of 60220 LinkedIn

Cijfers externe inhuur gemeenten in kaart

Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van overhead en externe inhuur zijn als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten die verplichte cijfers over de inhuur van externen niet of niet volledig in de begroting heeft staan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt gemeenten voortaan hoeveel extern personeel zij inhuren. Dat moet de lokale overheden dwingen hun cijfers op orde te brengen. 

CBS in opdracht van Binnenlandse Zaken

Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van overhead en externe inhuur zijn als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten die verplichte cijfers over de inhuur van externen niet of niet volledig in de begroting heeft staan.

In de praktijk ontbreken cijfers, kloppen veel getallen niet of zijn de cijfers niet actueel. Zo had een kwart van de gemeenten helemaal geen gegevens gepubliceerd over hun inhuur van extern personeel. Ook gemeenten die wel cijfers rapporteerden, gingen de mist in. Bij narekenen van de cijfers, bleken ze soms niet te kunnen kloppen.

Deels wordt het probleem om de cijfers te achterhalen en met elkaar te vergelijken veroorzaakt door het feit dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe ze hun rapportage inrichten. De Open State Foundation riep de minister van Binnenlandse Zaken ervoor te zorgen de data beter toegankelijk te maken en ze voortaan centraal te verzamelen en te ontsluiten. Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat het CBS deze zogeheten beleidsindicatoren structureel gaat opvragen en publiceren.

Eerder is uit de Personeelsmonitor van het A+O fonds Gemeenten gebleken dat de uitgaven aan inhuur van externen in 2017 was gestegen. In dat jaar besteedden gemeenten gemiddeld 17 procent van de totale loonsom aan externe inhuur, een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van 2016. De uitgaven aan inhuur is het grootst bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: 20 procent van de totale loonsom in 2017. In 2013 bedroeg de externe inhuur nog 11 procent van de totale loonsom. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos op
Aanvulling op vorige bericht: ontwikkeling omvang personeelsbestand overheden 2017 tov 2006 (CBS):
Rijk -1957 (-1,63%)
Gemeenten - 32539 (-18,32%)
Provincies - 2821 (-21,15%)

I rest my case.....
Door Jos op
Geweldig dit soort cijferneukerij. Kan iemand mij dan vertellen wat er met deze "beleidsindicatoren" over externe inhuur gedaan wordt. Wat zegt dat nu: 20% van de totale loonsom gaat op aan inhuur? Overheden vegen toch al hun gat af met fatsoenlijk personeelsbeleid en personeelsplanning en hebben flex en tijdelijkheid tot het hoogste goed verheven. De rijksoverheid voorop, al hebben die de krimp van het overheidsapparaat vooral afgewenteld op lagere overheden met alle gevolgen van dien. Dus dit soort control-geblaas doet op zijn minst een beetje ridicuul aan....
Door Controle alleen mogelijk bij transparantie op
Gemeente Leidschendam-Voorburg had bijv.over 2017 ruim 11 miljoen inhuur voor in hoofdzaak reguliere taken. Ze weigert openheid te geven. Begrotingsbehandeling gebeurt bijv. niet meer plenair in raads- of cie.vergadering, maar met een informeel "5 minuten tafeltjesgesprek" tussen ambtenaren en individuele raadsleden. Onder vier ogen en geen verslaglegging. De hamerstukbehandeling vindt vervolgens plaats op een overvolle agenda met ook andere belangrijke punten. Waar blijft het toezicht van Gemeentefinancien van de provincie en vd gemeentelijke rekenkamercommissie? Wob-verzoeken worden genegeerd en procedures duren 1,5 jaar en kosten 170 euro griffierecht. Wet dwangsom niet tijdig beslissen weer snel van toepassing verklaren en jurisprudentie m.b.t. inrichting beschikbaarheid gegevens aanpassen. Mandatering besluitvorming gebeurt op laag niveau; ook aan i huurders. Na hun vertrek ligt verantwoordelijkheid op het kerkhof.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!