of 64277 LinkedIn

Cao-overleg gemeenten schiet niet op

De VNG en de vakbonden zijn ook tijdens de vijfde overlegronde niet tot overeenstemming gekomen tot een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

Ook na de vijfde overlegronde over een nieuwe gemeente-cao kwamen de werkgevers en bonden niet nader tot elkaar. Op het loonbod van de VNG gingen de bonden niet in. ‘Dit loonbod staat helaas ver af van de 2,5 procent die de bonden eisen’, aldus de FNV. De bonden hebben aan de werkgeversdelegatie duidelijk gemaakt dat een cao met koopkrachtverlies onacceptabel is. 'Op dit punt staan partijen nog erg ver van elkaar.'

Loonbod
Ook na de vijfde overlegronde over een nieuwe gemeente-cao kwamen de werkgevers en bonden niet nader tot elkaar. Op het loonbod van de VNG gingen de bonden niet in. ‘Dit loonbod staat helaas ver af van de 2,5 procent die de bonden eisen’, aldus de FNV.  De bonden hebben aan de werkgeversdelegatie duidelijk gemaakt dat een cao met koopkrachtverlies onacceptabel is. Op dit punt staan partijen nog erg ver van elkaar.


Niet bekend

‘We hebben hebben rekening gehouden met de ontwikkelingen van het accres van het Gemeentefonds en de stijging van de pensioenpremie’, aldus de VNG. De koepelorganisatie zegt het van belang te vinden om tot een loonafspraak te komen die in evenwicht is met de inhoudelijke afspraken die worden gemaakt. Wat het loonbod is, is niet bekend gemaakt


Payrolling

Behalve de loonsverhoging is ook het terugdringen externe inhuur, en met name payrolling een harde eis van de bonden. ‘We willen niet alleen normatieve uitspraken zien, maar ook harde afspraken die daadwerkelijk leiden tot minder externe inhuur’, aldus de FNV. De VNG verwijst naar afspraken in vorige cao’s die wat hen betreft verder uitgewerkt kunnen worden. ‘Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid blijft lokaal maatwerk.’

Cao is verlopen

Harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling is voor de VNG een belangrijke voorwaarde om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. ‘Deze wens past bij de visie om te komen tot een verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden’, aldus de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De gemeentecao is inmiddels een maand verlopen. Het volgende overleg is volgende maand, op 19 juni.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de Vries (adviseur) op
Uit veel reacties spreekt blijkt dat de in de ogen van velen de VNG de grote boosdoener is. Dat is eigenlijk niet juist. De onderhandelingsinzet wordt niet door de VNG bepaald maar door het College van Arbeidszaken en daar zitten wethouders en burgemeesters in. Het is dus de politiek die de loonruimte bepaalt; daarom is die normalisering ook een volstrekte miskleun als dat zo blijft, maar dat is een andere discussie. De zeer zuinige opstelling van de VNG is dus de zeer zuinige opstelling van onze bestuurders: politiek gemotiveerd want ze zien mede lede ogen begrotingsruimte verdwijnen met elk procent loonsverhoging voor ambtenaren. De wethouders en burgemeesters in het College voor Arbeidszaken waarderen niet de prestaties van ambtenaren maar wegen af: tekorten sociaal domein of loonsverhoging; investeringen in infrastructuur of loonsverhoging etc. etc. Dat noemen we onderhandelen maar feitelijk wordt bij meerderheid van stemmen (democratisch dus) hoeveel een ambtenaar mag verdienen. Dat is misschien logisch in de ogen van velen maar met onderhandelen heeft het natuurlijk niks te maken.
Door Jantje op
Het voorstel van de bonden was al erg mager. Ik had verwacht dat er een eis van 5% zou komen van de bonden. Maar nee hoor. En dan zegt de VNG nog nee. We worden behandeld alsof ze noodzakelijk zijn maar eigenlijk stront..
Door henk op
aan VNG en Bonden: zie CAO provincie.

Zo niet: dan gaan wij staken
Door De Vries (Adviseur) op
De periodieken afschaffen zodat loonsverhoging volledig afhankelijk wordt van de uitkomst van de CAO onderhandelingen is naar mijn smaak de enige manier om de klagende passiviteit te doorbreken. Zoniet? Laat arbeidsvoorwaarden dan maar eenzijdig vaststellen. Staat haaks op de normalisering maar in gemeenteland is alles mogelijk. Of nog een laatste optie: alle wethouders en burgemeesters uit het college van arbeidszaken gooien en onderhandelen met onze feitelijke baas: de gemeentesecretaris.
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Provincie weer helemaal oké met de cao . Dus bonden aan de bak en als ze niet willen staken de zaak plat niks polderen en ambtenaren weer een jodefooi het moet Afgelopen zijn . En ambtenaartjes laat eens zien dat jullie ballen hebben en niet alleen maar klagen
Door Rob op
Bij provincie ambtenaren is loonruimte beschikbaar voor een loonsverhoging van 3,3% in 2 jaar. VNG, laat ook eens zien dat je de werknemers en vakbonden serieus neemt.
De steeds kleiner wordende groep gemeenteambtenaren krijgen meer taken vanuit het RIJK te doen. Beloon hen nu eens met een loonbod dat recht doet aan de hoeveelheid van taken die door hen wordt uitgevoerd!
Door Gerben op
De provincieambtenaren gaan er onder de streep dik 2,2% per jaar op vooruit met bovendien wat extra's. Zij heffen met de werkgever samen terecht het glas op het bereikte akkoord. Wij moeten af van de Spa blauw uit eigen zak.
Door Gerben op
Onder de 1,8% (landelijk gemiddelde CAO) voor 12 maanden boel volledig en langdurig plat stel ik voor.
Dus ook voor het Sociaal Domein. Nee VNG, geen 1,25% voor 17 maanden!

Niet te verkopen is dat alle uitkeringen procentueel bezien al vele jaren meer groeien als de lonen van gemeenteambtenaren.

Door Wim op
Ik kom erachter dat ik de overstap van het bedrijfsleven naar een politiek gedreven omgeving nooit had moeten maken! Waardering voor wat je doet hoeft beslist niet altijd in geld te worden uitgedrukt maar wat er in gemeenteland de laatste jaren (en waarschijnlijk al veel langer) gebeurd is werkelijk te bespottelijk voor woorden. Hoe moet je de 'mensen' die hierover gaan aanspreken voordat de lamp écht gaat branden? Ik hoef echt geen honderden euro's meer per maand maar de vooruitgang die steeds weer van ons wordt verwacht daar mogen die euro's wel eens mee in de pas gaan lopen. Als het gaat om 'trots' dan horen deze 2 bij elkaar!
Door Chauvin Toile op
VNG, vertaal de trots die je zegt te hebben voor mensen die de publieke zaak dienen, nu ook eens in een salaris dat daarbij past !!!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers