of 58952 LinkedIn

Dekkingsgraad stijgt, pensioenen niet

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent.

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent. Toch stijgen de ambtenarenpensioenen niet. Een daling is zelfs niet uitgesloten.

Beleggingen

Ook andere pensioenfondsen hebben hun resultaat in het afgelopen jaar zien verbeteren, met name doordat hun beleggingen meer geld hebben opgeleverd. Toch zien vier van de vijf grootste fondsen nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Alleen het pensioenfonds van de Bouwsector,  bpfBOUW,  heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar iets opgeschroefd.


Dekkingsgraad

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen. Het pensioenfonds voor de bouw voldeed daaraan, met een score van ruim 115 procent. Dat fonds had al langer een sterkere financiële positie, vandaar dat de pensioenen nu met 0,59 procent omhoog mogen.

Lage rente
Maar ambtenarenfonds ABP zat met een gemiddelde dekkingsgraad van 101,5 procent nog ver onder die grens. ‘Het gaat beter met de Nederlandse economie. Veel mensen gaan er wat op vooruit. Maar dat geldt helaas niet voor onze deelnemers. De pensioenen kunnen nog niet meegroeien met de stijgende prijzen en dat zal de komende jaren ook niet of nauwelijks het geval zijn’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘ABP heeft een mooi rendement van 7,6 procent geboekt. Het vermogen groeide met 27 miljard euro. Maar de verplichtingen bleven hoog door de aanhoudend lage rente.’

 

Geen stijging
Volgens de bestuursvoorzitter zullen de ambtenarenpensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks stijgen. ‘Dat komt omdat we in het huidige stelsel een buffer van 100 miljard euro moeten opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken.'


Verlaging
Een verlaging van de pensioenen is volgens Wortmann-Kool niet uit te sluiten. ‘In 2018 en 2019 is die kans heel klein. Maar als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, moeten we de pensioenen toch verlagen,’ aldus Wortmann-Kool.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rekenaar (medewerker) op
Onderstaande en soortgelijke reacties komen sinds de stelselmatige verhoging van de pensioenleeftijd, de kunstmatig gecreëerde rekenrente en de verder oplopende pensioenpremies continue voorbij in BB en andere opiniebladen.
De argumenten tegen het beleid van ABP en regering zijn gedegen, we sputteren en protesteren en er gebeurt ....... helemaal niets.
Correct Christiaan, drie jaar langer doorwerken, drie jaar langer pensioenpremie betalen en drie jaar korten pensioen ontvangen. Mijn door de vakbond zogenaamd binnengehaalde loonsverhoging van ongeveer € 50,00 gaat volledig op aan de nieuwe stijging van mijn pensioenpremie. Met dank voor wederom de inlevering van uw zogenaamd uitgesteld loon dat opgepot wordt om straks uitgestrooid te worden over Europa.
Ik ben kwaad, voel me belazerd, zie de gang van zaken rond de Anw-compensatieregeling voorbijkomen en realiseer me dat bestuursvoorzitter, Corien Wortmann-Kool haar riedeltje afdraait zonder enig mededogen. Van dergelijke bestuurders hebben we in barre tijden niets maar dan ook helemaal niets te verwachten. Ook de vakbonden blijven nog steeds ijzig stil, poldergevangenen die blij zijn dat ze nog een beetje mee mogen doen. Waarom organiseren ze wel stakingsacties voor schoonmakers maar mobiliseren ze geen gepensioneerden en pensionado's in spé om actie te voeren tegen het pensioenbeleid?
Demonstraties, juridische actie tegen de rechtmatigheid van de rekenrente, juridische actie tegen het niet vrijgeven van het door de deelnemers betaalde pensioenrechten??
Ik voel me - waarschijnlijk zoals zovelen - machteloos en wil graag "actie". Ik wil demonstreren, geld inleggen voor juridische procedures, al wat binnen mijn macht ligt. We zijn met zo'n grote groep, hoe kunnen we onze terechte kwaadheid kanaliseren en dit onrecht aanpakken? Wie neemt initiatief om onze rechten af te dwingen?
Door Christiaan (fiscaal adviseur) op
Werkenden worden al jaren flink gestraft door het ABP.

Behalve de ABP premie stijging van 2016 tot 2018 met 5,1 procent-punt, voltrok er in stilte een draconisch operatie ten laste van de premiebetaler. Ondanks draconische maatregelen bedraagt de dekkingsgraad slechts 104,4 procent.

Eenzijdig werd de pensioen leeftijd onlangs verhoogd tot 68 jaar.
Ondanks drie jaar langer doorwerken en drie jaren korter pensioen ontvangen, kregen ambtenaren per saldo € 0,00 compensatie.
Drie jaar langer doorwerken ( = 13% meer inleg) en pas met 68 jaar met pensioen (= 21% minder pensioenjaren) levert al een besparing/ extra rendement op van ca 34 % per ambtenaar! Volledig opgehoest door de werkende ambtenaar.

Wanneer vertelt het ABP nu eindelijk waar die circa € 200 miljard die dit tot 2035 oplevert, naartoe gaan? de circa 30 miljard euro diefstal onder Lubbers en Kok is er niets bij.

Het ABP blijft steken op het mantra op “een lage rekenrente”, terwijl het effect de komende jaren vermoedelijk afneemt.
Tegelijk blijft het ABP tot op de dag van vandaag zwijgen over het 20 jaar te laat reageren op hogere levensverwachting.
Door Petra op
Pensioenfondsen moeten vanwege een absurde rekentruc zichzelf arm rekenen. Ze worden door een bizarre rekenrente, die geen enkel verband houdt met hun werkelijk resultaat, gedwongen een onvoorstelbare buffer aan te houden. Die rente wordt door de EU geforceerd om de EURO (voorlopig) in stand te houden. Het wordt tijd dat een commissie van internationale experts de rechtmatigheid van de kunstmatige rekenrente onderzoekt.

Ik lees steeds vaker dat als er vanaf nu geen enkele premie meer wordt ingelegd er nog genoeg vermogen is om de komende 40 jaar pensioenen uit te betalen.
Verlaging van de pensioenuitkeringen is dus gel*l.

Maar erger: als de schuldenlast van ieder land in Europa wordt verevend dan wordt ons, uw en mijn en niet van de overheid, geld ingezet om deze schulden te betalen. Dat gaat ons vrijwel zeker onze pensioenen kosten maar daar hebben Den Haag, Brussel en de MSM het niet over.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Veel mensen gaan er wat op vooruit. Maar dat geldt helaas niet voor onze deelnemers. De pensioenen kunnen nog niet meegroeien met de stijgende prijzen en dat zal de komende jaren ook niet of nauwelijks het geval zijn’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘ABP heeft een mooi rendement van 7,6 procent geboekt. Het vermogen groeide met 27 miljard euro. Maar de verplichtingen bleven hoog door de aanhoudend lage rente.’----Gelukkig ging enkel de premie zvw omhoog waardoor de gepensioneerden er netto slechts een paar euro op achteruit gingen. De winkelstraten vertonen inmiddels grote gaten. Maar de bonden hebben er voor gezorgd dat de werkenden minder pensioenpremie afdragen. Korte termijnwinst dus voor de jongere werkenden.Op termijn gaan ze er na hun verlate pensioen fors op achteruit. Als je in zalvende woorden gelooft dan heet dat eigen risico.