of 59561 LinkedIn

‘De tijd van beleid is echt voorbij’

FUTUR, de jongerenorganisatie voor ambtenaren, organiseert ieder jaar de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Thema voor 2019: ondernemerschap - actief zijn, niet twijfelen en geen beslissingen uitstellen.

FUTUR, de jongerenorganisatie voor ambtenaren, organiseert ieder jaar de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Thema voor 2019: ondernemerschap - actief zijn, niet twijfelen en geen beslissingen uitstellen. Na een uitvoerige selectie zijn drie jonge ambtenaren overgebleven die donderdag 17 januari strijden om de eer. Neeltje van der Heijden (33) is een van de drie. Zij is bestuursadviseur bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Kan een ‘ondernemer’ uit de voeten in Den Bosch?
‘Daarom werk ik hier! Ik ben opgegroeid op een boerenbedrijf. Het ondernemerschap is mij met de paplepel ingegoten. Zonder ondernemerschap verliest de overheid haar relevantie. We moeten onze vaardigheden op het gebied van ondernemerschap – vooruitlopen op ontwikkelingen, kansen grijpen, behoeften zien van inwoners, instellingen en bedrijven – ontwikkelen. Deze tijd vraagt op alle fronten om kwaliteit van overheidsprofessionals. Wat je doet, dat wil je goed doen - op maat en effectief. Geen bullshit; geen wollige beleidsteksten. We moeten met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden in gesprek om te achterhalen wat er speelt en vooral wat gaat spelen. Dat zijn de vaardigheden van ondernemers, niet die van ambtenaren die in het gemeentehuis vanachter hun computer bedenken hoe de maakbare wereld eruitziet. De tijd van beleid is echt voorbij.’

FUTUR vroeg leidinggevenden om jonge ambtenaren te nomineren die ‘geen twijfel’ kennen. Maar zei Confucius niet dat twijfel de waakhond van het inzicht is?
‘In de wetenschap moet je alles ter discussie stellen om te komen tot een voldragen onderzoeksresultaat. Met de taken die we nu hebben, is er voor lokale overheden geen ruimte meer voor twijfel. Bij de jeugdzorg, om maar een voorbeeld te nemen, koop je niets voor twijfel. Als je gaat twijfelen of een jongere hulp nodig heeft, dan ben je te laat. Als je twijfelt over hoe een bedrijf moet omgaan met vervuiling, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Niet twijfelen maar handelen; er moeten keuzes worden gemaakt.’

Je ideeën over ondernemerschap binnen de publieke sector maakten indruk op de jury. Ik stel mij zo voor dat verstokte ambtenaren minder onder de indruk zijn.
‘Natuurlijk zijn er collega’s die vinden dat je zo min mogelijk moet veranderen. Mijn reactie is: als jij wilt stilstaan, dan moet jij dat weten, maar ik doe dat niet. En ik stop ook niet met het geven van commentaar en met het spuien van ideeën binnen de organisatie en naar het bestuur. Dat heeft met lef te maken, maar je moet ook humor hebben en je charmes gebruiken om mensen over de streep te trekken. Je moet je persoon meenemen in je werk; dat maakt je geloofwaardiger.’

En dat ‘lef’ maakt jou tot de Jonge Ambtenaar van het Jaar?
‘Ondernemend denken zit, zoals ik zei, in mijn DNA. Bij de overheid moeten we ons afvragen: hoe zouden Heineken en Philips de energietransitie voor elkaar krijgen? Dit ondernemende denken moet in alle lagen van de organisatie zitten, in de mensen, in hoe we met elkaar omgaan, in de investeringen in kwaliteit en opleidingen en hoe we in gesprek gaan met de inwoners en de organisaties in de gemeente. Ik laat zien dat je je niet moet verschuilen achter een bestuur of een manager maar dat je je moet laten zien. Pak het werk op en ga aan de slag met vernieuwende methodieken. We kunnen onze taken en het piepende en krakende bestuurlijke bestel alleen duurzaam inrichten door ondernemend te denken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martijn (Projectleider Omgevingswet (en 28 jaar)) op
Geen wollige, maar onzinnige taal van deze jonge ambtenaar. Hippe, maar nietszeggende, managementtaal. Ondernemerschap zit niet "in je DNA".

Maar wat nog veel belangrijker is: ondernemerschap hoort niet bij de overheid., scepsis zeker wel. Een overheid dient ten alle tijden kritisch te zijn en weloverwogen besluiten te nemen. Twijfel is een onmisbare activiteit om tot dergelijke besluiten te komen.

De overheid is bij uitstek géén partij die (letterlijk en figuurlijk) koste wat kost wilt ondernemen, maar juist constant afvraagt welke (eveneens letterlijk en figuurlijk) ondernemingen doorgang moeten krijgen. Ook dat vraagt om lef en durf; vooral in tijden van ontembare begeerte en een volstrekt blind vertrouwen in progressie.

De totale ironie van hardop de vraag stellen hoe bepaalde multinationals, welke medeverantwoordelijk zijn voor de ecologische crisis c.q. het klimaatprobleem, de energietransitie voor elkaar zouden krijgen? Niet. Ze doen het niet. Ze veroorzaken de problemen, en lossen ze niet heus niet uit zichzelf op.

Ondernemers en de bijbehorende organisaties hebben namelijk een winstoogmerk, en ze zijn niet ten aarde om allerlei ecologische belangen mee te wegen. Dat doen ze pas na wet- en regelgeving die dat afdwingt. Wie hebben we daarvoor? Juist, een overheid die (als het goed is) een zorgvuldige en evenredige belangenafweging maakt.

Eerst denken, dan doen. Dat geldt óók (en wellicht bij uitstek) voor jonge ambtenaren.
Door Jan de Vries op
Dit kan alleen maar als eerst alle bestuurlijke wetgeving overboord wordt gezet, dus zij moet dit verhaal in Den Haag gaan vertellen. Anders handel je als overheid binnen de kortste keren onrechtmatig. Alle gemeenten omzetten naar een BV? Wat zou de bestuursrechter van dit betoog vinden? Een overheid is geen bedrijf, geen land wordt op deze manier bestuurd.
Door Criticus op
Ondernemend denken:
Hoe zou de vleesindustrie het keuren voor elkaar krijgen en van hun bedorven vlees afkomen?
Hoe zou de auto-industrie (o.a. Volkswagen) voldoen aan de uitstootnormen?
Hoe had de bouwindustrie het ook alweer gedaan?
Hoe heeft de industrie het zwerfafval teruggebracht en de recycling beter geregeld?
Door Michiel van Bokhorst op
Nogal naïef dit, maar ze zijn nog jong.
Een overheid is toch heel wat anders dan een onderneming en kan niet zonder beleid:
1. Er zijn wettelijk beleidstaken.
2. Toch wel fijn om een visie te hebben waar het heen moet.
3. (aan)vragen mogen wettelijk gezien altijd in behandeling genomen worden.
4. Gelijke gevallen moeten daarbij gelijk behandeld worden.
5. het mag allemaal niet te veel kosten.
Dan is beleid wel handig, anders moet je ieder geval individueel beoordelen. Trek dan nog maar een paar blikken ambtenaren open. Ook staat een overheid juridisch sterker als er beleid is en lijkt het niet op willekeur.
Door Onno (DGA) op
Tsja Mark, mee eens. Dame haalt volgens mij ondernemerschap/risico nemen voor eigen rekening door elkaar met initiatief nemen en evenwicht zoeken. Vergelijkingen met Heineken en Philips gaan mank, dat wisten we in de jaren 90 al.
Door Mark (Beleidsadviseur) op
Ik dacht dat New Public Management in de jaren negentig haar Waterloo al had gevonden.
Door de vries (ambtenaar) op
@Fred: dank je de koekoek. Aldus geredeneerd is alles ondernemerschap. Bovendien: de boerenstand doet niet anders dan roepen dat de regels het 'ondernemerschap' in de weg staan. Ofwel: iets kan niet iets zijn wat het tegelijkertijd in de weg staat. Dat is logisch niet mogelijk.
Door Fred op
@ de Vries, Ondernemerschap is ook om optimaal om te kunnen gaan gaan met omstandigheden en beperkingen, waaronder wetgeving en beleid. Het is daarom onterecht om uitoefening van het boerenbedrijf niet als als ondernemerschap te zien.
Ik herken mij wel in het artikel, waarin aangedrongen wordt op aanpak en oplossend vermogen bij overheden in plaats van het denken in mitsen en maren die in weer nieuw beperkend beleid worden vastgelegd.
Door de Vries (ambtenaar oude stijl) op
Ik zou een heleboel stilstaande opmerkingen kunnen maken over de uitgesproken teksten; ga ik niet doen op één na. Ondernemerschap en het boerenbedrijf hebben niets met elkaar te maken. Het boerenbedrijf is een door beleid gestuurde organisatie: het voortbestaan hangt van een boeren'bedrijf' in Nederland hangt aan elkaar van beleid dat is vastgelegd in wet- en regelgeving: subsidies, productiebeperking, milieuregels, voedselveiligheid, ruimtelijke ordening. Nee, als je ergens bij uitstek niet leert wat het is om ondernemer te zijn dan is het op de boerderij.