of 58952 LinkedIn

Draagbaar alarm optie voor Bossche ambtenaren

Nu het aantal meldingen van agressie en geweld onder ambtenaren van de gemeente 's-Hertogenbosch blijkt toegenomen, onderzoekt de gemeente of een draagbaar alarm soelaas biedt. ‘Ambtenaren melden vroeger niet dat ze in hun gezicht waren gespuugd.’

Een draagbaar alarm zou agressie en geweld tegen Bossche ambtenaren moeten verminderen. Naar die optie loopt een onderzoek, nu is gebleken dat het aantal meldingen is toegenomen. ‘Ambtenaren melden vroeger niet dat ze in hun gezicht waren gespuugd.’

Alarm voor risicofuncties
Het idee voor een draagbaar alarm voor ambtenaren komt volgens een woordvoerder vanuit vragen van medewerkers die te maken hebben gehad met agressie en hiervan melding hebben gedaan aan de Arbo-coördinator. Die heeft dit verder opgepakt. ‘Diverse leveranciers hebben een presentatie gegeven. Daaruit is een keuze gemaakt voor een draagbaar alarm waarmee we met de beheerders van accommodaties van Sport en Recreatie een pilot hebben gedraaid. Deze pilot loopt nog. We kijken nuwat het vervolg gaat zijn. Het draagbaar alarm is niet bedoeld voor alle medewerkers, maar voor medewerkers met risicofuncties en medewerkers die alleen werken.’

Meer agressiemeldingen
Het aantal meldingen van agressie en geweld is het afgelopen jaar opgelopen. Tot en met november 2018 waren het er 84 ten opzichte van 78 in 2017 (62 in 2016, 49 in 2015). ‘Dit komt vooral omdat we medewerkers stimuleren agressie-incidenten te melden. Daarnaast zien we een toename van het aantal agressie-incidenten.’ De meeste meldingen komen van Stadstoezicht en (telefonisch) Publieke Dienstverlening. ‘Het is vooral verbale agressie. Schelden en diverse verwensingen.’ Toch kwam het (tot en met september 2018) ook 32 keer tot persoonlijke dreiging en 13 keer tot fysiek geweld, blijkt uit cijfers van de gemeente. Cijfers over ziektemeldingen naar aanleiding van agressie zijn niet bekend, omdat de gemeente de aard van ziektes niet mag vastleggen. 

Volle lading
Nieuw is dat ook sluiswachters te maken krijgen met scheldpartijen, dreigementen en intimidaties. En voor het eerst zijn dit jaar ook meldingen van de beveiliging van het stadskantoor en werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL meegeteld. Die meldden eerder bij hun eigen werkgever. ‘Formeel zijn dit geen ambtenaren maar zij werken wel voor de gemeente en zijn onderdeel van de publieke dienstverlening. Zij hebben een gastheerschapsfunctie. Zij krijgen vaak de “volle lading” die anders een medewerker had getroffen.’ 

Spugen werd niet gemeld
In het verleden waren er medewerkers die bijvoorbeeld spugen in het gezicht niet meldden. ‘Die tijd is voorbij. Medewerkers worden gestimuleerd ook van dit soort incidenten melding te maken. We willen dat onze medewerkers alles melden, zowel fysiek als niet fysiek.’ De gemeente stelt aan onder meer medewerkers Publieke Dienstverlening agressietrainingen beschikbaar en organiseert trainingen waar alle medewerkers zich vrijwillig voor kunnen opgeven. Ook biedt de gemeente (alle) medewerkers een e-learning training aan.’ Daarin leren medewerkers het gemeentelijk beleid ten opzichte van agressie en mogelijke redenen voor agressie. ‘In filmpjes zien ze voorbeelden van agressie-incidenten binnen de gemeente, waarom je die moet melden, wat de impact van de agressie op hen was en waarom je het niet moet accepteren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een leuk speeltje en wat zullen ze er een gebruik van maken die Bossche ambtenaren!
Door H. Karelsen (Voorzitter Deurwaarders Collectief Nederland) op
Wat het resultaat van een draagbaar alarm moet zijn, is mij niet geheel duidelijk. Is er een directe verbinding met de politie? Of geeft het apparaat uitsluitend een alarmerend signaal af? Kortom, wat zijn de voordelen.
Het is bekend dat bij verbale agressie zonder getuigen, dit vaak niet valt te bewijzen. Fysieke schade is een andere zaak. Trainingen hoe om te gaan met agressie zijn er genoeg, niet iedere training voldoet. Aan boekjeswijsheid heeft niemand iets, trainingen vanuit praktijkervaringen zijn zeker wel van toevoegde waarde. Mysafehouse is daarvan een goed voorbeeld. Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is jaren geleden al ontwikkeld. Meten is weten, wat er vervolgens mee wordt gedaan is een geheel andere zaak. Een sluitend en goed bewijs van agressie in welke vorm dan ook, kan worden geleverd via opnames door b.v. een kleine camera. De op 25 mei jl. ingevoerde AVG zal vervolgens wel roet in het eten gooien vanwege inbreuk op privacy. Al met al blijft een juiste aanpak van agressie een groot probleem, maar is het voor een deel ook het resultaat van te lang gedogen en de "alles moet kunnen cultuur"? Dat begint met de opvoeding thuis, op school mag een docent niet meer corrigerend optreden en dan .......?? U mag de rest zelf invullen!
Door Hsl (gepensioneerd ambtenaar/docent) op
@ J de Niet
Als je naar de statistieken kijkt en er met de cijfers wordt geknoeid, hebben we het relatief gezien beter dan ooit.
Maar vergeet niet dat bijna 1 miljoen Nederlanders op de armoedegrens leven en dat vele (gedwongen ZZPers zich "een slag in de rondte" moeten werken om een inkomen te hebben.
Door J. de Niet (fin.adv.) op
We hebben het relatief gezien beter dan ooit in Nederland. Dit gaat ook op voor de groeiende groep criminelen die vaak meer verdienen dan een minister. Wel is er een sterk afnemend nivo van sociaal met elkaar omgaan. En een individueler opeisen van eigen ruimte. Tegenspraak en correctie worden met verbaal of fysiek geweld beantwoord. Politiek, bestuur en politie, vinden dat de burgers dit maar moeten oplossen maar die willen geen Kop van Jut meer spelen als je e.e.a. hebt meegemaakt. (een tijdje) wegnemen uit de samenleving zal hopelijk helpen, net al andere straffen (kaalplukken, justitiele en bestuurlijke stalking (hinderlijk volgen) enz.).
Door Hsl (gepensioneerd ambtenaar/docent) op
Er is veel onvrede in de maatschappij, zie ook "gele hesjes".
Misschien wordt het tijd eens serieus te onderzoeken waarom het publiek zo agressief reageert, beter voorkomen dan genezen.
Door Jan Timmermann (Pensionado) op
Melding zal alleen gaan werken als de gemeente een totaalbeleid voert op dit terrein. dat betekent dat vanaf het gemeente bestuur tot aan de medewerkers op straat iedereen er van doordrongen is dat de gemeentelijke dienstverlening nooit zonder dwang tot stand mag komen omdat daarmee de integriteit van die dienstverlening in gevaar komt.
Vrijwillige deelname aan trainingen kan mijns inziens geen optie zijn. Bestrijding van agressie is namelijk teamwork!

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!