of 59212 LinkedIn

Driekwart gemeenten voor cao ‘normalisering’

Driekwart van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van het VNG-bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

Een kwart van de gemeenten heeft tegen de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG het bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

Hoger percentage tegenstemmen
De VNG-leden konden tot 1 februari stemmen over de nieuwe afspraken die in november via een ledenbrief waren toegestuurd. Op 14 februari maakte Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, de uitslag bekend in de VNG-bestuursvergadering: 74 procent van de gemeenten heeft voor gestemd en 24 procent tegen. Dat percentage tegenstemmen is hoger dan gebruikelijk, geeft Cazemier toe, maar dat lag ook in de lijn der verwachting. ‘Er zaten toch een aantal lastige punten in voor de leden, zoals het lokaal overleg dat toch blijft bestaan. Veel leden hadden dat graag anders gezien. We hebben daar de nodige opmerkingen over gekregen. Ook de transitievergoeding is een gevoelig punt voor de leden.’

Geschillenregelingen 'aanvaardbare oplossing'
Een van de gemeenten die heeft tegengestemd is Dronten. Volgens deze gemeente ontbreekt in de cao een geschillenregeling en is te weinig vastgelegd over de mogelijkheden voor disciplinair straffen. Cazemier begrijpt die kritiek niet goed. ‘We hebben een geschillenregeling op een drietal punten. We gaan van publiek naar privaat recht en de mogelijkheid van bezwaar en beroep verdwijnt. Daarvoor komt de kantonrechter in de plaats. Maar op drie punten geschillenregelingen is een aanvaardbare oplossing, zoals de functiewaarderingsregeling. Daarin is de afgelopen jaren expertise opgebouwd. De rechter heeft daar minder expertise in. Daar zijn de leden dus redelijk content mee.’

'Transitievergoeding niet keuze VNG'
Het kritiekpunt van de gemeente Dronten dat ontslag mogelijk erg duur wordt door een stapeling van vergoedingen bij reorganisaties en disfunctioneren herkent Cazemier beter. In het geval van ontslag krijgen ambtenaren nu een nawettelijke en een bovenwettelijke ww-uitkering. In de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) staat ook de transitievergoeding. Dat is een gevolg van de wet, dat is niet de keuze van de VNG. We hebben een afspraak gemaakt met de bonden dat we afspraken gaan maken over het beperken of helemaal afschaffen van de transitievergoeding voor de cao van 2019.’

Gedoe ontslagcommissie 'overkomelijk'
Maar het instellen van een ‘ontslagcommissie’ is een hoop gedoe, kost veel tijd en is duur, schrijft Ilse Berends in haar recent verschenen boek over haar onderzoek naar de toegevoegde waarde van cao-ontslagcommissies. ‘Dat is een van de geschillenregelingen en dat kan best een administratieve kwestie zijn’, reageert Cazemier. ‘Maar we hebben aan de andere kant te maken met een relatief beperkt aantal ontslagen. Als het nodig is, moet je dit doen en dan ook deze aspecten in acht nemen. Dat is dan wel overkomelijk.’

1 jaar voor invoering regelingen
Cazemier is heel blij dat nu duidelijkheid over de cao is geborgd. ‘Gemeenten weten nu hoe de cao luidt. De werkgevers hebben nog bijna een jaar de tijd, tot 1 januari 2020, om de regelingen in te voeren. We hebben er hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Of de vakbonden er straks ook mee instemmen weet ik nog niet, maar ik ben daar wel optimistisch over.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door René (Financieel Medewerker) op
Waar de overheid eens bekend stond om de goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn deze bijna allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen. Geen PC-privé, Fietsplan e.d. meer.
En dan laten we het nog maar niet over de salarissen en de eventuele verhogingen hebben. Ik lees ook niets meer over de nieuwe CAO 2019. Zal wel eind 2019 worden!
Het is voor een jongere inmiddels totaal niet meer interessant om voor de (gemeentelijke)overheid te gaan werken.
Door Henk op
Logisch dat geen jongere met kwaliteit meer bij een gemeente wil werken
Door ed (archief) op
We hebben geen CAO 2019. Waar blijft deze?
Door de vries (ambtenaar) op
De VNG valt veel te verwijten maar niet de Wnra. Daar heeft de VNG steeds van gezegd richten Den Haag dat er een niet bestaand probleem mee wordt opgelost. De Wnra is een speeltje van m.n. D66. Deze partij heeft zeer liberale opvatting over de arbeidsmarkt en aanverwante zaken; de VVD halen ze rechts in op dat punt. Allemaal in de ZZP, individuele potjes en Uber-achtige vernieuwingen.
Door Erik op
Er is over een jaar geen onderscheid meer tussen ambtenaar zijn of een gewoon werknemer in het bedrijfsleven. Zeker als het om het ontslagrecht gaat. Ik kom uit het bedrijfsleven en je bent daar ‘vogelvrij’. Ondanks de verhalen vanuit de VNG dat het wel meevalt. Het risico komt nu te liggen bij de ambtenaar. Dat houdt ook in dat ambtenaren conform het bedrijfsleven betaald moeten gaan worden. En dat is fors hoger, zeker bij de kleinere en middelgrote gemeente. En terug het bedrijfsleven ingaan is als ambtenaar op een enkeling na geen optie. Dus ook ik zeg tegen mensen dat ze beter in het bedrijfsleven kunnen gaan werken en beter op een latere leeftijd ambtenaar kunnen worden.
Door Marten (gemeenteambtenaar) op
Ik deel de mening van Henk dat ik niemand meer kan aanraden om ambtenaar te worden en gemeenteambtenaar al helemaal niet. Waarom pikken we dit nog?
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Jarenlang hang je bij de cao-onderhandelingen aan de achterste mem, omdat je rechtspositie zo goed zou zijn, pakken ze je die ook nog af.
De verzamelde bestuurders, vertegenwoordigd in de VNG moeten zich doodschamen. De gemeenten zijn asociale werkgevers geworden. Het zal mij benieuwen of de vakbonden hier nog tegen in het geweer komen.
Door Gerben op
Tuurlijk is Cazemier blij. Weer de gemeenteambtenaren een behoorlijke poot uitgedraaid waarmee zwijgend gaat worden ingestemd. Volgende "uitdraai" is aanstaande, te weten een loonsverhoging die maar 60% de markt volgt.

Schandalige werkgever!
Door Henk op
Er was en is geen enkele reden om ambtenaar te willen zijn. Met het aannemen van de normalisering zeg ik tegen alle jongeren: word nooit ambtenaar.
Door doeterniettoe (-) op
Waarom zou je de transitievergoeding willen afschaffen?
"..., dat is niet de keuze van de VNG" -> de hele wet WNRA was ook niet de keuze van de ambtenaren...
Blijkbaar is de normalisering toch geen normalisering. En gaat dit voorstel dus in tegen meerdere wetten.
Ach ja, als je maar kan bezuinigen op ambtenaren.