of 63908 LinkedIn

‘Cordon sanitaire’ rond Bloemendaalse fractie

Ambtenaren in de gemeente Bloemendaal zijn de bejegening door de twee fractieleden van Hart voor Bloemendaal zat. In een gezamenlijke brief vragen burgemeester, wethouders en de ambtelijke top aan de gemeenteraad om aanvallen op ambtenaren publiekelijk af te keuren en omgangsvormen aan te scherpen. Hart voor Bloemendaal vindt dat ambtenaren geen 'cordon sanitaire' rond een politieke partij horen te leggen.

Ambtenaren in de gemeente Bloemendaal zijn de bejegening door de twee fractieleden van Hart voor Bloemendaal zat. In een gezamenlijke brief vragen burgemeester, wethouders en de ambtelijke top aan de gemeenteraad om aanvallen op ambtenaren publiekelijk af te keuren en omgangsvormen aan te scherpen. Hart voor Bloemendaal vindt dat ambtenaren geen 'cordon sanitaire' rond een politieke partij horen te leggen.

'Contact niet respectvol'

In de brief wijzen de ondertekenaars erop dat het ondersteunen van het college bij vergaderingen van commissies en de gemeenteraad een vast onderdeel is van het werk van ambtenaren en hun ondersteunende werkzaamheden tot aan de verkiezingen van 2018 ‘zonder noemenswaardige problemen’ gingen. Maar met de fractieleden van Hart voor Bloemendaal is het contact niet goed en respectvol. Sinds de verkiezingen bestaat Hart voor Bloemendaal niet alleen meer uit Marielys Roos (bekend van het boek ‘Alles is hier geheim’ over de Bloemendaalse politiek en de veroordeling wegens het schenden van het ambtsgeheim), maar ook uit Rob Slewe (bekend van de zaak-Elswoutshoek).

Aantal integriteitsmeldingen 'buitenproportioneel'
‘Ambtenaren krijgen in de raad of commissie persoonlijke aanvallen van deze raadsleden te verduren en worden zo de politieke arena ingetrokken’, aldus de briefschrijvers. Ook krijgen ambtenaren vaak een klacht of integriteitsmelding van hen aan de broek. ‘Het aantal klachten en integriteitsmeldingen jegens ambtenaren door de fractie van Hart voor Bloemendaal is buitenproportioneel.’ Ook op social media worden ambtenaren door hen ‘publiekelijk belachelijk gemaakt, beschimpt of gepersifleerd’. ‘Deze manier van doen van de raadsleden van Hart voor Bloemendaal jegens onze ambtenaren is een zeer onwenselijke ontwikkeling die niet thuishoort in de lokale democratie. Dat moet stoppen!’

'De rek is eruit'
Deze ‘onveilige’ en ‘onprettige’ manier van werken zou een grote impact hebben op medewerkers, ‘hindert het adviseren’ en ‘tast de goede eer van het ambtelijk apparaat’ aan. ‘Onze medewerkers zijn bijzonder weerbaar en loyaal, maar de rek is er zo langzamerhand uit. Wij maken ons hier ernstig zorgen over. Wij staan voor onze mensen en wij zijn ervan overtuigd dat de gemeenteraad dat ook doet.’ De bestuurders en ambtenaren vragen de raad om de brief te agenderen en waar ambtenaren worden aangevallen dit samen met het college publiekelijk af te keuren. Ook is het verzoek aan de raad om de omgangsvormen aan te scherpen en daarover in de openbaarheid afspraken te maken.

'Boycot'
Hart voor Bloemendaal spreekt op zijn website over ‘een boycot van onze fractie’ en ziet dit als ‘een stap die burgemeester Roest heeft gezet’. De fractie noemt de klacht dat ambtenaren zich onveilig voelen ‘onzin’. ‘Wij hebben vragen gesteld over het handelen van enkele topambtenaren. Ambtenaren die valsheid in geschrifte plegen, die onwaarheden verkondigen, maar ook ambtenaren die op het hoogste niveau in de organisatie onzorgvuldig omgaan met WOB-verzoeken, termijnen niet in acht nemen of misbruik maken van hun machtspositie, moeten zich niet kunnen beroepen op een onveilige werksituatie omdat raadsleden misstanden aankaarten bij het college. Misbruik en misstanden moeten kunnen worden benoemd.’

'Geen cordon sanitaire'
Verder wijst de fractie erop dat de brief is ondertekend door vijf topambtenaren. ‘Daarmee zuigt B&W deze ambtenaren zelf de politiek in en doen die ambtenaren daar vrolijk aan mee.’ Verder zouden ambtenaren ook regelmatig in de raad het woord voeren voor burgemeester of wethouders. ‘Dat vinden wij niet wenselijk, behalve wanneer het om een zeer technisch ingewikkeld vraagstuk gaat. Politiek verantwoordelijken horen het woord te voeren en niet de ambtenaren.’ Ambtenaren horen geen cordon sanitaire rond een politieke partij te leggen en het college evenmin, vervolgt de fractie. ‘Integriteit is een serieus onderwerp en door dit soort acties wordt het niet beter in Bloemendaal, maar eerder slechter.’

De brief zit bij de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van donderdag 30 januari.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Southern Comfort op
Ambtsmisdrijven waarvoor een aangifteplicht geldt voor ambtenaren en colleges worden ook zo goed als nooit afgestraft. Tenminste in het algemeen vanaf managementniveau; die ambtenaren weten simpelweg teveel over interne misstanden. Als een topambtenaar al niet meer te handhaven is verdwijnt die via de zijdeur met een riante vertrekregeling of naar een volgende (interim)functie met hulp van de werkgever. Lagere uitvoerende ambtenaren zijn meestal wel altijd de klos; die worden volledig afgebrand.

Wat zich op Rijksniveau afspeelt (belastingdienst, min. J en V speelt uiteraard ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Door Southerm Comfort op
' Ambtenaren die valsheid in geschrifte plegen, die onwaarheden verkondigen, maar ook ambtenaren die op het hoogste niveau in de organisatie onzorgvuldig omgaan met WOB-verzoeken, termijnen niet in acht nemen of misbruik maken van hun machtspositie...'

Zeer herkenbaar. Dit is inderdaad aan de orde van de dag bij overheden waar al jarenlang een volledig ontspoorde bestuurscultuur heerst. Elke kritiek daarop , elke klacht en melding over integriteitschendingen wordt toegedekt omdat de ambtenaar veelal juist in opdracht handelt van bestuurder(s). Het algemeen belang is volledig uitgehold en persoonlijke belangen (politieke sensiviteit) staan voorop.
Door Fred op
@ bongers, generaliseren is te makkelijk
@ Jan, deze moeizame verstandhouding komt voort uit een hele lange voorgeschiedenis, die ook al niet de hoofdprijs verdiende. Zijn burgemeesters op gesneuveld.
Toen ontstond er uit onmacht een nieuwe politieke partij en die slechte verstandhouding ettert domweg voort.
Door Michel (lezer) op
Hart voor Bloemendaal roept dat er sprake is van een cordon sanitaire. Ze worden echter aangesproken op o.a. de omgangsvormen, dat lijkt me toch iets heel anders dan een politieke blokkade.
Door Ben (jurist) op
Ik vind niet dat ambtenaren een dergelijke brief moeten sturen. Als er sprake is van een onheuse bejegening van ambtenaren dan is het aan de desbetreffende portefeuillehouder of het college om dit in de raad ter sprake te brengen door het te agenderen. Daarbij moet duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen toon en oneigenlijke beschuldigingen. Niets staat een ambtenaar in de weg om in het geval van een valse beschuldiging een procedure wegens smaad op te starten. Maar op voorhand mag je geen enkele partij uitschakelen die op democratische wijze in de raad is gekomen en een achterban heeft. Terughoudendheid dus vanwege inachtneming van onze democratie. persoonlijke antipathie mag geen rol spelen. En ambtenaren; terug in je hok, geen briefjes schrijven maar aan het werk.
Door Wouter Boonstra (Redacteur) op
@Justus De reactie van 'bongers' stond er dubbel in en is per abuis door twee verschillende personen twee keer verwijderd in plaats van een keer. Bij deze is de reactie weer teruggeplaatst.
Door Justus op
Daar gaan we weer: Opnieuw worden reacties, die sommige niet welgevallig zijn, door de redactie van BB verwijderd. Vrijheid van meningsuiting op BB? Een lachertje. Want ik zeg de verwijderde reactie volledig na: Er wordt heel wat afgelogen door ambtelijke diensten. 1 voorbeeld: In november 2019 schreef Grapperhaus dat er 1 document was gevonden over een 'bemoeienis van de top van het ministerie van Justitie met de zaak Widers. Dat verzon hij niet zelf, dat schreef hij op instigatie van zijn ambtenaren. En wat schrijft Grapperhaus 2 maanden later: Er zijn 475 documenten gevonden. 475 in plaats van 1. De ambtelijke dienst dacht met een gore leugen de minister uit de wind te kunnen houden. Maar dankzij vasthoudende journalisten en de WOB komen de echte feiten toch boven water. De redactie van BB heeft nog nooit een zaak 'boven water' gekregen. Zij papegaait slechts de 4e macht na. En verwijdert onwelgevallige reacties. Ik ben dus benieuwd...
Door J.Good (Directeur Democratie) op
In de plaatselijke en landelijke politiek is de onrechtmatige methode cordon sanitaire ,aan de orde van de dag .Dat valt niet te ontkennen ,want het is voornamelijk een methode gehanteerd door de coalitiegenoten VVD ,CDA,PvdA,.Dus Bloemendaalse reageerders ; geen ontkennen aan .Het word tijd dat de bevolking dit allemaal in gaat zien ,en bij volgende landelijke en gemeente verkiezingen al die machtswellustelingen wegstemt .Ondemocratisch ,en zelfs Dictatoriaal zijn deze smerige streken te benoemen ,gauw afstraffen !
Door Karel op
@Peters87. En wie zegt dat wat die raadsleden beweren over Bloemendaalse ambtenaren juist is?
Door Peter87 (Pensionado) op
@bongers: waar haalt deze persoon de kennis vandaan om generaliserend te stellen, dat het "plegen van valsheid in geschrifte en onwaarheden vertellen, komt niet alleen in Bloemendaal voor maar in heel veel ambtelijke diensten"?
Heeft deze persoon bij alle overheidsorganen (op wetenschappelijke basis) onderzoek gedaan om dit zo stellig te beweren?
Schaamt u om dit hier als reactie, die op waarheid zou berusten, op te schrijven: dit is heel slecht voor de sfeer in ons land!
Ik hoop ook dat de moderator van deze website zijn reactie veroordeelt en wellicht verwijdert.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers