of 60831 LinkedIn

Dekkingsgraad stijgt, pensioenen niet

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent.

De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP is in 2017 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeds naar 104,4 procent, de beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden – was 101,5 procent. Toch stijgen de ambtenarenpensioenen niet. Een daling is zelfs niet uitgesloten.

Beleggingen

Ook andere pensioenfondsen hebben hun resultaat in het afgelopen jaar zien verbeteren, met name doordat hun beleggingen meer geld hebben opgeleverd. Toch zien vier van de vijf grootste fondsen nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Alleen het pensioenfonds van de Bouwsector,  bpfBOUW,  heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar iets opgeschroefd.


Dekkingsgraad

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen. Het pensioenfonds voor de bouw voldeed daaraan, met een score van ruim 115 procent. Dat fonds had al langer een sterkere financiële positie, vandaar dat de pensioenen nu met 0,59 procent omhoog mogen.

Lage rente
Maar ambtenarenfonds ABP zat met een gemiddelde dekkingsgraad van 101,5 procent nog ver onder die grens. ‘Het gaat beter met de Nederlandse economie. Veel mensen gaan er wat op vooruit. Maar dat geldt helaas niet voor onze deelnemers. De pensioenen kunnen nog niet meegroeien met de stijgende prijzen en dat zal de komende jaren ook niet of nauwelijks het geval zijn’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘ABP heeft een mooi rendement van 7,6 procent geboekt. Het vermogen groeide met 27 miljard euro. Maar de verplichtingen bleven hoog door de aanhoudend lage rente.’

 

Geen stijging
Volgens de bestuursvoorzitter zullen de ambtenarenpensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks stijgen. ‘Dat komt omdat we in het huidige stelsel een buffer van 100 miljard euro moeten opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken.'


Verlaging
Een verlaging van de pensioenen is volgens Wortmann-Kool niet uit te sluiten. ‘In 2018 en 2019 is die kans heel klein. Maar als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, moeten we de pensioenen toch verlagen,’ aldus Wortmann-Kool.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bas (Fiscaal adviseur) op
DNB, ABP en Koolmees hebben een nieuw stok gevonden om werkenden mee te slaan.
Alsof het 34% pensioennadeel dat Chris duidde, nog niet belastend genoeg is(...)

Onder het mantra van "hervormen" proberen zij pensioenrechten van werkenden af te stempelen: grote groepen vanaf 68 jaar in grote onzekerheid storten over hun inkomen(!)
Dan heb je het over honderden tot 1.000 euro pensioen per maand die opeens onzeker is. Hoezo solidariteit?
Om nog niet te spreken over hoge uitvoeringskosten die dit onzalige plan met zich meebrengt.
@Wiers ma ABP premie 2018 is 25,5 %, geen 24 %.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Aan je reactie kan ik merken dat je de 45-urige werkweek nooit hebt meegemaakt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Criticus. Ik kan me niet herinneren de 12%/12% pensioenpremie ooit aan het jaar 2010 te hebben gekoppeld. Kan je me aangeven waar dat staat vermeld?
Door Spijker (n.v.t.) op
1. de actuele dekkingsgraad van 104,4% is sterk geflatteerd, omdat al jarenlang rekening moet worden gehouden een veel te lage rekenrente voor TOEKOMSTIGE verplichtingen.
2. de reserves van de pensioenfondsen zijn sinds 2008 gestegen van 1280 tot ca 1800 miljard euro's (= ca. 40%!!!!!!), omdat de gemiddelde rendementen veel hoger liggen dan waarbij rekening moet worden gehouden met de rekenrente (ABP bijv. ca. 7% over 20 jaar).
3. de pensioenpremies zijn al jarenlang veel te laag (dit vooral ten gunste van de werkgevers).
4. pensioenen worden ten onrechte gebruikt om inkomens van de werkenden te verbeteren (= arbeidsmarkt- en inkomens politiek) en heeft feitelijk niets te maken met pensioenen.
5. pensioenen zijn verlaagd via allerlei maatregelen (waardevast pensioen werd pensioen gebaseerd op eindloon en werd vervolgens pensioen gebaseerd op middelloon).
6. pensioenen worden als sinds 2000 niet of nauwelijks meer geïndexeerd.
7. veel ouderen/gepensioneerden werden ook nog eens geconfronteerd met allerlei EXTRA fiscale rijksmaatregelen.
mevr. Wortmann-Kool kan zich beter eens inzetten om de DNB en het ministerie van Financiën te bewerken om de rekenrente te verbeteren, anders kan ze beter haar biezen pakken.

6. pensioenen zijn/worden
Door Gerben op
Gelet op de internationaal snel stijgende rente de afgelopen 6 weken en de almaar stijgende dividenden van de grotere bedrijven waarin het ABP - gelukkig - nu nog in belegd wordt het ABP "tijdelijk" gered van verdere ongeloofwaardige stappen.

Ben zeer benieuwd of de dekkingsgraad op dit moment niet de 104,2% nadert. Gelet op de ABP-rendementen kan dit niet lang uitblijven of men moet in de "bitcoins" zitten....
Door Jan Bouten (BLM) op
Samen staan we sterk. Actie!
Door Criticus op
@Wiersema
opvallend dat gepensioneerden nooit aan de premiebetalers (werkenden) denken als belanghebbende bij pensioenen.
Afgezien daarvan zijn de cijfers over pensioenafdracht te vinden in Kamerstuk 32043 nr. 26, Vergaderjaar 2010-2011. Daaruit blijkt dat uw 12%/12% verdeling overdreven is het was 14,76% werkgever, 9,24% werknemer. Afhankelijk van de pensioendatum hebben gepensioneerden ook kunnen profiteren van de lage premiebetaling 1995-2005 (4-5%). Opvallend is dat het werkgeversdeel daalde tot bijna 0% in de periode 1988-1993.
Door Jan (BLM) op
Schandalig, politiek en vakbonden onder een warme deken, ik ben actiebereid ook zonder vakbond, € 27 miljard winst in 2017, ook in voorgaande jaren winst en al jarenlang niet meer indexeren, zelfs dreigen met een verlaging van de pensioenen en verdeeldheid zaaien tussen jong en oud,, terwijl welvaartsvast pensioen altijd is beloofd, it;s a bloody shame, tijd voor om massaal in actie te komen, ABP 2.8 miljoen leden, het enige wat de pensioenen kan redden is SOLIDARITEIT tussen jong en oud
Door Jan op
Ik bedoelde natuurlijk diegene die zich "werken-tot-je-omvalt" noemt. Ik heb overigens 43 jaar hard gewerkt en al die jaren (hoge) pensioenpremies betaald.