of 59082 LinkedIn

Donner: let op de kleintjes

De minister roept de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering op om voortaan kantoorartikelen van B-merken te gebruiken.

De verkleining en de versobering van de rijksdienst (ministeries en aanverwante diensten) heeft effect tot in de haarvaten van de departementale gangen en werkkamers.

Minister van Binnenlandse Zaken Piet-Hein Donner (CDA) wil dat er ook nadrukkelijk op de kleintjes gelet wordt. De minister roept de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering op om voortaan kantoorartikelen van Bmerken te gebruiken. Ook moeten de brieven en poststukken langer blijven liggen op de diverse afdelingen en werkkamers; Donner wil dat de medewerkers van de interne postdiensten minder postrondes lopen. Ook roept hij de ambtenaren op printercartridges niet in de vuilnisbak te dumpen maar opnieuw te gebruiken.

 

Directeuren wordt gevraagd om geen of zeer terughoudend gebruik te maken van dienstauto’s. En de bedrijfsvoering moet scherp gaan letten op de hoogte van de rekening van de mobiele telefoon van de rijksambtenaren. Ook moet er ‘strak gestuurd worden op de abonnementenadministratie’.

 

Digitaal, tenzij

 

Ambtenaren worden in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken bovendien opgeroepen om minder stukken, documenten en brieven te printen. ‘De norm is digitaal, tenzij’, aldus Donner in zijn afgelopen week gepresenteerde begrotingsvoorstel.

 

Daarom moeten de salarisstroken van ambtenaren ook niet meer op papier worden uitgereikt. De salarisstroken moeten alleen nog maar digitaal in te zien zijn.

 

Dat het allemaal soberder moet, zullen ambtenaren die zichzelf willen om- en bijscholen ook merken. Zij moeten meer gebruik maken van de eigen Rijksopleidingen in plaats van in de schoolbankjes van dure, private opleidingen plaats te nemen.

 

De Rijksambtenaren zullen ook in de donkere dagen voor Kerst merken dat de rijksfinanciën onder druk staan. Donner gaat nog niet zo ver dat het kerstpakket wordt afgeschaft, maar het jaarlijkse pakket moet dit najaar wel worden versoberd.

 

Donner vindt het belangrijk om op de kleintjes te letten, want ‘stuk voor stuk levert iedere versobering een beperkt besparingsbedrag op, maar alle kleine bedragen tellen op tot een aanzienlijk bedrag’, zo schrijft hij in de begroting van Binnenlandse Zaken.  


Ambtenaren behouden
Ambtenaren die door bezuinigingen bij Rijk, gemeenten of provincies boventallig worden, mogen niet de deur uit gaan maar moeten aan het werk gezet worden bij andere overheidsdiensten. Minister van Binnenlandse Zaken Donner wil dat ambtenaren van ‘werk naar werk’ gaan. Het bevorderen van de zogeheten arbeidsmobiliteit tussen verschillende overheidsorganisaties is volgens Donner prima mogelijk. Door overtollige ambtenaren elders in te zetten, kan worden voorkomen dat er door overheden een ‘onnodig beroep wordt gedaan op de externe inhuur van specialisten’, aldus de minister in de begroting voor Binnenlandse Zaken.

 

Donner hoopt op deze manier de ambtenaren die boventallig worden te behouden voor de overheid. Hij verwacht namelijk dat wanneer de arbeidsmarkt aantrekt, er veel moeilijk vervulbare vacatures ontstaan bij de overheid. Door overtollige ambtenaren van werk naar werk te begeleiden, kan dat toekomstige probleem volgens Donner worden voorkomen.  


‘Duwtje nodig’
De fracties in de Tweede Kamer van de regeringspartijen VVD en CDA vinden dat CDA-minister Donner ‘een duwtje’ nodig heeft om snel werk te maken van het samengaan van provincies in de Randstad. Het kabinet wil het aantal provincies daar terugbrengen om een daadkrachtiger bestuur te krijgen. ‘Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben zelf een paar maanden geleden het initiatief genomen voor een fusie.

 

Donner moet nu gewoon duidelijk maken wat het doel is: één provincie’, zei VVD-fractievoorzitter Stef Blok deze week in een interview met het AD. Ook CDA-Kamerlid Ger Koopmans wil snel duidelijkheid. Blok vindt de teksten in de begroting van Binnenlandse Zaken voor volgend jaar ‘veel te vaag’ en ‘mager’.

 

In de begroting staat dat eventueel het samengaan van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland ‘in ogenschouw wordt genomen’. In het regeerakkoord wordt Zuid-Holland ook betrokken bij de plannen de bestuurlijke drukte terug te dringen, maar dat is in de begroting van Binnenlandse Zaken niet meer terug te vinden. Donner zei dinsdag geen duwtje in de rug nodig te hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R. van ’t Klooster (directeur Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) op
Minister Donner van Binnenlandse Zaken ‘let op de kleintjes’ was de kop boven een artikel in Binnenlands Bestuur van 23 september jongstleden. In het betreffende artikel wordt onder meer gemeld dat ambtenaren die zichzelf willen om- of bijscholen meer gebruik moeten maken van de eigen rijksopleidingen.

Hier dringt zich echter de vraag op of er niet een veel grotere bezuiniging kan worden gerealiseerd als een terugtrekkende overheid (want dat wil deze regering immers) deze oneigenlijke overheidstaak integraal afstoot en daarmee de scholingsmarkt voor werkenden niet langer beconcurreert.

Een vergelijking van de kosten én baten van opleidingen die worden aangeboden door de overheid zelf en de private opleidingsinstituten zou wel eens zeer verhelderend kunnen zijn.
Door Hans Visser (Organisatievitalisator) op
Laat de minister zich richten op de onmacht van Binnenlandse Zaken, dat wel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de overheid maar geen enkel middel heeft om dat voldoende af te kunnen dwingen.

Deze pennywise poundfoolisch maatregelen gaan volledig voorbij aan de aandacht die gericht zou moeten worden op de grote hoeveelheid Onbenut Vermogen die in soortgelijke onmacht gevangen blijft.....

....maar onze samenleving jaarlijks tientallen miljarden kost. En omdat dat onvoldoende adequaat wordt aangepakt wordt het web dat diezelfde samenleving moet faciliteren, afgebroken.... My God, what a mess
Door H. Wiersma (gepens.) op
Maak bijv. één pool van overtollige ambtenaren, waaruit bij het ontstaan van vacatures vanwege natuurlijk verloop alle Overheden (in beginsel) eerst moeten putten alvorens ze überhaupt de openbare markt op mogen gaan.
Door Jan op
"Ambtenaren behouden"
Ik ben benieuwd naar welke overheidsinstanties ambtenaren gaan, die nu weg bezuinigd worden, aangezien én Rijk én provincies én gemeenten bezuinigen.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!