of 59185 LinkedIn

Dekkingsgraad ABP stijgt licht

Dat laat bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool weten in reactie op het de vandaag gepubliceerde kwartaalberichten. De actuele dekkingsgraad is eind september licht gestegen naar 90,7 procent. Om die dekkingsgraad te houden of te verbeteren, is het volgens haar vooral van belang dat de rente niet verder daalt.

Heel voorzichtig mogen (oud-)ambtenaren gaan hopen dat hun pensioenen volgend jaar niet worden verlaagd. De dekkingsgraad vertoont in de eerste drie kwartalen van dit jaar een stabiel beeld. ‘Als we dat in het vierde kwartaal vast kunnen houden, hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen.’

Spannende maanden
Dat laat bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool weten in reactie op het de vandaag gepubliceerde kwartaalberichten. De actuele dekkingsgraad is eind september licht gestegen naar 90,7 procent. Om die dekkingsgraad te houden of te verbeteren, is het volgens haar vooral van belang dat de rente niet verder daalt. Een daling van de rente leidt tot een verhoging van de pensioenverplichting. ‘En we moeten goede rendementen blijven boeken. De komende maanden worden dus spannend. De kans op verlaging van pensioen is immers ook nog steeds aanwezig’, aldus Wortmann-Kool.

Groei vermogen
De actuele dekkingsgraad steeg eind september met 0,1 procent dus licht ten opzichte van het tweede kwartaal. Het rendement over het tweede kwartaal was 2,7 procent. Het vermogen is gegroeid naar 381 miljard euro. Aan de andere kant stegen de verplichtingen met 9 miljard euro.

Vooruitblik
ABP verwacht bij het volgende kwartaalbericht, dat eind januari 2017 verschijnt, een eerste beeld te kunnen geven van een verlaging van het pensioen, als die nodig mocht zijn. Naar verwachting zal een eventuele verlaging van het pensioen op zijn vroegst in de tweede helft van 2017 worden doorgevoerd. ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen.

Dicht op kortingsgrens
Ook andere grote pensioenfondsen als PFZW, PME en PMT hebben hun financiële positie in het derde kwartaal stabiel weten te houden. Maar allemaal zitten ze nog dicht op de kritieke grens van 90 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door nog lang niet met pensioen (planner) op
Bovengenoemde keuzes zijn economisch gezien weinig zinvol. Ten eerste ontbreekt het besef dat er een rentetermijnstructuur gebruikt moet worden. Daarnaast wordt een algemeen geaccepteerd economisch principe geschonden: een pensioenbetaling die onafhankelijk is van het beleggingsrendement van het pensioenfonds (en dat is gebruikelijk in Nederland), moet worden verdisconteerd volgens een rentetermijnstructuur die eveneens onafhankelijk is van het beleggingsrendement. De uitkeringen in het Nederlandse pensioenstelsel hangen namelijk niet af van een beleggingsrendement; het merendeel staat vast op 70% van het middelloon. Daarom wordt een rentermijnstructuur gebruikt die is afgeleid van het rendement op risicovrije staatsobligaties. De rente op dergelijke obligaties is al dertig jaar laag en de laatste jaren zelfs heel erg laag. Er lijkt voorlopig ook geen zicht op een hogere rente. En dat treft de waarde van de pensioenvermogens. Maar wie voorstelt om dan maar een relatief hoog beleggingsrendement te gebruiken, rekent zichzelf rijk en schuift de rekening door naar de volgende generaties.
Bron: ESB
Door lekker al met 65 in de AOW (vutter) op
NOS: "Volgens de huidige regels gaat de AOW in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Een hogere pensioenleeftijd is nodig om de AOW betaalbaar te houden.
Vanaf 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe langer we leven, des te hoger de AOW-leeftijd. Dat zou in 2022 al betekenen dat de pensioenleeftijd met drie maanden wordt verhoogd. De jaren daarna zet die trend door."

Al de klagers gingen al met 65 met pensioen. Wij mogen straks door tot 69-69-70! Dus klaag niet over een procentje korting; het gaat over netto een paar Euro.

Door Henk op
@daskapitaal
ben het alweer met je eens: laten de jongeren onder de 40 jaar deze eigen verantwoordelijkheid maar eens invullen en vandaar mijn voorgestelde korting voor hen van 5%. Zij hebben nog tijd genoeg om te sparen.
Bovendien mogen zij langer doorwerken tot boven de 69 jaar. Nog meer tijd om te sparen!!
Door das kapital - geenstijl (levensgenieter) op
@@Door henk op 25 oktober 2016 10:58
Je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid om voor de oude dag te sparen. Niet alles afschuiven op ABP, kabinet of de volgende generatie.
Door henk op
@das-kapital: ja meer eens en laten we dan voor de mensen die langer kunnen sparen (jonger dan 40 jaar) een korting doorvoeren van 5%. Een paar pilletjes minder., wat minder partys, wat kleinere auto's en het geld is zo bij elkaar.
Door das-kapital (ombudsman) op
Voor de financiele gezondheid van het ABP op de lange termijn, en dus ook voor de pensioenen van de jongere ambtenaren moet er NU gekort worden. Vanaf 2017 allemaal 1% eraf!
Door Spijker (gepens.) op
@Henk. Bedoel je de ontdekkingsgraad of de dekkingsgraad?
Door Henk op
Let maar eens op hoe de dekkingsgraad van Corien wortmann is gestegen na haar bezoek aan burgermeester van Zanen (Utrecht)
Door H. Wiersma (gepens.) op
De pensioenfondsen en vooral Wortmann kunnen hun pijlen beter richten op het hanteren van een reëel percentage voor de te hanteren rekenrente. Het is te gek voor woorden dat het vermogen van het ABP sinds 2008 met ca. 100 miljard is opgelopen tot inmiddels 381 miljard. Dit ondanks de relatief lage premies t.o.v. van het verleden. Kennelijk is ook dit Kabinet er op uit om opnieuw een aanslag (lees diefstal) voor te bereiden op het pensioenfonds. De eerder gestolen 30 miljard was nog niet voldoende.
Door Jan op
Gewoon de rekenrente weer vast zetten op 4 procent, net als tot 2006 het geval was. Welke politieke partij komt nu eens met dat voorstel? Die krijgt mijn stem en die van vele anderen.