of 64707 LinkedIn

‘CvdK Bovens adviseerde en opereerde onverstandig’

De Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens (CDA) had de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Ter Strake moeten adviseren de koop van een huis van de Heerlense topambtenaar Wim Lousberg aan de gemeenteraad te melden en moeten waarschuwen voor mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Dat zegt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga.

De Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens (CDA) had de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Ter Strake moeten adviseren de koop van een huis van de Heerlense topambtenaar Wim Lousberg aan de gemeenteraad te melden en haar moeten waarschuwen voor mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Dat vindt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga.

‘Commissaris kan zich vergissen’
Penn had niet alleen de commissaris van de Koning moeten raadplegen over de aankoop van het huis van Lousberg, de directeur van het Shared Service Center-Zuid Limburg (SSC-ZL), maar had ook de plicht om de gemeenteraad of het presidium in te lichten. ‘Een burgemeester kan niet volstaan met het zoeken van dekking bij de commissaris, want de betreffende commissaris kan zich ook vergissen en bij melding alleen aan hem blijft bovendien het punt voor de gemeenteraad verborgen’, aldus Elzinga die er ook op wijst dat een commissaris van de Koning in beginsel geen formele rol speelt bij integriteitskwesties rond burgemeesters.

Advies Bovens ‘niet sterk’
Omdat de burgemeester en de betreffende ambtenaar ook in een zakelijke relatie tot elkaar staan,  los van de vraag of de ambtenaar valt onder het gezag van de burgemeester, moet de burgemeester begrijpen dat een niet bij de raad bekende aankooptransactie allerlei vervelende vragen op kan roepen, aldus Elzinga. ‘Door daar transparant over te zijn richting raad kan een burgemeester zich dan verantwoorden en de raad daar vragen over stellen. Het inhoudelijke advies van de Limburgse gouverneur is in dit geval niet erg sterk.’ Volgens Elzinga wist Bovens ongetwijfeld dat er allerlei debatten en kwesties speelden rond de functie van Lousberg en zijn Shared Service Center. ‘Het advies van de gouverneur had in ieder geval moeten zijn om de raad in te lichten. Dit advies is niet gegeven en dat leidt nu tot allerlei vragen.’

Rigide opvatting
Bovens stelt ook dat er in dit geval geen belangenverstrengeling kan zijn omdat er geen gezagsrelatie bestaat tussen de burgemeester en de betreffende ambtenaar. ‘Dat is een erg rigide opvatting, omdat belangen ook door elkaar kunnen lopen indien de burgemeester een bestuurlijke relatie heeft met de betreffende ambtenaar en dat is zonder meer het geval.’ Verder beweert Bovens dat als een huis tegen een marktconforme (taxatie)prijs wordt verkocht er nooit een probleem kan zijn. Dat is volgens Elzinga de vraag, want veel panden worden tegenwoordig ver boven de taxatieprijs verkocht. ‘Je zou kunnen redeneren dat Lousberg zich heeft ingehouden op dit punt omdat hij de steun van de burgemeester in die eerste maanden van 2018 zeer goed kon gebruiken in zijn streven om het Shared Service Center aan de loop te krijgen. Het wordt dan mogelijk al snel een ‘voor wat hoort wat’ en dan ontstaan er vragen over integriteit en geheel onafhankelijk opereren. Er is derhalve onverstandig geopereerd en onverstandig geadviseerd door de commissaris van de Koning Bovens.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Volger op
Ze waren niet alleen met elkaar verbonden als buren en zakelijk, maar ook via de Carnavalsvereniging Tempeleers in de functie van vice-president en beschermvrouwe.
Door B Drog op
Misschien moet ook eens gekeken worden naar de zeer kritiekloze houding van het Kabinet naar signalen omtrent bedrog bij de aanvraag van een ontheffing inzake verkoop gemeentelijk vastgoed aan een raadslid.

Uit stukken blijkt namelijk dat daar bedrog is gepleegd door een ambtenaar om een gunstig besluit te bewerkstelligen. De klokkenluider werd door Bovens en consorten volledig genegeerd.

Daarbij is het meer dan aannemelijk dat er eveneens sprake is van valsheid in geschrifte en het vernietigen van bewijslast door een ambtenaar en een bestuurder van die gemeente: 'achteraf repareren' noemt men dat eufemistisch.
Door WD op
Achja, daar is het CDA weer (zeker in het zuiden dezelfde categorie als VVD)
Door p op
Tja, andere zuidelijk gelegen onderdelen van het Koninkrijk worden voor minder onder curatele uit Den Haag geplaatst...
Door Links of rechtsom op
Wat zich afspeelt in Maastricht toont behoorlijke gelijkenis met een recent dossier in Venlo waar gemeentelijk vastgoed ver onder de vraagprijs is verkocht aan een zoon van een wethouder. Inderdaad is het de voormalige gedeputeerde die daar nu als gemeentesecretaris eveneens bovenaop zit en acht jaar geleden als wethouder voor hetzelfde dossier verantwoordelijk was.

De wethouder heeft ook nog eens aangegeven persoonlijk interesse te hebben in een project van te ontwikkelen vastgoed waar zij zelf bestuurlijk opdrachtgever van is. Dat project blijkt de enige inschrijver te zijn.

https://www.consultancy.nl/nieuws/14834/gemeente …
Door Ben (jurist) op
Uiterst merkwaardig dat er een zogenaamde reactie van de heer Bovens onder dit artikel staat. Deze zal toch niet zelf zo reageren op een artikel dus ik ga ervan uit dat dit iemand is die pretendeert de heer Bovens te zijn. Als dat laatste zo is kan die reactie toch niet blijven staan?
Door Neet oet Venlo op
Je zal maar instemmen met dat je gedeputeerde gemeentesecretaris wordt in de gemeente waar hij eerder als wethouder in dossiers al puin heeft gebouwd. Dan kun hij als gemeentesecretaris zijn dossiers als wethouder ambtelijk beïnvloeden en de geldstromen waar hij als gedeputeerde richting diezelfde gemeente voor heeft gezorgd dekken hem wel. Dan hebben we het nog niet eens over de onrechtmatige inhuur bij projecten waar hij als portfeuillehouder voor verantwoordelijk was, samen met Koopmans en Bovens, zoals Greenport Venlo.

Met drie petten op hoef je je geen zorgen meer te maken over dat misstanden boven water komen.
Door Bezorgde inwoner op
Het wordt van kwaad tot erger.
Eerst adviseert dhr. Bovens de burgemeester dat het allemaal niet zo’n kwaad kan. Vervolgens levert dat (terecht) allerlei vragen op en dat zegt dhr. Bovens dat hij “net als de meeste Nederlanders pas eind 2018 weet kreeg van de verwikkelingen rondom het SSC ZL”.
Dat klinkt hoogst ongeloofwaardig, aangezien we het hier over de commissaris van Limburg hebben en de provincie een ex-deelnemer aan het SSC ZL is.
En áls hij het dan inderdaad niet heeft geweten, dan wordt hij toch geacht de sensitiviteit te hebben om iets meer feitenonderzoek te doen. Vreemd vreemd vreemd......
Door Adriaan Zwaag op
CdK Bovens gaat keer op keer in de fout:
* bij de wethouderscrisis in Brunssum
* bij de burgemeestersbenoeming in Heerlen
* bij de aankoop van huizen door burgemeester Maastricht

Zo'n man is toch niet meer te handhaven op deze belangrijke post?
Door Neet van Maastreech op
In Limburg worden integriteitskwesties en misstanden m.b.t. bestuurders vaak jarenlang nonchalant weggewuifd, waardoor Limburg Limburg blijft: ambtelijke en bestuurlijke inteelt. Als klokkenluider mag je rustig benadeeld worden door een gedeputeerde: Bovens vindt het zijn zaak niet. Hetzelfde kan gezegd worden over de werk- en stuurgroep Integriteit Limburg: je reinste bourgondische fopspeen. Meldingen worden voornamelijk afgevangen en geneutraliseerd om vevrolgens onder het bestuurlijk tapijt te worden geveegd. Transparantie en verantwoordelijkheid zijn ver te zoeken.

Het was ook Bovens die recent samen met Koopmans opkwam voor alle onrechtmatige inhuur van ex-bestuurders via de provincie. Dat Limburg Limburg blijft en zo ook zijn stempel heeft in de rest van het land is aan die houding te danken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers