb hiervoor vrijwillig van 1996 tot 2006 ca €30.000 extra premie betaald. Maar het recht hierop wordt me afgepakt als ik bij het APB wegga. (regels voorwaardelijk pensioen). Dit voelt zo onrechtvaardig en maakt mij zo boos!
Door Dow Jones (BOA buitengebied) op
Mensen, de gebruikte rekenrente is volkomen normaal en gebruikelijk. Al die zogenaamde rendementen op de aandelenbeurzen stellen niets voor als de Dow Jones, AEX of FTSE met 50% instorten. En kijkend naar de geschiedenis is dat helaas niet denkbeeldig.
En verder niet zo zeuren. Jonge werknemers betalen veel meer en veel langer pensioenpremie dan al die Vutters die al gestopt zijn met werken toen ze 58-59-60 werden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers