of 59250 LinkedIn

Doetinchem sloopt 3D-schotten

Alle mooie beloften ten spijt, komt de gemeente Doetinchem er al vrij snel na de start in januari achter dat met de overheveling van met name de uitvoeringstaken van de Wmo 2015 en de Jeugdwet een bom bureaucratie mee komt.

De 3D-portefeuilles jeugd, werk en zorg zijn in Doetinchem nog verdeeld over vier wethouders. Op de ambtelijke werkvloer moeten alle schotten tussen de beleidsterreinen in 2017 zijn verdwenen.

Het was het verkooppraatje van het kabinet bij de decentralisatie in het sociaal domein richting gemeenten: door de drie beleidsvelden tegelijk over te dragen, zullen gemeenten efficiënter, effectiever en dus ook goedkoper kunnen werken. De ruim tien miljard euro die ermee is gemoeid, mag ontschot worden ingezet. Een aparte verantwoording ‘per potje’ richting Den Haag is – tot opluchting van iedereen – niet nodig.

Mooie beloften
Alle mooie beloften ten spijt, komt de gemeente Doetinchem er al vrij snel na de start in januari achter dat met de overheveling van met name de uitvoeringstaken van de Wmo 2015 en de Jeugdwet een bom bureaucratie mee komt. Net als overal hebben buurtcoaches en consulenten de handen meer dan vol aan de administratie van informatiestromen tussen zorgaanbieders en gemeenten. ‘We hebben nu in de jeugdzorg bijvoorbeeld te maken met 35 productcategorieën en in het hele sociaal domein met liefst 124.000 productcodes. Daar wil je dus vanaf’, zegt Wendy van Beek, strategisch adviseur Wmo & Zorg van de Achterhoekse centrumgemeente.

Standaardpakketten
Met de huidige manier van werken is het alsof je de zorgvragende burger in partjes verdeelt. En elke zorgaanbieder neemt daarbij een stukje – zijn te declareren deel – voor rekening. ‘Van Beek. ‘We moeten terug naar de eenvoud.’ In Doetinchem gaat dat ook zo snel als mogelijk gebeuren. Als alles volgens schema loopt, is de gemeente over een jaar verlost van het werken aan de hand van die voorgeschreven standaardpakketten en krijgen zorgvragers maatwerk geleverd.

Het geheim? ‘Integrale inkoop’, zegt de transitiemanager. Vrij vertaald komt het erop neer dat de gemeente met zorgaanbieders andersoortige contracten sluit, waarbij niet het zorgproduct (het aanbod) maar de cliënt (de vraag) centraal staat. ‘De héle cliënt’, benadrukt ze. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, komen er in plaats van de starre indeling in tal van zorgzwaartepakketten twee categorieën cliënten: een groep die met de juiste begeleiding een stap ‘hoger’ te brengen is (ontwikkeling) en een categorie waarvan de zorg­behoefte min of meer stabiel en continu is dan wel achteruit gaat (behoud en voorkomen terugval).

Dagbesteding
Waar de nieuwe aanpak toe kan leiden, licht ze toe met een concreet voorbeeld van een jongeman die bij een zorgboerderij werkte. ‘Op zich was hij daar helemaal blij en gelukkig. Maar door nog eens goed te kijken en door te vragen, bleek dat er meer in die jongen zat. Er is een re-integratietraject op hem gezet, met als resultaat dat hij binnen een half jaar een reguliere, betaalde baan had’, aldus Van Beek. Ze wil er maar mee zeggen dat als je alleen door één bepaalde bril – die van de dagbesteding of van het UWV – naar iemand kijkt en blijft kijken, je nooit een stap verder komt. ‘Iemand met een depressie kan mogelijk het best gebaat zijn bij de structuur die het hebben van werk biedt in plaats van een paar uur dagbesteding.’

Vier bouwstenen
Van Beek: ‘Bij ons gaat de professional met de zorgvrager aan tafel om te bepalen welk resultaat er op het gebied van zelfredzaamheid is te bereiken. We praten dan niet mee over producten, maar over bouwstenen die iemand nodig heeft om op een hoger niveau te komen. Per niveau heb je dan hooguit een stuk of vier bouwstenen’, legt ze uit. Via welk loket de zorgvraag binnenkomt, moet uiteindelijk niet uitmaken. ‘Er zit overlap in, maar het komt niet samen. Iedereen kijkt naar zijn eigen stukje. Je wil kijken naar de hele mens. Wij willen in kaart brengen wat er mogelijk meer uit mensen te halen is en daar de aanpak op afstemmen.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 25 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door burger uit Doetinchem op
Wmo Doetinchem zit duidelijk in het nauw en heeft zelf begeleiding nodig van een goede hoogleraar in de psychiatrie.
Het hoofd wmo moet zich melden en vertellen over haar medeplichtigheid van strafbare geheime feiten.
Wat jullie willen met ons is niet wat wij willen.
Door Wilhelmina op
Een positieve tegenreactie van mij! Ik trof een goede fijne WMO consulent. Zat en zit vaak in een diep dal! Lang gelopen bij Ggnet deeltijd,toen nog langdurige zorg. Bestaat niet meer! Vele met mij,met de handen in het haar,wat nu? Er viel veel weg te veel voor mij. Wel aangegeven bij Ggnet, maar voelde me slechts ten delen gehoord. Heb daar nog wel gesprekken,maar de verdere,voor mij wenselijke hulp, heb ik via WMO kunnen regelen. Daar wel gehoord en begrepen. Heb nu wel de ondersteuning die bij me past en op mijn maat,zover mogelijk. Wat ik, en met mij vele moeilijk te verteren vinden,is het feit dat het steeds weer opnieuw moet worden beoordeeld. Maar dat komt vanuit Den Haag,regels en wetten! Loslaten is hierin voor mij het grote werk,ben ik niet zo goed in. Maar voor nu,voor mij,alles zo goed mogelijk geregeld. Besef dat ik het getroffen heb,maar het laat wel zien dat het anders kan en ook hier en daar gebeurt, zoals bij en voor mij. Ben daar dankbaar voor.
Door Brigit op
'Er is een re-integratietraject op hem gezet, met als resultaat dat hij binnen een half jaar een reguliere, betaalde baan had’, aldus Van Beek.' Wat gebeurt er met deze weknemer na 3 jaar wanneer de 3 subsidies niet meer verstrekt worden? Dan wordt je gedumpt door de werkgever. Heeft deze naieve jongeman onwetend zijn SW-rechten in een Beschutte Omgeving opgegeven voor een snel eindigend tijdelijk contract. Komt hij weer terug in de Participatiewet, lees WWB (=bijstand) met evt. kostendelersnorm en vooral geen pensioensopbouw meer.Dan hoeft deze gemeente geen WML (=wettelijk minimum loon) te betalen, maar slechts de helft: WWB. Is deze jongeman wel goed en eerlijk voorgelicht? Vervolgens beweert deze WMO adviseur dat gestructureerd werk goed is voor iemand met een depressie.......deze mevrouw weet meer dan een psychiater?! Wanneer iemand door deze dwang zelfmoord pleegt, wie is dan aansprakelijk?
Door Jan op
Afgelopen jaar is het duidelijk geblekendat Doetinchem helemaal niet klaar is voor deze bemoeienis en ook de nodige kennis en ervaring niet in huis heeft.
Het voelt niet meer prettig bij de wmo het is veel te persoonlijk,te onvriendelijk,veroordelend,beledigend en te onmenselijk.
Onze prive zaken zijn niet in vertrouwde handen bij deze dames die ons steeds op medische tekortkomingen wijzen en dit nog eens luid hoorbaar door vertellen ook zodat iedereen het hoort. En ze hebben ons ernstig voorgelogen dit jaar.Dit personeel heeft een bepaald soort minachtende mentaliteit naar ons die niet welkom is. Weer een mooi verhaaltje die Doetinchem nodig heeft om zijn image op te poetsen.We hebben genoeg van het intimiderende gedrag van de teams die jullie op ons af sturen.