of 64231 LinkedIn

Co-creatie slaat aan bij cao-onderhandelingen

Hakken in het zand, geen duimbreed toegeven. Die weinig vruchtbare wijze van onderhandelen wordt bij de nieuwe gemeente- en provincie-cao vervangen door co-creatie: samen oplossingen verzinnen. Werkgevers en werknemers zijn enthousiast.

Hakken in het zand, geen duimbreed toegeven. Die weinig vruchtbare wijze van onderhandelen wordt bij de nieuwe gemeente- en provincie-cao vervangen door co-creatie: samen oplossingen verzinnen. Werkgevers en werknemers zijn enthousiast.     

Spannende finale

Het uitwisselen van standpunten en je ingraven. Traditioneel is dit de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden tot stand komen tussen werkgever en werknemer. De strijd om de loonsverhoging mondt uit in een spannende finale waar, door alle compromissen, niemand uiteindelijk als een échte winnaar uitkomt.  Andere niet-financiële thema’s zoals persoonlijke ontwikkeling of mobiliteit vinden werknemers ook belangrijk maar zijn uiteindelijk vaak bijzaak.

Draagkracht
Hoe anders gaat het eraan toe bij co-creatie. Dat is erop gericht om succesvol samen te werken met een diversiteit aan betrokkenen. Het doel is om elkaar vanuit verschillende achtergronden te inspireren en samen oplossingen te ontwikkelen waar zoveel mogelijk overeenstemming bestaat. Door in een voortraject zoveel mogelijk betrokkenen van alle rangen en standen mee te laten praten krijgt de collectieve arbeidsovereenkomst meer draagkracht en dus meer waarde, is de overtuiging van de betrokken partijen.

Zwart-wit
‘Het proces is niet langer zwart-wit,’ stelt Richard van der Mast van het  IPO. ‘Werkgevers krijgen een beter beeld van de werkvloer en werknemers krijgen meer begrip voor bepaalde beslissingen. Dat zorgt voor een hele sterke basis voor een duurzame cao met een veel groter draagvlak.’ Kort gezegd komt co-creatie erop neer dat de partijen elkaar juist bij de inhoudelijke onderwerpen proberen te vinden. Van der Mast: ‘Er wordt heel specifiek gekeken waar de gezamenlijkheid ligt. En dat is een heel ander uitgangspunt dan positioneel onderhandelen, waarbij alle partijen al met harde eisen vanuit de achterban aan tafel komen zitten.’
 

Nadelen
Van der Mast, die al sinds 2011 namens de werkgever aan de onderhandelingstafel zit, geeft toe dat er ook bepaalde nadelen aan samen co-creëren zitten. ‘Het kost meer tijd. Je brengt meer mensen in stelling en gaat meerdere malen met elkaar in gesprek. Een ander punt is dat de uitkomst niet vastligt en dat is spannend, ook voor ons, als werkgever. Je moet je standpunten loslaten en dat is nieuw.’ Maar de voordelen zijn groter. ‘Op deze manier samen de inhoud bepalen levert veel meer op. Er wordt een steviger fundament gebouwd. Op deze manier gaat een cao veel langer mee.’


Wisselgeld
Het belang van de overheden is dat de cao hen helpt om op tijd in te spelen op veranderingen in de samenleving. Ambtenaren vinden het belangrijk om een cao te hebben waarbij ze regie hebben over hun werk en carrière. En dat zijn geen lichte kwesties die als ‘wisselgeld’ gebruikt kunnen worden bij keihard zakendoen, zien ook de werkgeverspartijen in.
 

Voorzichtige stappen
Ook CNV-bestuurder Patrick Fey zit voor de nieuwe gemeente-cao midden in het co-creatieproces en heeft vertrouwen in de nieuwe benadering. ‘We hebben bij de vorige onderhandelingen bedongen dat de nieuwe cao door co-creatie tot stand zou komen. Er waren bepaalde onderwerpen waar we bij de vorige lastig uitkwamen’, vertelt de vakbondsbestuurder. ‘Met behulp van co-creëren hebben we met name bij de thema’s flexibele arbeidscontracten, verlofregelingen en bewust belonen al voorzichtig stappen gemaakt.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 4, 10 februari 2017

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim op
Begrijp ik nu goed dat twee van de drie zaken die bij co-creatie besproken zijn (flexibel belonen en verlof) al bij voorbaat zijn afgeschoten, nog voordat de Cao-onderhandelingen zijn begonnen? Dan slaat co-creatie kennelijk toch niet zo aan als de titel van dit stuk wel doet vermoeden.
Door Ger van Bakel ((abeidsvoorwaarden)adviseur FNV Overheid) op
Leuk die co-creatie maar bemens dit dan ook van uit de verschillende geledingen met mensen die verstand van zaken hebben en die een wat bredere kijk hebben op de verschillende zaken. Het moet ook een delegatie zijn die met een zeker mandaat aan de overleggen deelneemt.
Door bosma (ambtenaar) op
Zodra de mate van loonsverhoging onder de 'co-creatie' valt mag er wat mij betreft tot in lengte van dagen 'co-gecreeerd' met Roel Cazemier en de zijnen. Maar tot die dag is het hobby van p&o-ers die denken dat ze werkgevertje kunnen spelen, vakbondsmensen die niet meer weten hoe ze een achteban moeten opstoken en Roel Cazemier die het lachend gade staat te slaan.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Oh wat doen we weer zielig allemaal. Het is ook weer zo'n nietszeggende mediaterm, maar het is goed dat de vakbonden ook eens verder kijken dan hun starre neus lang is. Om die reden ben ik afgehaakt als actief vakbondslid. Er was nooit oog voor de immatriële zaken als opleiding, ontwikkeling en het bevorderen van de eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid.
Nou, in praktijk zal het nog wel 10 jaar duren voordat die starre bobo's hun koers hebben bijgesteld...
Door Diane Bergman (Interim communicatieprofessional) op
Is er iets bekend over de rol van een communicatieprofessional in dit proces?
Door henk op
Gemeenteambtenaar: armoe troef! Je zult maar gemeente ambtenaar zijn. Al 10 jaar op de 0 lijn, veel minachtende reacties van familie en vrienden, minachting van b&W en gemeentebestuur, etc... En dan ook nog een vakorganisatie die niets voor je doet, tel uit je verlies. Ik wil alle jongeren adviseren: GA NOOIT BIJ EEN GEMEENTE WERKEN!
Door anand (adviseur) op
Beste mensen, wij gaan echt de 1% niet halen.
Het is mij een raadsel waarom de compensatie verhoging pensioenpremie voor politieagenten, onderwijzers en ambtenaren niet voor het klootjesvolk dat bij gemeenten werkt geldt.
Het rijk doet wel sympathiek met de opmerking dat de ambtenaren te lang op de nullijn hebben gestaan, maar dit geldt dus (alweer) niet voor de gemeente ambtenaren.
Hoe is dit nog uit te leggen?
Door John (Toezichthouder) op
Graag eerst een compensatie voor de extra pensioenpremie die we moeten betalen. Rijksambtenaren worden hiervoor gecompenseerd, dus wij ook. Daarnaast een loonsverhoging van 2,5% zoals de inzet van het FNV is.
Door rinie (gemeenteambtenaar) op
Hoe zo co-creatie. Werkgevers hebben al aangegeven dat deel( verhoging werkgeversdeel pensioenpremie) al onderdeel uit maakt van de onderhandelingen.
Ben zelf lid FNV vorig week aangegeven, bij leden raadpleging, wat mijn mening is over hun inzet (niet akkoord).
Door Gerben op
Terugkijkend in het archief van BB. Onder alle items die betrekking hebben CAO-gemeenteambtenaren is een duidelijke rode draad zichtbaar.

Genaamd: Scepsis. In mijn bescheiden optiek is gelet op de simpele feiten deze scepsis volledig terecht!

Rechtsongelijkheid (zie vanaf 2008 de CAO's van rijks- en provinciale overheid alsook die van bestuurders en zet dat eens af tegen dat van de gemeenteambtenaar) en een gebrek aan vertrouwen en waardering en dit alles in een faire onderhandeling zijn hieraan debet. De feiten wijzen het keer op keer uit. Zo ook in 2017.

Dit verandert niet met een stel werkgevers volgende P&O-érs aan tafel die met diverse petten oplopen en meer waarde hechten aan nog meer instrumenten in hun uitdijende koffer dan een simpele loonontwikkeling waar iedere gemeenteambtenaar goed beschouwd al sinds 2003 met smart op zit te wachten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers