of 58952 LinkedIn

Dekkingsgraad stijgt, pensioenen niet

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent.

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent. Toch stijgen de ambtenarenpensioenen niet. Een daling is zelfs niet uitgesloten.

Beleggingen

Ook andere pensioenfondsen hebben hun resultaat in het afgelopen jaar zien verbeteren, met name doordat hun beleggingen meer geld hebben opgeleverd. Toch zien vier van de vijf grootste fondsen nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Alleen het pensioenfonds van de Bouwsector,  bpfBOUW,  heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar iets opgeschroefd.


Dekkingsgraad

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen. Het pensioenfonds voor de bouw voldeed daaraan, met een score van ruim 115 procent. Dat fonds had al langer een sterkere financiële positie, vandaar dat de pensioenen nu met 0,59 procent omhoog mogen.

Lage rente
Maar ambtenarenfonds ABP zat met een gemiddelde dekkingsgraad van 101,5 procent nog ver onder die grens. ‘Het gaat beter met de Nederlandse economie. Veel mensen gaan er wat op vooruit. Maar dat geldt helaas niet voor onze deelnemers. De pensioenen kunnen nog niet meegroeien met de stijgende prijzen en dat zal de komende jaren ook niet of nauwelijks het geval zijn’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘ABP heeft een mooi rendement van 7,6 procent geboekt. Het vermogen groeide met 27 miljard euro. Maar de verplichtingen bleven hoog door de aanhoudend lage rente.’

 

Geen stijging
Volgens de bestuursvoorzitter zullen de ambtenarenpensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks stijgen. ‘Dat komt omdat we in het huidige stelsel een buffer van 100 miljard euro moeten opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken.'


Verlaging
Een verlaging van de pensioenen is volgens Wortmann-Kool niet uit te sluiten. ‘In 2018 en 2019 is die kans heel klein. Maar als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, moeten we de pensioenen toch verlagen,’ aldus Wortmann-Kool.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@Wiersma. Mijn pensioen is al 10 jaar bevroren. Ik loop al minstens 13 procent inflatie mis. En dan ook steeds minder netto van je pensioen overhouden. En nee, dat zag ik niet aankomen. Wel heb ik altijd meer pensioenpremie betaald dan jij nu doet.
Door H. Wiersma op
@door werker.
Weet je zelf wel hoeveel onzin je op papier zet?
Door werken-tot-je-omvalt (pensioen in eigen beheer) op
@Wierma
-'Ooit al eens 24% pensioen (12%/12% verdeling) voor een welvaartsvast pensioen afgedragen in je werkzame leven? De huidige gepensioneerden wel of grotendeels.'-
U mocht ook al met 58 jaar met de VUT, waar ik nog steeds premie voor betaal! Terwijl ik er nooit gebruik van kan en zal maken! Wie betaalt nu voor wie!
De generatie pensionado's kon van slechts een salaris een huis kopen en genoot van riante eindloonregelingen. Daarnaast ging men massaal vervroegd met pensioen (bijv de Remkesregeling). Op de leeftijd dat de gemiddelde vroegpensioener al in zijn zuidfranse vakantiehuis zat, mogen de netto-betalers van nu nog tot hun 68ste doorploeteren.
@ Jan: zeur niet over EUR3,50 per maand. Je hebt je leven lang geweten dat je oud werd en daarvoor kunnen sparen.
Door Jan op
Per 1 januari 2018 ging mijn netto pensioen weer met 7 euro per maand achteruit maar dankzij de verhoging van de AOW met 3,50 euro bleef de achteruitgang van mijn inkomen beperkt tot "slechts" 3,50 euro. Ondertussen blijven de prijzen stijgen. En het ABP maar trots zijn op een rendement van 7,6 procent, terwijl de index gestegen is met 13 procent. Had gewoon belegd in indextrackers! En had die overbetaalde externe adviseurs eruit gegooid. Schandalig! En dan de rekenrente. Is die in andere Europese landen ook zo laag voor pensioenfondsen? Vast niet. Stem bij de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend op partijen die het initiatief wetsvoorstel steunen om de eisen gedurende vijf jaar te versoepelen. Het is de enige manier waarop de gepensioneerden zich nog kunnen laten gelden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@netto betaler.
Ooit al eens 24% pensioen (12%/12% verdeling) voor een welvaartsvast pensioen afgedragen in je werkzame leven? De huidige gepensioneerden wel of grotendeels.
Bovendien:
-welvaartsvast werd eindloon sinds 2000 vrijwel niet meer geïndexeerd).
-eindloon werd middelloon, sinds 2009 niet meer geïndexeerd en netto gekort.
Je gedachte dat werkenden voor gepensioneerden betalen is ronduit kul. Jong en oud zijn door de politiek tegen elkaar uitgespeeld.
De pensioenpotten zijn sinds 2007 toegenomen van 1400 miljard tot ca. 1900 miljard euro nu, derhalve met ca. 35%!
Door pensioen-korten-nu! (netto betaler) op
De werkenden mogen steeds meer ophoesten voor de pensionado's omdat het ABP het lef niet heeft om te korten. Het is volkomen duidelijk dat de pensionado's te weinig premie hebben betaald, gebaseerd op hun stijgende levensverwachting. Daarin heeft het ABP zich vergist. De rekening wordt eenzijdig gelegd bij hen die nu premie betalen, die stijgt en stijgt en stijgt. Mijn netto-salaris over januari 2018 is lager geworden! door de stijgende pensioenpremie.
Door Spijker (n.v.t.) op
Tijdens de (voor)behandeling van het initiatief wetsvoorstel Van Rooijen (debat jl. woensdag) werd weer sterk de indruk gewekt dat er door de gevestigde politieke partijen een politiek spelletje wordt gespeeld om een eventuele verhoging van de rekenrente te koppelen aan nieuwe Pensioenwetgeving. Zelfs Omtzigt (CDA) die toch doorgaat voor een kenner van pensioenwetgeving hield een uitermate wazig betoog over de balanspositie die nu (met de huidig uitgangspunten) is gebaseerd op dalende rekenrentes. Punt is juist dat die balanspositie kan worden opgewaardeerd/verbeterd als voor de toekomstige verplichtingen rekening wordt gehouden met een (tijdelijk) hogere rekenrente (= reëel gelet op de huidige rendementen bij de meeste pensioenfondsen).
Nog afgezien van het feit of er een nieuwe Pensioenwetgeving er moet komen (we hebben zo'n beetje het beste pensioenstelsel ter wereld) dan zijn we jaren verder. Werkgevers, werknemers, SER en de minister van SoZa draaien allemaal om de hete brei heen en komen maar niet verder.
Ondertussen moeten de gepensioneerden op een houtje bijten en steeds meer inleveren. Sommigen al min 6,5% sinds 1 januari 2013, inflatie/indexering niet eens meegerekend.
De tijd voor noodzakelijkerwijs grootschalige acties door gepensioneerden is niet ver meer.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
na de miljarden afroming van Lubbers en Kok, omdat men vond dat de pensioenfondsen rijk genoeg waren, houdt de zelfde overheid zich stil en kijkt de andere kant uit. Ons uitgestelde loon wordt opnieuw gestolen door Brussel en vloeit in de bodemloze putten van Zuid-Europese landen die het vertikken om hun financiën op orde te brengen. De gepensioneerden hebben al jaren het nakijken. De vraag is of de pensioenfondsen en de overheid niet gedwongen kunnen worden om deze kwestie nu eens op een eerlijke wijze te regelen. Er wordt ook gesproken over een nieuw pensioenstelsel, maar ik maak me er geen illusies over, want de diefstal zal verder gaan.
Door Opmerker (orig) op
Ik hoop toch vurig dat deze (onze) commentaren verder komen dan BB, en dus worden gelezen door politici en vakbondslieden. Eens moet toch iemand in bijvoorbeeld de Kamer opstaan.....
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Kunnen de tekorten niet uit belastinggeld worden gedekt. Dat doen ze bij de Europarlementariërs ook.