of 63606 LinkedIn

Ambtenaren: minder ambtenaren kan

Het gemeentelijk ambtenarenapparaat zou best met minder mensen kunnen werken, vindt een meerderheid van de ambtenaren. Zolang het maar om personeel gaat van andere afdelingen. Want op de eigen afdeling kan geen mens worden gemist.
9 reacties
Het gemeentelijk ambtenarenapparaat zou best met minder mensen kunnen werken, vindt een meerderheid van de ambtenaren. Zolang het maar om personeel gaat van andere afdelingen. Want op de eigen afdeling kan geen mens worden gemist.

Inkrimpen
Het programma Vernieuwing Rijksdienst moet leiden tot het terugdringen van het ambtenarenkorps met 12.700 personen, oftewel een vijfde van het totale ambtenarenapparaat bij het rijk. Binnenlands Bestuur legde de gemeenteambtenaren een enquête voor met vragen over de mogelijkheid van inkrimping van het ambtenarenapparaat op lokaal niveau.

Niet hier
Een kleine meerderheid van de 258 respondenten blijkt ervan overtuigd te zijn dat het gemeentelijk apparaat best met minder ambtenaren toe kan. Maar dan gaat het in het algemeen wel om mensen die werkzaam zijn op andere afdelingen dan die van de respondent zelf. Want zodra bezuinigen op personeel de eigen afdeling zouden kunnen treffen, is plotseling 72 procent van de ambtenaren van mening dat het niet mogelijk is met minder mensen te werken. Inkrimpen kan, maar niet hier, zo vinden de respondenten.

Werkdruk
Tweederde van de ambtenaren ervaart de werkdruk bij gemeenten als hoog. Slechts drie procent meent dat er sprake is van een lage werkdruk. Overigens is zestig procent van de ambtenaren van mening dat de werkdruk kan worden verminderd door efficiënter te werken.

Verdeling
De ambtenaren menen over het algemeen dat de werklast niet altijd eerlijk is verdeeld over de afdelingen. Slechts 14 procent vindt dat er sprake is van een eerlijke verdeling. Zeventig procent constateert dat de werkdruk op verschillende afdelingen uiteen loopt. Zeventien procent meent dat er structureel sprake is van een oneerlijke verdeling.

Slagvaardig
Wanneer het gemeentelijke ambtenarenapparaat met eenzelfde inkrimping te maken zou krijgen als de rijksdienst – twintig procent – dan zou dat er volgens het overgrote deel van de ambtenaren (89 procent) toe leiden dat er vertraging optreedt in allerlei processen.  Een ruime meerderheid van 57 procent meent zelfs dat er veel taken stil zouden komen te liggen. Slechts vijf procent van de ambtenaren denkt dat een bezuiniging op het ambtenarenapparaat zonder negatieve effecten mogelijk is, terwijl zestien procent denkt dat een verkleining van het ambtenarenapparaat een positief effect heeft en de organisatie slagvaardiger zou maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S. Tatistiek (Ambtenaar) op
Lol een conclusie getrokken op basis van 258 respondenten die via een beperkte meerkeuzevraag kon antwoorden. Dat is ongeveer 0,14% van het totaal aantal ambtenaren.
Ja ja...fail safe...

Niet echt betrouwbaar onderzoekje.
Natuurlijk dient het wel een agenda en wordt daarom hier ook gebracht met enige autoriteit.

belachelijk
Door Jeroen (manager) op
ben het eens met Wietse, Rijk en Provincie wat minder overdaad. Bij gemeenten minder inhuur van externe deskundigheid en back to basics. Dienstverlening op maat en medewerkers die weten wat ze doen én wat ervan ze verwacht wordt. Scheelt kosten en frustratie.
Door Carin (P&O-adviseur) op
Volgens mij hebben we te maken met tegenstrijdge zaken. Aan de ene kant moeten we langer doorwerken, maar dan is het nog maar de vraag of we aan de andere kant ook langer door kunnen.werken.
Door wietse (ba) op
gewoon de bezem door de ministeries , dus minder regels, dan komen de bezuinigingen bij de gemeente vanzelf
Door Sietze Kamstra (P&O adviseur) op
Natuurlijk kan het altijd met minder ambtenaren, maar laten we nu eens naar de kwalitatieve kant kijken dan alleen praten over kwantiteit
Door beekman (vz ondernemeingsraad) op
Zo'n resultaat zegt mij weinig. Zolang er enorme verschillen zitten in aantallen ambtenaren per duizend inwoners van 11 per duizend tot 5 per duizend, dan is snel duidelijk waar bezuinigd kan worden. Bij de kleine gemeenten waar vaak rond de 5 per duizend zitten kan dan beslist niet meer bezuinigd worden. Alleen die zullen ook wel weer de klappen krijgen omdat die in den Haag en bij het gemeentefonds niet gehoord worden. Terwijl de grote steden miljoenen over houden op de WMO verliezen veel kleine gemeenten tonnen aan diezelfde WMO zonder compensatie. En dan niet te vergeten de miljardenoverschrijding bij de aanleg van de metro, waar we ook weer collectief voor moeten opdraaien. Blijf hier maar eens positief onder!
Door Carine Jamin (Senior communicatie adviseur) op
Als voormalig gemeenteambtenaar kan ik me vinden in de onderzoeksresultaten. De werkdruk verschilt enorm per afdeling. Daarbij weet het management over het algemeen te weinig van de inhoud van het werk, waardoor de controledrang toeneemt en daarmee de bureaucratie. Daarnaast wordt er in gemeentes op hoog niveau nauwelijks tot niet nagedacht over een effectieve organisatie van werkprocessen. Iedereen doet maar wat. En tenslotte vinden gemeentes hun 'beleid' belangrijker dan hun wettelijke taken. Daardoor zijn er heel veel beleidsambtenaren die elke keer weer iets nieuws verzinnen en wordt er bezuinigd op de uitvoering. Met als gevolg dat je als burger genoegen moet nemen met slecht geschreven brieven en lange wachttijden voor vergunningen. Soms lijkt het wel alsof dat soort werk te min is.
Door Morsnova op
Ik ben het gedeelteijk eens met Haganum. Zeker die oproep tot meer vrolijkheid. Ik denk inderdaad dat we met veel minder ambtenaren toe kunnen. Bij de uitvoerende afdelingen is de personeelssterkte in orde, zij het dat doelmatigheid nog een issue is, en soms ook de prikkel tot werken. Met Haganum vind ik, dat er teveel beleidsambtenaren zijn en dat is een gilde, dat zichzelf in stand houdt. De managementcultuur mag wel veranderen, want daar is het kommer en kwel. Verder zijn er veel ambtenaren alleen belast met controle van het werk van anderen. Daar kan ook goed het mes in.
Door Hannes Haganum (ambtenaar en lezer) op
Waarom willen politici en beleidsmedewerkers steeds weer nieuwe projectgroepen en organisaties opzetten voor het bedenken van problemen en oplossingen waar niemand in de maatschappij op zit te wachten ? Het hele idee van de Krachtwijken is exemplarisch. Er mag niet worden gesproken over integratie- en verloederingsproblemen, dus gaan we miljardenplannen ontwikkelen om nieuwe en onbetaalbare woningen te bouwen. Aan verbetering van de sociale cohesie, waarbij je eerst het probleem moet benoemen en vaststellen, doet de overheid gemakshalve niets. En het gaat steeds verder, zelfs volksbuurten waar mensen nog met plezier wonen, moeten tegen de vlakte, omdat beleidsambtenaren hebben bedacht dat dat beter is voor het welzijn van die mensen. Als de overheid vervolgens de hele vergader- en notacultuur opzij zet, dan kun je in Nederland makkelijk met 35 procent minder ambtenaren toe. In feite kun je waarschijnlijk 60 procent missen, maar de overheid zal ook flink moeten investeren in extra politie- en onderwijspersoneel. In onderhoud, natuur- en landschapsbeheer en welzijn zal ook geïnvesteerd moeten worden. Kortom, de crisis biedt ook kansen ! En graag wat meer vrolijkheid in dit land van sombermansen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers