of 62812 LinkedIn

Cao voor gemeenteambtenaren

De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1 procent en per 1 april 2015 met 50 euro per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van 350 euro.

Gemeentekoepel VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1 procent en per 1 april 2015 met 50 euro per maand. In oktober 2014 volgt een eenmalige uitkering van 350 euro.

Mobiliteit

Per 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd, zo heeft de VNG dinsdag bekend gemaakt. Het individueel keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemer voor meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk zorgt voor minder regels en zal de mobiliteit van medewerkers bevorderen, stelt de VNG.


Stageplekken

Verder hebben bonden en de VNG afgesproken om minimaal 1500 jongeren aan het werk te krijgen. Gemeenten gaan jongeren meer kansen bieden om werkervaring op te doen via werkervarings- en stageplekken. Ook zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.


Modernisering cao

De nieuwe cao gemeenten geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren, gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016. ‘Partijen hebben een belangrijke stap gezet in de modernisering van de cao door invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk’, stelt Roel Cazemier, werkgeversvoorzitter van de VNG, in een reactie op het bereikte akkoord.


Staking

Over de nieuwe cao is ruim 1,5 jaar onderhandeld. Medio maart kondigden de bonden acties aan, omdat de VNG niet wilde ingaan op de eis voor structurele loonsverhoging. De bonden eisten een loonsverhoging van 2,5 procent in 2013 en 3 procent in 2014. In aanloop naar de landelijke stakingsdag 18 juni werden her en der acties gehouden en legden ambtenaren in verschillende steden het werk neer. Daags na de landelijke stakingsdag ontvingen de bonden een uitnodiging van de VNG om verder te praten. Beide partijen wilden voor de zomervakantie tot overeenstemming komen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door steven op
de werkgelegenheid voor jongeren, en dan in de vorm van stage en werkervaringsplekken. Dat is toch geen werkgelegenheid, dat is bezuinigen! Onze gemeente past deze tactiek in tijden van bezuinigingen al toe, gaan wij nog meer stagiaires in dienst nemen?
Door Hans de Vries (medewerker gemeentearchief) op
Zeer schamel resultaat. Ik ga hier als vakbondslid niet mee accoord. Dames en heren van de vakbonden en college van arbeidszaken kunnen wat mij betreft terug naar de onderhandelingstafel.
Door Gerben op
En dat is structureel. Dus niet EENMALIG
Door Criticus (Ambtenaar) op
Het opzeggen van mijn lidmaatschap bij de vakbond, levert mij een netto loonsverhoging op van 1%.
Ik ga daar toch serieus over nadenken.
Door zigzag (MVA) op
WAAR BLIJFT EEN INHOUDELIJK REACTIE VAN DE BOND OP AL HET KRITIEK..??!!!!

Ik voel mij in elk geval DUBBEL genaaid, partner is namelijk ook ambtenaar..!!!!!
Door Wim op
Als je een loonsverhoging van 17 euro bruto per maand een geweldig onderhandelingsresultaat vindt, dan ben je kennelijk heel snel tevreden. Gelukkig voor De Haas, is zijn loonsverbetering een stuk hoger uitgevallen, dus ja, waar zou je je druk om maken? Als de vakbondsleden dit akkoord goedkeuren, ligt mijn opzegging in ieder geval klaar. Kennelijk is de vakbond de contributie niet eens meer waard.
Door sander op
Na aftrek van mijn vaste lasten en de kosten van woonwerkverkeer/parkeerkosten (die de gemeentelijke werkgever niet vergoedt) houd ik elke maand niets over om van te leven. Ik leef dus van het vakantiegeld en de belastingteruggave over mijn hypotheek die gelukkig nog niet afgeschaft is. Wat een vetpot. En dan een CAO afsluiten die de inflatie niet eens dekt. Wat een armoede. Dat terwijl veel gemeenten nog steeds bakken vol geld uitgaven aan allerlei politiek gehobby, zoals forse subsidies voor evenementen, citymarketing en prestigeprojecten als elektrische voertuigen. Er is dus geld genoeg bij de meeste gemeenten, zeker bij de gemeenten die de afgelopen jaren het personeelsbestand fors ingekrompen hebben (bij mijn gemeente inmiddels -25%, heel sluipenderwijs).
Door Alex op
Wat een slecht resultaat. Ik snap ook niet dat de vaknbonden nog mogen onderhandelen; er is in deze gemeente vrijwel niemand nog vakbondslid, en die laatste leden zijn ze nu vast ook kwijt. Dat verhaal van die stakende vuilnismannen slaat ook nergens op; de meeste gemeenten hebben niet eens vuilnismannen meer in dienst, die taak is geprivatiseerd. Hetzelfde geldt voor andere lage functies, zoals de catering, de schoonmaak en de beveiliging. Die mensen profiteren dus niet van deze CAO. En voor alle hoogopgeleiden is het resultaat bar slecht. Voor hetzelfde werk vang ik bij de provincie, het rijk of in het bedrijfsleven veel meer. Ik heb er spijt van dat ik naar een gemeente overgestapt ben. Zodra de arbeidsmarkt aantrekt, ben ik weg. En hetzelfde hoor ik van vrijwel alle collega's in mijn team. De leegloop zal zeker bij de middelgrote gemeenten (slechter salaris dan de grote steden, en niet de werksfeer van een kleine gemeente) in een zeer hoog tempo gaan verlopen.
Door joj (beledsmedewerker fin) op
Een teken van bijzonder weinig respect van werkgever voor zijn medewerkers in een tijd dat er juist extra inzet van ze wordt verwacht.
Door Betty (trainer) op
Ik heb per 1-6 geen aanstelling meer bij de gemeente en daardoor geen ambtenaar, schaal 9, meer. Waar heb ik nu recht op over de periode 1-1- 2013 tot 1-2014? Met name wat betreft die €50,00 en de uitbetaling achteraf van 350,00. Wie kan mijn dat vertellen?