of 59179 LinkedIn

Discussie over status duurt maar

Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisatie zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Verschillende deskundigen verklaarden de afschaffing van de ambtenarenstatus al dood. Niemand leek er nog veel urgentie in te zien.

Een jaar lang heeft het stilgelegen. Maar dinsdag 27 september werd de behandeling van het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) eindelijk hervat. Het wetsvoorstel is inmiddels zes jaar geleden ingediend door de Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) en beoogt het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met werknemers in de private sector. 

Ambtenaren hebben van oudsher een aparte status om hen te beschermen tegen politieke willekeur. Volgens voorstanders van normalisatie zou afschaffing ervan nauwelijks nadelen hebben, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Verschillende deskundigen verklaarden de afschaffing van de ambtenarenstatus al dood. Niemand leek er nog veel urgentie in te zien. Er worden immers geen kapitalen mee bezuinigd en het afschaffen stuitte met name op veel emotionele weerstand: de status is toch een eretitel waar ambtenaren trots op zijn. Toch werd de behandeling van de wet na een jaar stilstand onlangs weer hervat.

Maar nieuwe vragen leidden weer tot vertraging. In hoeverre is het schrappen van de ambtenarenstatus in overeenstemming met internationale verdragen? En in hoeverre is het een primaire taak van de wetgever om groot onderhoud te plegen aan de ambtenarenwet, terwijl die wetgever in dit geval ook werkgever is? De verwachting was dat het debat afgerond kon worden. Door de vele vragen is nu opnieuw een debat ingepland op 25 oktober, met een stemming begin november. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter Goedkoop (adviseur ambtenarenrecht) op
We mogen hopen dat de wet er niet komt. We hebben nu twee stelsels die behoorlijk uitgekristalliseerd zijn en behoorlijk functioneren. Deze wet betekent oude wijn in nieuwe zakken terwijl we nu al kunnen voorzien dat die nieuwe zakken lekken. Dat deden de oude zakken ook wel, maar die lekken zijn inmiddels wel gedicht via de rechtspraak. En dan zijn er nog de invoeringskosten: tussen 100 en 250 miljoen. Om maar niet te spreken van alle invoeringsproblemen en -kosten die al die overheden gaan krijgen bij deze voorgenomen wijziging. Dat geld kan beter besteed worden! Dit is kostbare Prinzipienreiterei van enkele politici en ik hoop van harte dat de Eerste Kamer er een stokje voor steekt.
Door doeterniettoe (-) op
Is deze onzin nog steeds aan de gang?
Vrijwel niemand zit hier op te wachten, juridisch nog een hele berg vragen en een marktconform salaris is onmogelijk omdat diezelfde politiek daar constant op bezuinigd.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@ Paulus: Inderdaad zo is het. Maar om helemaal volledig te zijn hoort er wel nog bij dat de arbeidsvoorwaarden dan geregeld worden in een echter cao aan de onderhandelingstafel. Eigenlijk precies zoals het nu ook al gebeurt, maar nu nog met het onterechte 'etiket' cao-(gemeente-, provincie-, waterschaps-, rijks-)ambtenaren.
En of Cor Netto daar bruto of netto zoveel van wijzer van wordt is maar zeer de vraag. Want in dat opzicht verandert deze wet niet meer dan dat de arbeidsverhouding een tweezijdige wordt en de cao-onderhandelingen plaatsvinden onder de vlag van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.
Door Paulus (jurist) op
Beste redactie, dit is wel heel erg "van horen zeggen". Doe jullie werk nou eens goed en verdiep je in de materie. Dan zullen jullie tot de ontdekking komen dat aanvaarding van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), leidt tot een wijziging van de rechtspositie van ambtenaren (en dus niet hun ambtelijke status!) waardoor deze gelijk wordt aan die van werknemers en daardoor bevrijdt van de 'bestuursrechtelijke dwangbuis'. De ambtelijke status staat niet ter discussie en wordt zeker niet 'geschrapt'. Sterker nog, de WNRA versterkt juist de ambtelijke status van de ambtenaar. Datgene wat de ambtenaar tot ambtenaar maakt wordt niet langer aan de cao-tafel geregeld (in de rechtspositieregeling) maar door de wetgever in de Ambtenarenwet.
En zo hoort het ook!
Door Cor Netto op
Als mijn rechtspositie zo nodig marktconform moet worden, zie ik met belangstelling mijn marktconforme salaris tegemoet
Door jan met de pet op
Dat gaat hem niet worden hé. Eerste verschil, een ambtenaar wordt benoemd, eenzijdig. In die andere wereld is dat anders. Een ambtenaar moet op de rem kunnen trappen tegen zijn baas als het compleet dreigt te ontsporen. Je zal maar te maken hebben met een meerderheid van partij x in de Raad en in het College. Wie trapt er dan nog op de rem? Ambtenaren zullen dus een speciale status moeten blijven houden, alleen dan kunnen ze op die rem trappen. Men loopt wel te roepen dat men professioneel is, de praktijk is echter weerbarstiger.