of 59854 LinkedIn

Een op vijf gemeenteambtenaren bedreigd

Een op de vijf ambtenaren bij gemeenten is in het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd. Twee procent werd geconfronteerd met een poging tot omkoping

Een op de vijf ambtenaren bij gemeenten is in het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd. Twee procent werd geconfronteerd met een poging tot omkoping

Contact met burgers
Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim tweeduizend ambtenaren in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen en het Verwey-Jonker Instituut. Bedreiging en intimidatie komt voornamelijk voor bij gemeenteambtenaren die veelvuldig contact hebben met burgers, zoals medewerkers van sociale wijkteams, de afdeling Werk in Inkomen en Burgerzaken. Maar ook medewerkers van afdelingen als Juridische Zaken, Zorg, Belastingen en Maatschappelijke Ontwikkeling krijgen regelmatig met bedreiging of intimidatie te maken.

 

Verwarde burgers

Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, laat zien dat het agressieve gedrag van burgers meestal impulsief van aard is, door gefrustreerde of verwarde burgers. Maar ook bedreiging en intimidatie met criminele doeleinden of berekenend om persoonlijk iets te bereiken, komt voor. Slachtoffers ervaren stress, gevoelens van onveiligheid en minder werkplezier. Een klein deel van de slachtoffers vermijdt contact met de dader of daders en gaan bepaalde gebieden en locaties uit de weg. Ook melden ambtenaren dat besluitvorming anders is gelopen als gevolg van de bedreiging.

 

Slapend beleid

De onderzoekers stellen dat gemeenten meer kunnen doen om de weerbaarheid van hun medewerkers te vergroten. Het tegengaan van ongewenst gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en uitvoeringsorganisaties van een gemeente. Gemeenten hebben vaak wel beleid en protocollen die in het geval van intimidatie, bedreiging of omkoping houvast zouden kunnen bieden. Maar het onderzoek laat zien dat het vaak om slapend beleid gaat. Medewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de afspraken en maatregelen die er zijn om incidenten te voorkomen. En lang niet alle medewerkers krijgen goede nazorg al ze een incident hebben meegemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
"Het hoort erbij" Je krijgt er toch voor betaald" "Ach die enkele keer" "Zat die kras er al niet op" Ja je werkt in een andere tijd"
Door Jan op
Ach, in onze gemeente gebeurt het ook bij ambtenaren, maar de raadsleden vinden dat het wel meevalt. "Stevige taal" noemen ze het. Want de burger is heilig.